Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 februarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 februarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 februarie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

ELIT
 • șef birou – funcție de conducere;
 • inspector specialitate, gradul I (achiziții publice) – funcție de execuție.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef birou:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor, din care minimum 3 ani într-o instituție publică într-un departament financiar – contabil și de preferință minimum 2 ani într-o funcție de conducere financiar – contabilă sau de gestionare a fondurilor publice ori a fondurilor externe nerambursabile,
  • competențe manageriale privind gestionarea patrimoniului și/sau a fondurilor publice;
  • capacitatea dc a organiza și dc a lucra în echipă, capacitate dc analiză și sinteză, asumarea responsabilităților;
  • cunoștințe operare PC – Windows. Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.
 • inspector de specialitate, gradul I (achiziții publice):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice și juridice;
  • vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 martie 2021: selecția dosarelor;
 • 22 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

ADEZIUNE PLUS ALBA

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice, Compartimentul Patrimoniu, Transport, Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 29 martie 2021: proba interviu – sala Ion I. C. Brătianu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail resurse@aiud.ro.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minim studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 18 martie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 martie 2021, ora 09:00: proba practică;
 • 24 martie 2021, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 18 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 24 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de administrator de patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 martie 2021, ora 09:00: proba practică;
 • 19 martie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi, după cum urmează:

 • muncitor calificat, treapta profesională II-2 posturi;
 • muncitor calificat, treapta profesională III – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat, treapta profesională II:
  • studii medii/școală profesională/studii generale;
  • vechime în muncă – minimum 6 ani;
 • muncitor calificat, treapta profesională III:
  • studii medii/școală profesională/studii generale;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2021, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 martie 2021, ora 10.00, proba practică;
 • 19 martie 2021, ora 10.00, interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat la Serviciul public „Administrarea patrimoniului local”, Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân. (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în specialitate necesară: -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 martie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef serviciu la Serviciul Public de Gospodărie Comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 23 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu”, Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de supraveghetor de noapte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime -1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, cu sediul în Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, tel. 0258.731.220, ls.sebes@isjalba.ro.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 martie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, str. dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752/242.313.

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale, minimum 8 clase;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 15 martie 2021, ora 13.00 – proba practică;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Blaj, str. Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/711.904, 0740.161.118.

*Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Nedidactic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii,
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă;
 • 15 martie 2021, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

*Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de bibliotecar în cadrul Compartimentului Didactic Auxiliar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită (candidatul trebuie să prezinte certificat de atestare a competențelor profesionale – profesor documentarist și/sau biblioteconomie);
 • cunoștințe avansate de operare pe PC (Excel, Word etc.);
 • asumarea responsabilității și echilibrul emoțional.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă;
 • 15 martie 2021, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

*Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” din Cugir, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare: tehnic, economic;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2021, ora 13.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 10 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 11 martie 2021, ora 10.00 – proba practică;
 • 12 martie 2021, ora 10.00 – probă interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain” din Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

*Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia, judetul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de îngrijitor clădiri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvenți de studii medii (cel puțin 10 clase sau școală profesională),
 • vechime în muncă de cel puțin 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2021, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 martie 2021, ora 14.00. proba practică;
 • 15 martie 2021, ora 12.00. proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Colegiul Tehnic „Apulum”, cu sediul în Alba Iulia, str. Gheorghe Pop de Băsești numărul 2, județul Alba, telefon 0258/834.102.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Public Local de Utilități – Compartimentul Întreținere și Intervenții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – școală profesională/studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic: întreținere și reparații industriale, construcții, mecanic, instalații;
  sau
 • 10 clase + curs calificare profil tehnic: întreținere și reparații industriale, construcții, mecanic, instalații;
  minimum 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2021, ora 13.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • selecția dosarelor de concurs – 01 martie 2021;
 • 10 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în muncă 3 ani;
 • carnet de conducere categoriile: B, C, E;
 • copiile diplomelor de studii sau alte acte care atestă efectuarea unor specializări (zugrav, zidar, sudor – constituie avantaj).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba, comuna Săsciori nr.363, judeţul Alba, telefon 0258/741.755, 0258/741.110.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

BACALAUREAT 2021: Teste de ANTRENAMENT pentru setul 7. Modele de SUBIECTE pentru elevii de clasa a XII-a, publicate de Ministerul Educației

BACALAUREAT 2021: Teste de ANTRENAMENT pentru setul 7. Modele de SUBIECTE pentru elevii de clasa a XII-a, publicate de Ministerul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro