Rămâi conectat

Curier Județean

ANSVSA a dispus măsuri speciale pentru perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

*În perioada 7-19 aprilie 2014 – ample acțiuni de control în târguri, piețe, abatoare, magazine alimentare și restaurante

Ca în fiecare an, în perioada premergătoare sărbătorilor de Paște, medicii veterinari acționează pentru protejarea sănătății și respectarea intereselor consumatorilor, prin activitatea specifică de monitorizare și control a siguranței alimentelor și a sănătății animalelor.

Conducerea ANSVSA a transmis structurilor teritoriale setul de acțiuni care urmează a fi întreprinse la nivel național, pentru a asigura românilor produse alimentare sigure.

Elit - Gustul Desăvârșit

Aceste acțiuni vor include toți medicii veterinari din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene, circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor (CSVSA) dar și a circumscripțiilor sanitare veterinare zonale (CSVZ). Controalele urmăresc respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate târgurile de animale, piețele agro-alimentare, unitățile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare și unitățile de alimentație publică”, se arată într-un comunicat de presă.

Fiecare DSVSA județeană va stabili un program de lucru pentru perioada 7-19 aprilie 2014, în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale și verificări ale modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare în obiectivele supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Astfel, în această perioadă va fi asigurată permanența la nivelul DSVSA, CSVSA și CSVZ, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, vor fi afișate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranței alimentelor.

În toate piețele agroalimentare și în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea și celelalte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar și permanența acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru eficientizarea acestor acțiuni, medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorități competente județene/ locale (Primării, Consilii Județene, Instituții ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc) în vederea organizării unor acțiuni comune de inspecție și control, în limita competențelor stabilite prin legislația în vigoare și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorități.

Acțiunile de control vor avea în vedere în special următoarele aspecte:

*Animalele destinate sacrificării

– Fermele/ exploatațiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum și operatorii din domeniul alimentar care desfășoară activități de procesare, depozitare, transport/ distribuție și comercializare a cărnii de miel și a produselor derivate din aceasta dețin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

– Animalele au o stare corespunzătoare de sănătate și sunt admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animale identificate conform legislației în vigoare, crescute în ferme, localități și zone indemne de boli transmisibile;

– Respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale, iar formularele de mișcare să fie completate corespunzător;

– Transportul mieilor pentru tăiere este efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar și însoțit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum și de documente privind informațiile lanțului alimentar conform modelului stabilit de ANSVSA;

– Sacrificarea mieilor se realizează în unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA.

– În cazuri excepționale, sacrificarea mieilor poate fi realizată și în spații amenajate temporar, organizate în condițiile legii în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară și în care sunt respectate condițiile prevăzute de legislație.

– Spațiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor sunt situate în zone în care nu au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor;

– Activitatea de sacrificare a mieilor în spații amenajate temporar se realizează numai în perioada 11-19 aprilie 2014, între orele 6.00-17.00.

*DSVSA județene și a municipiului București vor permite înființarea spațiilor amenajate temporar numai dacă:

– În anul precedent au mai fost înființate pe aceleași locații spații amenajate temporar iar pe întreaga perioadă de funcționare nu au fost constatate abateri de la legislația sanitară veterinară în vigoare;

– În aceste spații amenajate temporar sunt respectate condițiile generale și specifice de igienă, sănătate și bunăstare a animalelor, gestionare a suproduselor de origine animală nedestinate consumului uman și de eliminare a deșeurilor stabilite de legislația sanitară veterinară;

– Există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiți corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante și post-mortem, care să poată dispune măsuri asupra cărnii, în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare la nivelul spațiilor amenajate temporar.

*Carnea de miel

– Loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare însoțite de certificat sanitar veterinar;

– Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spațiile amenajate temporar, se obține numai la cererea directă a consumatorilor și numai după efectuarea examenului ante și post mortem, neputând fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– Marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– Marcarea cărnii de miel rezultată în urma sacrificărilor în spațiile amenajate temporar se realizează cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul județului urmat de codul numeric acordat de DSVSA județeană;

– Depozitarea și comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spații adecvate, cu asigurarea temperaturii și stării de igienă corespunzătoare;

– Verificarea respectării pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

*Ouăle și produse din ouă destinate consumului uman

– Producătorii și comercianții care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare și centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/ înregistrate sanitar veterinar conform legislației sanitare veterinare în vigoare;

– Transportul ouălor se efectuează numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare și comercializare este asigurată temperatura și igiena corespunzătoare;

– Ouăle sunt marcate cu codul producătorului și provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– Examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în piețele agroalimentare și târguri;

– Ouăle cu coaja crăpată sau lovită sunt retrase de la comercializare și sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

*Lapte și produse din lapte

– Micii producători care comercializează lapte și brânzeturi în piețele agroalimentare și târguri, sunt înregistrați sanitar veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– Laptele crud care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi provine de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, crescute în ferme/ exploatații autorizate/ înregistrate sanitar veterinar;

– Micii producători care vând direct lapte crud și produse din lapte către consumatorul final în piețele agroalimentare și târguri, trebuie să dețină carnete de sănătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menționat;

– Brânzeturile destinate comercializării de către micii producători, sunt expuse la vânzare, în spații special amenajate din piețe agroalimentare și târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecționate din materiale necorodabile, ușor de curățat și igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– Brânzeturile sunt protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului și a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– În cazul în care transportul și păstrarea brânzeturilor în vederea vânzării directe către consumatorul final se realizează în recipiente confecționate tradițional din lemn (puțini), acestea trebuie să fie curate și identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării și asigurarea trasabilității produselor;

– Comercializarea brânzeturilor în piețele agroalimentare și târguri, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosință (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curățate și igienizate corespunzător;

– Este asigurată trasabilitatea brânzeturilor obținute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/ etichetare, care să conțină mențiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obținerii, cum ar fi:

– Aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– Utilizarea de pungi imprimate;

– Afișarea, în momentul expunerii la vânzare și pe toată perioada comercializării, a unor informații înscrise pe tăblițe și/ sau panouri aplicate deasupra sau în dreptulprodusului prezentatetc.

*Peștele și produsele din pescuit

– Spațiile și locurile unde se comercializează peștele și produsele din pescuit sunt înregistrate sanitar veterinar și îndeplinesc condițiile stabilite pentru desfășurarea acestor activități;

– Sunt respectate condițiile stabilite de legislația în vigoare cu privire la transportul, depozitarea și expunerea spre comercializare a peștelui și produselor din pescuit;

– Gheața utilizată pentru menținerea temperaturii peștelui și produselor din pescuit proaspete, pe întreaga perioadă de expunere este în cantitate suficientă și este obținută numai din apă potabilă;

– Se poate asigura trasabilitatea peștelui și produselor din pescuit prin etichete și alte documente însoțitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creștere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– Peștele și produsele din pescuit nu sunt infestate cu paraziți vizibili și sunt corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată nu sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în funcție de gravitatea abaterilor constatate medicii veterinari vor suspenda activitatea unității respective până la remedierea tuturor deficiențelor, vor aplică sancțiuni sau vor confisca produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetățenilor.

Dacă există suspiciuni cu privire la substituirea cărnii de ovine cu carne provenită de la alte specii cât și în cazul suspiciunii de substituire a speciilor de pești sau în situația în care există dubii cu privire la încadrarea în parametrii de calitate și siguranță stabiliți de legislația în vigoare, medicii veterinari oficiali pot preleva probe conform prevederilor legale”, precizează reprezentanții ANSVSA.

FOTO: arhiva


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Primăria Alba Iulia cumpără 15 căsuţe de lemn pentru Târgul Sărbătorilor de Iarnă 2022-2023: Care este valoarea achiziției

Ziarul Unirea

Publicat

în

Primăria Alba Iulia cumpără 15 căsuţe de lemn pentru Târgul Sărbătorilor de Iarnă 2022-2023: Care este valoarea achiziției

Primăria municipiului Alba Iulia intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă, 15 căsuţe de lemn pentru festivităţile din sezonul de iarnă 2022-2023 din Cetatea Alba Carolina.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 150.000 lei, fără TVA.

Caracteristi:

Elit - Gustul Desăvârșit

– dimensiuni L 300 cm x 1200 cm x h 190 cm la perete si h 235 cm la coama
– culoarea alb
– perete simplu confecţionat din lambriu de 2-2,5 cm prins pe ramă de 4-4,5 cm
– uşă pentru aprovizionare pe partea laterală
– oblon în partea din faţă care la deschidere are rol de pult

Târgul Sărbătorilor de Iarnă din Alba Iulia va fi din nou în latura de Vest a Cetății, va avea toate ingredientele cum ar fi patinoar și locuri de distracție pentru copii, dar și un nou aranjament al luminilor și al căsuțelor celor care oferă bunătăți și dulciuri celor care vin acolo.

Potrivit primarului Gabriel Pleșa se va încerca deschiderea Târgului în jurul datei de 6 decembrie, de ziua Sfântului Nicolae.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Prefectul județului Alba, vizită de lucru pe DN1, la lucrările de modernizare. „Continuăm să creăm cele mai bune condiții de trafic”

BONTEA Alexandru

Publicat

în

FOTO| Prefectul județului Alba, vizită de lucru pe DN1, la lucrările de modernizare. „Continuăm să creăm cele mai bune condiții de trafic”

Prefectul Nicolae Albu a fost prezent astăzi pe tronsonul de 21 de km al DN1 între Alba Iulia și Aiud, unde se execută lucrări de modernizare.

„Deși mare parte din traficul interjudețean (Alba – Cluj) a fost preluat de autostrada A10, noi continuăm să creăm cele mai bune condiții de trafic pe drumurile naționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe DN1, între Alba Iulia și Aiud, pe sectorul cuprins între km 386+660 – km 406+950, se execută lucrări specifice de modernizare (frezare și covor asfaltic MAS16), lucrările având ca termen de finalizare data de 20.11.2022.

Astăzi, în prezența d-lui. Liviu Hondola, șeful secției Drumuri Naționale Alba, am verificat calitatea lucrărilor și m-am asigurat că se respectă întocmai termenele stabilite pentru execuția lor.

Această lucrare completează lucrările de modernizare pe care ne-am angajat să le efectuăm, în luna august 2022 finalizându-se și asfaltarea drumului național 14B care leagă Municipiul Blaj de limita cu județul Sibiu”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Începe amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere la Cugir. Peste 50 de pomi vor fi plantați pe străzile recent asfaltate

Ziarul Unirea

Publicat

în

Începe amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere la Cugir. Peste 50 de pomi vor fi plantați pe străzile recent asfaltate.

Peste 50 de pomi vor fi plantați în perioada următoare pe străzile I. Creangă, Rozelor și 1 Decembrie. Recent asfaltate, modernizarea acestor străzi continuă cu amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere.

Elit - Gustul Desăvârșit

De săptămâna trecută s-a lucrat la pregătirea terenului, s-a completat cu sol nutritiv și s-a însămînțat cu gazon, urmând ca în perioada următoare să fie plantați pomi în zonele verzi care permit acest lucru. S-a optat pentru pomi cu rădăcină pivotantă, care cresc adânc, fără să se extindă prea mult, astfel încât să nu fie afectată structura drumului.

Plantări similare se vor face și pe strada Victoriei, atât pe porțiunea deja modernizată (de la ieșirea din oraș până la calea ferată), cât și pe porțiunea din interiorul localității, unde lucrările vor demara în viitor. Mulți dintre copacii deja existenți vor fi înlocuiți cu anumite tipuri de pomi cu dezvoltare verticală, care asigură integritatea străzii.

Reamintim că 13 străzi din rețeaua de transport public de călători sunt în proces de modernizare prin proiectul european „Reducerea emisiilor de carbon bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”. În baza acestuia sunt asfaltate carosabilele, reabilitate și extinse trotuarele, sunt înfințate piste de biciclete, amenajate spații verzi și sunt reorganizate intersecțiile în zonele cu risc ridicat.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea