// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Consiliul Județean Alba și instituțiile subordonate au la dispoziție peste 6.600 de litri de combustibil în fiecare lună din 2018

Consiliul Județean Alba și instituțiile subordonate au la dispoziție, în fiecare lună din acest an, 6.650 de litri de combustibil.

Consilierii județeni au aprobat, în ședința de joi, proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum și pentru autovehiculele care deservesc instituțiile subordonate Consiliului Județean Alba.

Traian Ursaleș de la PMP s-a opus, iar consilierii județeni ai PSD și ALDE s-au abținut, însă proiectul a trecut cu votul majorității.

”Dezvoltarea economico-socială a județului Alba presupune desfășurarea unui număr mare de acțiuni și programe pe întreg teritoriul județului. Printre domeniile de interes pot fi amintite: sprijinirea autorităților locale, dezvoltarea turismului, dezvoltarea parteneriatelor, dezvoltarea, monitorizarea și întreținerea sistemului rutier de drumuri județene și comunale, amenajarea teritoriului, susținerea activităților artistice, de cultură și tineret, realizarea activităților privind administrarea siturilor ROSCI0085/ROSPA0043 Frumoasa. În cadrul relațiilor externe, se susține continuarea activității de colaborare cu administrațiile publice din Franța, Ungaria, Germania, Italia, etc. Pentru realizarea acțiunilor specifice obiectivelor propuse, se impune deplasarea unui număr mare de specialiști, care fac parte atât din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum şi din instituțiile din subordine, pe întreg teritoriul județului și în afara acestuia. Totodată, evenimentele culturale și de promovare a tradițiilor, organizate de Consiliul Județean Alba, presupun prezența unui număr mare de reprezentanți ai organizatorilor în teritoriu. În spiritul dezvoltării parteneriatelor și a relațiilor externe, delegațiile străine trebuie să se deplaseze pe teritoriul județului, pentru a evalua potențialul pe care intenționăm să-l valorificăm. Având în vedere cele prezentate, se impune promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum și pentru autovehiculele care deservesc instituțiile subordonate Consiliului Județean Alba”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Județul Alba, cu o suprafață de 6242 km² se încadrează în categoria județelor de mărime medie. Din punct de vedere al organizării administrative, Consiliul Județean Alba coordonează activitatea a 78 consilii locale, se arată în raportul de specialitate al proiectului.

”De asemenea, Consiliul Județean Alba, prin contractul de administrare nr. 04/2824/04.03.2010, are atribuit de către Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate, administrația Siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa. Pentru îndeplinirea sarcinilor privind administrația siturilor „Frumoasa” sunt necesare activități de monitorizare în teren, în vederea asigurării unor măsuri speciale de conservare care se impun pentru speciile și habitatele de importanță comunitară aflate pe suprafața acestora. Suprafața totală a ariilor vizate este de 137.115 hectare, în raza teritorială a județelor: Alba, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea”, potrivit raportului de specialitate.

Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, în conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, are în atribuții activități de salvare în munți, activități de patrulare preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile salvamont, căutarea persoanelor dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare, transportarea cu mijloacele din dotare a accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară, etc.;

Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, asigură asistență de specialitate pentru bibliotecile municipale, orășenești și comunale din județul Alba, constând în coordonarea activităților curente, programare, completarea colecțiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, de evidență și strategie culturală locală prin îndrumarea directă pe teren, efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte;

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba organizează manifestările culturale desfășurate în județul Alba, cercetarea etno – folclorică a întregului județ, activitățile metodice desfășurate în tot județul cu toți cei ce activează în domeniul cultural;

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia asigură cercetarea fundamentală și aplicată, a patrimoniului aflat în colecțiile de profil din țară și străinătate, sau pe teren (cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic și interdisciplinar);

Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia asigură promovarea pe plan național și internațional a valorilor autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asigură coordonarea activităților de asistența socială și protecție a copilului la nivelul județului, activități de execuție prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba asigură combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor din culturile agricole, la producătorii agricoli din județ, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea și igienizarea depozitelor de cereale și a produselor agricole depozitate, precum și a curților și clădirilor populației, agenților economici și instituțiilor, aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar și îngrășăminte, depozitarea și distribuirea acestora, fertilizarea și amenajarea pășunilor și fânețelor comunale și din proprietatea privată a județului, lucrări manuale și mecanice în diferite domenii agricole, pe teritoriul județului;

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ, controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă la nivelul județului;

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pe lângă alte activități, asigură și transportul bolnavilor, pentru investigații și tratament, în incinta unității și în afara ei, la solicitarea medicilor din spital, deplasări în scopul aprovizionării, etc.;

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, pe lângă alte activități, asigură și transportul bolnavilor, pentru investigații și tratament, în incinta unității și în afara ei, la solicitarea medicilor din spital, deplasări în scopul aprovizionării, etc..

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Un răspuns la Consiliul Județean Alba și instituțiile subordonate au la dispoziție peste 6.600 de litri de combustibil în fiecare lună din 2018

  1. Dolfy 26.01.2018 la 23:36

    au petru mer la centura la vagaboante…ca prin alba nu merg sa vada cum stau drumurile cu gropi , acoperite de zapada batucita , de drumuri cu china asfaltate si fara canalizare , masini parcate aiurea pe treceri de pieton si multe alte nereguli de care lor nu le pasa decat sa strice banul public aiurea si cat de mult posibil ! rusine lor