Concurs de oferte pentru servicii de proiectare-reabilitare a sediului IȘJ Alba – Contract în valoare estimată de 125.000 de lei

Paul Voicu - Primar 2020

IȘJ Alba a publicat caietul de sarcini pentru concursul de oferte privind serviciile de proiectare-reabilitare a sediului instituției. Valoarea estimată a contractului este de 125.286 de lei fără TVA.

Imobilul, sediu al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba are statut de monument de arhitectură.

ELIT

Potrivit documentației, clădirea este cunoscută sub denumirea de “Vechea Prefectură”. A fost edificată în jurul anului 1740, are în plan forma literei L, are regimul de înălțime S+P+1 E+M parţial, suprafaţa construită – 761 mp iar suprafaţa desfășurată – 2.312 mp. A suferit lucrări de consolidare și refuncționalizare în perioada anilor 1996-2006. Influența factorilor atmosferici și a celui uman au generat deteriorări ale unor elemente de finisaj și tâmplărie ce cauzeaza un microclimat necorespunzator, un consum energetic ridicat și afectarea aspectului general integrat al ansamblului arhitectural al Cetății Alba lulia. Din cauza aceloraşi factori, feroneria tâmplăriei exterioare este afectată și nu mai este funcţională.

Proiectantul va identifica orice lucrări necesare pentru funcţionarea la parametrii optimi ai investiţiei și asigurarea unei durate de viață cât mai mare.

Mihail David - 2020

În scopul stabilirii volumului de lucrări, în vederea evaluării corecte a perioadei de lucru și a formulării unei oferte concludente, autoritatea contractantă invită operatorii economici interesaţi să viziteze amplasamentul lucrării.

Între serviciile care trebuie prestate se află:
– întocmirea documentaţiilor tehnico-economice conform normativelor și reglementărilor în vigoare privind construcţiile civile, respectiv a cerinţelor Ministerului Culturii pentru monumente;
– întocmirea tuturor studiilor considerate necesare (cum ar fi: fi studiul istoric, expertiza structura, studiul geo, studiul biologic, acord energetic, studiul stratigrafic etc.)
– întocmirea documentaţiilor pentru avize și acorduri necesare obţinerii ulterioare a autorizaţiei de construire
– verificarea documentaţiilor tehnico-economice prin verificatori de proiecte atestați în condiţiile Legii nr.10 /1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a cerinţelor Ministerului Culturii
– întocmirea „Programului de control pe faze determinante“, distinct, pentru fiecare specialitate în parte;
– asistență tehnică pe parcursul execuţiei
– elaborarea instrucţiunilor de exploatare corespunzătoare

În proiect trebuie să fie respectate toate prevederile privind protecţia mediului, securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor – în vigoare la data elaborării documentelor.

Caietul de sarcini, alături de alte documente specifice, poate fi găsit pe site-ul IȘJ Alba.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...