ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 octombrie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de operator imagine, treapta I 1/2 normă, Compartimentul Etnografie și folclor – Serviciul Cercetare, conservare și valorificare patrimoniul cultural material și imaterial.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în domeniul postului sau echivalentă de 6 ani și 6 luni;
 • cursuri de formare profesională sau de specializare ca operator imagine sau asimilat;
 • cunoștințe dc operare calculator, prelucrare imagine, montaj imagine.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 noiembrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 18 noiembrie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258813076 sau 0745264755.

*Școala Gimnazială „Iosif Sârbu”, Șibot, cu sediul în comuna Șibot, Str. Principală nr. 151, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziale/liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției

 • 13 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 noiembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 17 noiembrie 2020, ora 10.00: proba  interviu.

Relații suplimentare se obţin la Școala Gimnazială „Iosif Sârbu”, Șibot, cu sediul în comuna Șibot, Str. Principală nr. 151, județul Alba, telefon 0773.941.135.

*Școala Gimnazială „Iosif Sârbu”, Șibot, cu sediul în comuna Șibot, Str. Principală nr. 151, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziale/liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, la sediul instituției

 • 13 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 noiembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 17 noiembrie 2020, ora 10.00: proba  interviu.

Relații suplimentare se obţin la Școala Gimnazială „Iosif Sârbu”, Șibot, cu sediul în comuna Șibot, Str. Principală nr. 151, județul Alba, telefon 0773.941.135.

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din comuna Avram Iancu, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de:

 1. secretar – studii superioare absolvite cu diplomă, experiență minimă 6 luni în instituție pe un post similar, 0,5 normă;
 2. secretar în cadrul proiectului POCU/I14866/Comunitatea Moților Harnici, studii superioare absolvite cu diplomă, 0,5 normă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 noiembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din comuna Avram Iancu, județul Alba, telefon telefon 0258/786.063.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale, medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie  – 06 noiembrie 2020: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 17 noiembrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258.816.065, 0721.295.568.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale, medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie  – 06 noiembrie 2020: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 12 noiembrie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 13 noiembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258.816.065, 0721.295.568.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției

 • 12 noiembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 noiembrie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 16 noiembrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 din Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 noiembrie 2020, ora 13:00 – proba practică;
 • 13 noiembrie 2020, ora 13:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2 din localitatea Aiud, str. Unirii nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.747.

*Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, cu sediul în Alba lulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, 0,5 normă de ajutor de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • curs igienă;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, responsabilitate, corectitudine;
 • condiții vechime – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 noiembrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 noiembrie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 11 noiembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, cu sediul în Alba lulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/815.596.

*Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 noiembrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 11 noiembrie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, telefon 0748.106.933, e-mail csei@isjalba.ro.

*Grădinița cu Program Prelungit „Piticot”, Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor și 0,5 post contractual vacant de ajutor bucătar, în cadrul Compartimentului administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții de participare pentru îngrijitor:
  nivelul studiilor – studii liceale;
  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.
 • Condiții de participare pentru ajutor de bucătar:
  nivelul studiilor – studii liceale;
  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2020, ora 13:00 – proba practică;
 • 20 noiembrie 2020, ora 13:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Câmpeni din Str. Plopului nr. 3, județul Alba, telefon 0258771861 sau 0747705578.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de ajutor de bucătar cu 0,5 normă.

Condiții specifice:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • curs igienă;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, responsabilitate, corectitudine;
 • condiții vechime – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 noiembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820.

*Şcoala Gimnazială Draşov, Comuna Draşov, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de administrator financiar, 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare, cu diplomă de licență în studii economice:
 • operare pe calculator, nivel mediu, cu programe specifice de contabilitate;
 • are capacitatea deplină de exercițiu;
 • are o stare dc sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate:
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei fapte de corupție sau a unei infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • vechimea în domeniu constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul din satul Draşov, Str. Principală nr. 98, comuna Drașo, judeţul Alba, telefon 0741/172.797.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

 1. asistent medical, 1 post, Compartimentul Asistență medicală școlară;
 2. asistent medical comunitar, 1 post, Compartimentul Asistență medicală comunitară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare;
 • certificat sau adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 noiembrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 04 noiembrie 2020, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Școala Gimnazială „Simion Bărnuţiu“, Tiur, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 noiembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 10 noiembrie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 13 noiembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială „Simion Bărnuţiu“, Tiur, județul Alba, telefon 0258.713.591.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare de lungă durată în domeniu(facultate de informatică);
 • vechime în muncă – 3 ani în specialitatea postului de informatician/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • avizul cultului ortodox.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 noiembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 12 noiembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36A, judeţul Alba, telefon 0258/834.890 sau 0758/493.482.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer ( 0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/12 clase;
 • vechime – minimum 3 ani vechime șofer;
 • permis auto categoria B, C, D.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0374/555.775.

*Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de pedagog școlar cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – diplomă de bacalaureat;
 • vechime – nu este cazul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2020, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, judeţul Alba, telefon: 0258/866.002.

*Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime – nu este cazul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2020, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, judeţul Alba, telefon: 0258/866.002.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, la Compartimentul Asistență Medicală Școlară, de:

 1. medic;
 2. asistent medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic – Compartimentul Asistență medicală școlară:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Medicină, specializarea – Medicină generală;
  • vechime în specialitatea studiilor – 3 ani.
 • asistent medical – Compartimentul Asistență medicală școlară:
  • studii posticeale sanitare;
  • certificat sau adeverință care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • medic:
  • 02 noiembrie 2020 – probă scrisă;
 • asistent medical:
  • 02 noiembrie 2020 – probă scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419