Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Curier Județean

Bilanțul Curții de Apel Alba Iulia pentru 2022: Aproape 7.500 de dosare nou intrate. Gradul general de eficiență

BONTEA Alexandru

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

Bilanțul Curții de Apel Alba Iulia pentru 2022: Aproape 7.500 de dosare nou intrate. Gradul general de eficiență

Vineri, 17 februarie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul privind activitatea Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia acesteia pentru anul 2022, în cadrul Adunării generale a judecătorilor acestei instanţe, cu participarea judecătorilor din circumscripţia Curţii de apel şi a altor invitaţi de la principalele instituţii cu care colaborăm instituţional.

La şedinţa de bilanţ au participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Daniel Grădinaru, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Denisa Angelica Stănișor, doamna judecător Elena Raluca Costache, doamna judecător Ramona Grațiela Milu, domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, membri aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, și domnul Ioan Sas, reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

Volumul de activitate

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia (reprezintă numărul total al cauzelor aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior) a fost în anul 2022 de 161.036 dosare, în creștere cu 8.046 cauze (+5,25%) faţă de anul 2021. Dintre acestea, 118.061 reprezintă numărul de cauze nou intrate în anul 2022. Se observă că atât numărul cauzelor nou intrate este în creștere cu 8.237 de cauze (+7,50% ) față de 2021, cât și stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia, care a crescut cu 16,44%, la sfârşitul anului 2022, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat în anul 2022 10.475 cauze, din care 7.485 dosare nou intrate, respectiv 2.990 cauze rămase în stoc din anul anterior, comparaţia statistică evidenţiind o creștere a volumului de activitate faţă de anul anterior.

Volumul de activitate al tribunalelor a crescut faţă de anul 2021 cu 312 cauze, în procent de +0,91%, de la 34.267 cauze la 34.579 cauze. S-a înregistrat o creștere a numărului de dosare la Tribunalul Alba și o ușoară scădere la celelalte două tribunale din circumscripția curții de apel.

Tribunalul Alba – numărul cauzelor pe rol a crescut în anul 2022 la 13.370, faţă de 12.580 în anul 2021, în procent de +6,27 %.

Tribunalul Sibiu – în anul 2022 a înregistrat un volum de activitate de 9.793 cauze, în scădere cu 178 cauze faţă de anul 2021, când numărul dosarelor pe rol a fost de 9.971, procentul fiind de -1,78%.

Tribunalul Hunedoara a avut 11.416 cauze pe rol în 2022, faţă de 11.716 cauze în anul 2021, mai puțin cu 300 cauze, în procent de -2,56%.

Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripţia acesteia

Din numărul total de 118.061 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:
– 22.853 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 789 mai multe decât în anul 2021, în procent cu +3,57%.
– 59.201 cauze în materie civilă, 6.052 cauze mai multe decât în anul 2021, în procent cu +11,38%,
– 6.649 cauze în materia litigii cu profesioniști, cu 1.370 mai puține decât în anul 2021, în procent cu -17,08%.
– 3.205 cauze în materia litigii de muncă, cu 701 mai puține decât în anul 2021, în procent cu -17,94%.
– 6.232 cauze în materia asigurări sociale, cu 2.217 mai multe decât în anul 2021, în procent cu +55,21%.
– 8.587 cauze în materia minori și familie, cu 461 mai multe decât în anul 2021, în procent cu +5,67%.
– 10.087 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 961 mai multe decât în anul 2021, în procent cu +10,53%.
– 1.225 cauze în materia faliment, cu 189 mai puține decât în anul 2021, în procent cu -13,36%.
– 17 cauze în materia proprietate intelectuală, cu 12 cauze mai multe decât în 2021.
– 5 cauze în materia insolventa persoanei fizice

Situaţia comparativă a volumului de activitate pe secţii la Curtea de Apel Alba Iulia evidenţiază o creștere a volumului de activitate faţă de anul anterior la Secțiile I civilă și penală, respectiv o scădere la Secția a II-a civilă și Secția de contencios administrativ și fiscal.

La nivelul tribunalelor din circumscripţie, unde funcţionează trei secţii, se constată variații diferite ale numărului de cauze înregistrate în anul 2022, după materii.

La Tribunalul Alba și Tribunalul Sibiu se observă o creștere a numărului de cauze noi intrate față de anul anterior doar la Secția penală, în timp ce la Tribunalul Hunedoara este evidențiată o creștere la Secția I civilă, în timp ce la toate celelalte secții de la nivelul tribunalelor sunt înregistrate scăderi ușoare ale numărului de cauze.

Numărul total al cauzelor nou intrate la Judecătorii a crescut în anul 2022, faţă de anul 2021, atât în materia civilă, cât și în materia penală. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu un procent de +12,79%, de la 63.866 la 72.039, iar în materie penală a crescut de la 16.863 cauze în anul 2021, la 17.287 în anul 2022, ceea ce reprezintă o creștere cu +2,51%

Încărcătura pe judecător si pe schema

Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2022.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia a fost de 50 și media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 40,4. Prin raportare la posturile efectiv ocupate, Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat pe locul 5 din punct de vedere al încărcăturii pe judecător cu 717 cauze/judecător, peste media pe țară care a fost de 667 de dosare.

La nivelul celor 3 tribunale din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia se constată că încărcătura a crescut în anul 2022, față de anul 2021, la Tribunalul Hunedoara (de la 742 dosare la 962) și la Tribunalul Sibiu (de la 619 dosare in 2021 la 734 dosare în 2022). La Tribunalul Alba încărcătura diferă doar cu un dosar între anii 2021 si 2022.

Facem precizarea ca doar la Tribunalul Hunedoara încărcătura pe judecător este mai mare decât încărcătura medie pe țară.

Încărcătura pe schemă în anul 2022 la judecătoriile din raza Curţii de apel a fost mai mare decât media pe ţară, de 894 dosare, la șase dintre judecătorii, iar încărcătura pe judecător în anul 2022 a fost mai mare decât media pe ţară, de 1.159 dosare, la nouă dintre judecătorii.

Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă

Analiza efectuată în baza acestor indicatori constituie un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloacelor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă.

Indicatorii sunt: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte, la nivelul fiecărei instanţe şi la nivel naţional, şi redactările peste termenul legal.

Pentru fiecare indicator sunt stabilite 4 grade de eficienţă: foarte eficient, eficient, satisfăcător sau ineficient.

Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă relevă menținerea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2022 la gradul ”Eficient”. Este de subliniat faptul că în circumscripția sa teritorială cele trei tribunale și toate cele 16 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficiență „Eficient”.

De asemenea, se poate concluziona că, dincolo de unele excepții relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia și rezultatele obținute de acestea în anul 2022 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat în mare parte elementele care impun luarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficiențelor constatate.

Resursele umane

Pentru înfăptuirea justiţiei în beneficiul celor aproximativ 1.100.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, conform recensământului din 2022, la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi al celor 19 instanţe arondate erau în activitate la sfârşitul anului 2022: 217 judecători, 568 de grefieri şi alte funcţii aparţinând personalului auxiliar de specialitate şi conex, 13 asistenţi judiciari, 46 de funcţionari publici, precum şi 20 de angajaţi din categoria personalului contractual. Din totalul celor 943 de posturi existente în statul de funcţii, 80 de posturi figurează vacante la finalul anului trecut, dintre care cele mai multe 73 de posturi de judecători, urmate de 3 posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex, un post de asistent judiciar, precum și două posturi de personal contractual.

La fel ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2022 la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripția acesteia a existat o fluctuaţie de personal relativ mare, generată în principal de pensionarea unor judecători și grefieri, dar și de soluțiile adoptate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor și de împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanțe.

Singura instanță la care posturile de judecător erau ocupate în totalitate la sfârșitul anului este Judecătoria Blaj.

Pe de altă parte, la instanțele cu volum mare de activitate au existat în continuare posturi vacante de judecător (Tribunalul Alba, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Petroșani, Judecătoria Deva, Judecătoria Mediaş şi Tribunalul Sibiu).

Comparativ cu ultimii ani, se observă în continuare un număr mare de posturi vacante de judecător la nivelul instanțelor din circumscripția teritorială, în condițiile în care la sfârșitul anului 2020 erau evidențiate 55 de posturi vacante, la finalul anului următor 77 de posturi vacante iar în anul 2022 s-a ajuns la 73 de posturi vacante. Numărul mare de posturi vacante de judecători a fost influențat, în principal, de pensionarea a 21 de judecători în cursului anului 2022, la mai multe instanțe: Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba, Judecătoria Deva, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Petroșani, Tribunalul Sibiu, Judecătoria Sibiu și Judecătoria Mediaș, dar și de admiterea solicitărilor de transfer în circumscripția altor Curți de apel din țară pentru un număr de 5 judecători.

Și în anul 2022, conform atribuțiilor conferite de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, echipa managerială a Curţii de Apel Alba Iulia a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate, atât la nivelul Curţii, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia, a răspuns cu promptitudine solicitărilor formulate de instanţe şi, împreună cu conducerile acestora, a stabilit măsurile ce urmau a fi dispuse pentru desfăşurarea activităţii la parametri normali, în special prin delegarea unor judecători și grefieri de la instanțele mai puțin aglomerate la cele cu volum de activitate ridicat și cu schemă incompletă.

Situaţia infrastructurii în anul 2022

Anul 2022 a fost un an important pentru Palatul Justiției din Alba Iulia, clădirea monument istoric care este sediul Curții de Apel Alba Iulia. Proiectul complex de restaurare și refuncționalizare a construcției edificate în anul 1908 pentru instituțiile judiciare locale, dar revenită în patrimoniul Justiției, după perioada comunistă, abia în anul 2010, a continuat la fel de susținut ca în anii anteriori, iar cea mai mare parte a lucrărilor a vizat spațiile interioare ale clădirii.

După refacerea simbolică, în anul 2021, a vechii inscripții de pe frontispiciul fațadei principale a construcției, în anul 2022 a fost restaurat accesul principal în Palatul Justiției.
Renovarea holului principal și a casei scărilor, precum și reincluderea acestui spațiu definitoriu pentru Palatul Justiției din Alba Iulia în folosința publicului instanței, au fost marcate și vizual prin amplasarea imaginilor celorlalte 16 palate de justiție ale instanțelor din circumscripția teritorială a Curții.

Totodată, a fost posibilă și refuncționalizarea căilor de acces spre sălile de judecată, astfel încât justițiabilii să poată folosi ambele intrări pentru a ajunge la toate sălile de judecată și compartimentele publice ale instanței. Această reorganizare a facilitat și mutarea sălii de ședințe ”Gheorghe Beleiu” la etajul I, într-o încăpere mult mai mare și mai potrivită pentru activitatea de judecată, față de biroul anterior de la etajul al II-lea. În același timp, s-a obținut mai mult spațiu pentru justițiabili și profesioniști în zona de așteptare de la sălile de judecată, care acum sunt mai dispersate, fiind reduse astfel semnificativ riscurile de aglomerare. Prin achiziționarea de mobilier personalizat și suficient pentru toate aceste spații s-a îmbunătățit și gradul de confort al persoanelor care au cauze pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Chiar dacă încă ne confruntăm cu o situație dificilă din punct de vedere al spațiului disponibil, folosința Palatului Justiției fiind, în continuare, împărțită cu instituții administrative locale, prin reorganizarea unor compartimente s-a reușit eliberarea unui birou ce a fost pus la dispoziția avocaților, care nu au mai avut până în prezent un spațiu dedicat în clădirea Curții de Apel Alba Iulia.

Putem concluziona astfel că anul 2022 a reprezentat un progres evident pentru simplificarea accesului și confortul participanților direcți la activitatea de judecată, îmbunătățire binevenită și în condițiile în care, după ridicarea restricțiilor pandemice în prima parte a anului, numărul persoanelor care se prezintă la cauzele aflate pe rol a crescut constant.

Echipa managerială s-a preocupat în același timp și de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului instanței, în anul 2022 fiind finalizate mai multe lucrări în acest sens, dintre care amintim: renovarea și modernizarea birourilor de la etajul I ale Departamentului economico-financiar și administrativ, dar și a majorității birourilor de la etajul al II-lea al Palatului Justiției, inclusiv dotarea cu mobilier nou personalizat, acolo unde a fost cazul. Trebuie menționate și lucrările de recompartimentare a unor birouri, care au permis crearea de spațiu suplimentar pentru judecători și grefieri.

Un moment de referință al anului 2022 a fost achiziționarea și punerea în funcțiune a unui grup electrogen de mare capacitate, care garantează o anumită marjă de independență energetică a Curții de Apel Alba Iulia, dar și a celorlalte instituții publice din Palatul Justiției, în situația întreruperii furnizării energiei electrice, în acest fel fiind asigurată desfășurarea neîntreruptă a activității de judecată, dar și funcționarea continuă a sistemelor informatice, inclusiv a aplicațiilor utile pentru justițiabili, cum ar fi Dosarul Electronic sau Lista de ședințe.

Lucrările derulate și finalizate în anul care a trecut ne-au apropiat poate mai vizibil ca până acum de ceea ce ne dorim cu toții să fie sediul Curții de Apel Alba Iulia, un adevărat Palat al Justiției pentru public, profesioniștii din sistemul judiciar și întreg personalul instanței, care să ofere condiții optime pentru realizarea unui act de justiție de calitate, inclusiv cu respectarea exigențelor de solemnitate și prestigiu specifice activității de judecată.

Clădirile unde îşi desfăşoară în prezent activitatea cele trei Tribunale din raza Curţii de Apel Alba Iulia, alături de Judecătoriile din municipiile reşedinţă de judeţ nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi fizic, necesitând intervenţii majore pentru desfăşurarea actului de justiţie în condiţii optime. Sediul vechi în care își desfășurau activitatea Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva este cuprins în programul național de consolidare a infrastructurii din municipiile de județ și a intrat în renovare începând din anul 2021. Ca urmare, cele două instanțe s-au mutat într-un spațiu închiriat, unde dispun de condiții de muncă optime până la finalizarea lucrărilor la clădirea veche, posibil chiar în cursul acestui an.
Tribunalul Sibiu și Judecătoria Sibiu își desfășoară activitatea într-un imobil închiriat situat în municipiul Sibiu, în condițiile în care nu au fost finalizate lucrările de reabilitare și extindere la Palatul de Justiție. În prezent lucrările sunt sistate și este în curs de avizare un studiu de fezabilitate actualizat.

Pentru Tribunalul Alba a fost finalizat în anul 2022 studiul de fezabilitate privind construirea unui sediu nou, iar in urma predării proiectului către Compania Naţională de Investiţii SA, au fost solicitate şi s-au obţinut de către Tribunalul Alba avizele necesare pentru aprobarea construirii acestui sediu. În prezent proiectul este în etapa de avizare/aprobare indicatori tehnico – economici la nivelul Guvernului României, urmând a se derula o procedură de achiziţie pentru contractare, proiectare şi execuţie lucrări, elaborare proiect tehnic şi obţinere autorizaţie de construire, iar ulterior de avizare a documentaţiei tehnice şi de emitere a ordinului de începere lucrări.

În concluzie, în ceea ce privește starea sediilor instanțelor din raza Curții de Apel Alba Iulia, dintr-un număr de 17 sedii de instanţe, 6 sedii sunt într-o stare tehnică foarte bună și nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcționează: Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Săliște, Judecătoria Mediaș, Judecătoria Hunedoara și Judecătoria Avrig.

Alte sedii de instanțe sunt însă într-o stare tehnică improprie, cu mari deficiențe de funcționare la parametrii tehnico-fizici adecvați, respectiv Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva, Judecătoria Petroșani, Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu.

Concluzii

Întotdeauna, un raport de activitate, un bilanț, ca și tablou aproape contabil al activului și pasivului, al realizărilor și eșecurilor, ca și rezultat sintetic al activității dintr-o anumită perioadă de timp, va cuprinde și o parte statistică și nu va putea face abstracție de cifre.

Pornind de la aceste cifre, care în activitatea de judecată nu reprezintă altceva decât destine pe care justiția, prin hotărârile pronunțate, le ridică, le schimbă sau, dimpotrivă, le frânge, ne exprimăm convingerea că împreună cu instanţele din circumscripţia teritorială Curtea de Apel Alba Iulia a oferit în anul 2022 un act de justiţie înalt calitativ, eficient, accesibil şi transparent justițiabilului ca și destinatar al serviciului public.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

19 mai – 19 iunie: Expoziția BrickCarolina 2024 la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei: Călătorie în lumea pieselor Lego, pentru oameni de toate vârstele

Bogdan Ilea

Publicat

în

19 mai – 19 iunie: Expoziția BrickCarolina 2024 la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei: Călătorie în lumea pieselor Lego, pentru oameni de toate vârstele La Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei, timp de o lunâ, începând din 19 mai, va avea loc expoziția BrickCarolina 2024. Aceasta oferă o călătorie în lumea pieselor Lego, pentru oameni de toate vârstele. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea