Rămâi conectat

Ştirea zilei

Angajări MASIVE fără CONCURS la DSP Alba: Posturi de medic, asistent medical, biolog, inspector sau șofer. Condiții de participare

Publicat

în

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, in baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numarului maxim de posturi prevazut la pct.I din anexa nr.2 la HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministeruuli Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art.3 alin 1 din OUG 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, angajează pe perioadă determinata de maximum 6 luni, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual:

– 1 post Medic specialitate epidemiologie
– 1 post Medic specialitate igiena/ medicina muncii
– 1 post Medic specialitate medicina de laborator
– 3 posturi Medic medicina generala
– 4 posturi Asistent medical laborator
– 4 posturi Asistent medical igiena/medicina generala*
– 5 posturi Asistent medical medicina generala
– 2 posturi Biolog
– 1 post Chimist
– 2 posturi Inspectori de specialitate – specialitate economica
– 1 post Inspector de specialitate – Statistician
– 1 post Inspector de specialitate – specialitate informatică
– 1 post Consilier – specialitate jurnalism
– 2 posturi Sofer
– 2 posturi Ingrijitoare

* Nota: Asistentii medicali de igiena au prioritate fata de asistentii medicali generalisti

Electrica Furnizare Discount

Condiții generale de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:
1.Pentru posturile de asistenti medicali:
Studii postliceale in domeniul sanitar;
Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: laborator/igiena/MG;
Cunostinte operare pe calculator

2.Pentru 1 post de Inspector de specialitate – specialitate economică:
Studii superioare economice;
Vechime min 1 an in specialitatea studiilor
Experienta in achizitii publice(certificate de expert achizitii)

3.Pentru postul de Inspector de specialitate – specialitate informatică:
Studii superioare in domeniul IT;
Cunostinte avansate de limba engleza;
Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor

4.Pentru posturile de Sofer:
Diploma de bacalaureat
Permis de conducere categaria B
Experienta pe post similar constituie avantaj

5.Pentru postul de Consilier – specialitate jurnalism:
Studii superioare
Experienta in jurnalism/mas-media minim 3 ani

Dosarul de inscriere va conține in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae format EUROPASS;
h) certificate de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR/ OAMGMAMR/ OBBC – dupa caz, cu viza la zi.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

In cazul in care se incheie contractual individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la incheierea contractului individual de muncă.

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul , si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresele de e-mail: [email protected] si [email protected] până vineri 10.04.2020, ora 16.

Relaţii telefon: 0258/ 835244, interior 21.
Afișat astazi, 08.04.2020.

Publicitate

Ştirea zilei

FOTO VIDEO| 1 Decembrie la Alba Iulia: Moții lui Avram Iancu, în orașul Marii Unirii

Publicat

în

FOTO VIDEO| 1 Decembrie la Alba Iulia: Moții lui Avram Iancu, în orașul Marii Unirii

Cetățeni din Țara Moților au fost și ei prezenți astăzi, 1 Decembrie, în Alba Iulia, orașul Marii Uniri.

Au venit tocmai de la Câmpeni, Gura Ampoiului sau Bucium, pentru a trăi sentimentul Zilei Naționale a României, alături de alte sute de români veniți din toate colțurile țării.

Electrica Furnizare Discount

Moții vin an de an la Alba Iulia, îmbrăcați în haine autentice, care datează înca de dinainte de 1900.

Mesajul acestora pentru Ziua Națională a României este „Trăiască România, trăiască Unirea”.

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| AMENZI de Ziua Națională: Protestatarii de la parada de 1 Decembrie, CERTAȚI să îndepărteze un banner anti-Iohannis și PSD

Publicat

în

AMENZI de Ziua Națională: Protestatarii de la parada de 1 Decembrie, CERTAȚI să îndepărteze un banner anti-Iohannis și PSD

Un banner cu mesaj critic la adresa preşedintelui Klaus Iohannis şi a cooptării PSD la guvernare a fost afişat de câţiva dintre cei veniţi să asiste la parada de Ziua Naţională, de la Bucureşti.

Bannerul a fost afișat de către cei de la Geeks for Democracy și, conform imaginilor postate pe Facebook de Marian Rădună, jandarmii au venit în zonă și le-au cerut să îndepărteze banner-ul. Pentru că aceștia au refuzat, jandarmii i-au amendat.

”Jandarmii mi-au zis că voi primi amenda maximă, deși nu înțeleg de ce. Vom vedea care este motivarea legală”, a spus Rădună.

Electrica Furnizare Discount

Bannerul afişat de câţiva dintre cei care asistă la parada militară organizată la Arcul de Triumf conţine mesajul ”Iliescu a chemat minerii. Iohannis a chemat PSD-ul”,potrivit imaginilor de la eveniment.

CITEȘTE ȘI: Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE

Pânza pe care este inscripţionat mesajul a fost întinsă pe gardurile metalize care limitează accesul publicului către bulevardul pe care se defăşoară parada.

Citește și: PROGRAM| PARADA MILITARĂ din Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALĂ 2021: 550 de militari vor defila în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| Petrecere de 1 Decembrie, în fața Catedralei din Alba Iulia. Zeci de români colindă la unison

Publicat

în

VIDEO| Petrecere de 1 Decembrie, în fața Catedralei din Alba Iulia. Zeci de români colindă la unison

În fața Catedralei din Alba Iulia, zeci de români s-au strâns și au început să colinde.

Acompaniați de instrumente muzicale, niște maramureșeni au dat startul colindelor, la care s-au alăturat și restul persoanelor prezente în fața catedralei.

Electrica Furnizare Discount

Români din toate colțurile sunt prezenți astăzi, 1 Decembrie 2021, la Alba Iulia, pentru a sărbători Ziua Națională a României așa cum se cuvine.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare