Rămâi conectat

Actualitate

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 august 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 august 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 august 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de consilier gr. IA – Biroul înregistrare sistematică, Serviciul cadastru.

Electrica Furnizare Discount

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă pe studii superioare: 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor ;
 • 10 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 15 septembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

*Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în specialitatea de șofer/conducător auto minimum 5 ani;
 • posedă permis de conducere categoriile B, C și D;
 • posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor bucătar, cod COR 512001, la Direcția Creșe, Creșa 2 Ampoi – Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechimea necesară: -;
 • diplomă sau certificat de calificare – specializarea bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică – la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462, mobil: 0731/560.763, fax 0258/813.325, e-mail: [email protected]

*Şcoala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor 0,25 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii medii/generale.
 • Vechime minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 septembrie 2021, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 septembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă;
 • 13 septembrie 2021, ora 10.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, str. Blajului nr. 102, Judeţul Alba, telefon: 0258/842.103.

*Biroul Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) – Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de expert, grad profesional IA, în cadrul Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert, grad profesional IA:
  • studii universitare, cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești cu excepția ingineriei resurselor vegetale și animale, prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021;
  • vechime în specialitate: minimum 6 ani șl 6 luni în domeniul studiilor absolvite;
  • permis de conducere auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 septembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Regionale de Metrologie Legală Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 12, județul Brașov, telefon 0269.243.379.

*Şcoala Gimnazială Petreşti, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 • îngrijitor grădiniță program prelungit – 0.5 normă;
 • îngrijitor gimnaziu – 0.5 normă;
 • administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor:
  • nivelul studiilor – gimnaziale;
  • absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an ca îngrijitor copii vârstă preșcolară (pentru Grădinița cu Program Prelungit)/îngrijitor școală.
 • administrator patrimoniu:
  • nivelul studiilor – superioare în specialitatea postului;
  • absolvire curs „Expert achiziții publice” – adeverință/certificat/diplomă de absolvire;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • îngrijitor:
  • 09 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
  • 14 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică;
  • 16 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.
 • administrator patrimoniu:
  • 09 septembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
  • 14 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică;
  • 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

*Grădiniţă cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare – (0,5 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • minimum doi ani de experienţă într-un post similar;
 • curs de noţiuni fundamentale de igienă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2021, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 09 septembrie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395 sau 0786. 912.323.

*Unitatea Militară 02213 Sebeş, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de execuţie, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 • magaziner, în cadrul Compartimentului materiale sanitare;
 • muncitor calificat IV (zidar), în cadrul Formațiunii cazarmare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • magaziner:
  • nivelul studiilor: studii medii sau generale absolvite;
  • vechime: 6 luni vechime în activitate.
 • muncitor calificat IV:
  • nivelul studiilor: studii medii sau generale absolvite;
  • vechime: cu sau fără vechime în meserie/specialitate;
  • perfecționări, specializări: certificat de calificare profesională în meseria de zidar/echivalent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2021, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 20 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține sediul U.M. 02213 Sebeş, str. Călăraşi nr. 74, Sebeş, judeţul Alba, telefon 0258/731.905, interior 102, e-mail: [email protected] sau [email protected]

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de muncitor calificat – bucătar treapta I M din cadrul Serviciului social – cantina studențească.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (minimum 10 clase); deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar;
 • minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2021 – 08 septembrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică – cantina studențească;
 • 20 septembrie 2021, ora 11.00: proba interviu – cantina studențească.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate – Compartimentul Întreținere Drumuri Județene – Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri – Direcția gestionarea patrimoniului, după cum urmează:

 • muncitor calificat III (mecanic de mașini și utilaje/ montatori de echipamente electrice/constructori și asimilați/ operatori de instalații și utilaje mobile);
 • muncitor calificat IV (mecanic de mașini și utilaje/ montatori de echipamente electrice/constructori și asimilați/ operatori de instalații și utilaje mobile).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat III (mecanic de mașini și utilaje/ montatori de echipamente electrice/constructori și asimilați/ operatori de instalații și utilaje mobile):
  • studii generale;
  • diplomă de absolvire a școlii profesionale sau curs de calificare;
  • vechime necesară ocupării postului de minimum 3 ani;
  • carnet de conducere categoriile B, C și CE.
 • muncitor calificat IV (mecanic de mașini și utilaje/ montatori de echipamente electrice/constructori și asimilați/ operatori de instalații și utilaje mobile):
  • studii generale;
  • diplomă de absolvire a școlii profesionale sau curs de calificare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2021, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • 08 septembrie 2021, ora 14.00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462, mobil: 0731/560.763, fax 0258/813.325, e-mail: [email protected]

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de expert, gradul I, normă întreagă, studii S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

*Serviciul Local de Utilitate Publică din subordinea Consiliului Local Abrud, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, treapta IV, în cadrul Compartimentului iluminat public.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii
 • diplomă sau certificat de calificare în meseria de electrician în instalații electrice
 • nu necesită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail [email protected]

*Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • diplomă care atestă calificarea de electrician;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 09 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258/731.217.

* Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii (liceul, școala profesională; învățământ obligatoriu de 10 clase);
 • vechime minimă în muncă – 1 an;
 • disponibilitate de a lucra în două schimburi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2021, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

* Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat I din cadrul Direcției arhitect-șef, Compartimentul urbanism, cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale sau școala profesională;
 • vechime: minimum 10 ani în meseria de instalator;
 • certificat de calificare – instalator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 august 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 septembrie 2021: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail [email protected]

* Biblioteca Naţională a României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de portar, cod COR 962909 – Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia din Direcția Filiala Biblioteca „Batthyaneum”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, gimnaziale sau liceale;
 • atestat profesional agent de pază/securitate, conform art. 38 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanei, republicată și actualizată;
 • absolvirea unui curs autorizat servant pompier, cod COR 541104 constituie avantaj;
 • vechime minimă în funcția de agent de pază/securitate: minimum 1 an;
 • aviz psihologic în termen de valabilitate;
 • disponibilitatea de a lucra în ture (12 ore);
 • disponibilitatea de a lucra în ture de noapte; cunoștințe de utilizare a echipamentelor specifice activității desfășurate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va desfășura la sediul Bibliotecii „Batthyaneum”, str. Gabriel Bethlen nr. 1, cod poștal 510009, Alba Iulia.

 • 26 august 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul filialei din Alba Iulia;
 • 02 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Naţională a României, cu sediul în Bucureşti, Bd Unirii nr. 22, camera G 02, sectorul 3, telefon 0258/811.939, 0758/109.425, sau 021/314.24.34, interior 1036 și 1027.

* Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor copii (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • curs igienă;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, responsabilitate, corectitudine;
 • condiții vechime – experiența pe un post similar constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820, mobil: 0786.740.814.

* Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilă și corectă;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 septembrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 01 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Str. Energiei nr. 21, telefon: 0258/820.057, mobil: 0731/308.643 și 0786/349.807.

* Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical, la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia Serviciul public de asistență medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;
 • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical;
 • certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • adeverință emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

* Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar (2 posturi cu 0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 martie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 01 martie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon mobil: 0786/912.307, 0786/349.807.

* Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Filiala Cetate a bibliotecii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • 06 septembrie 2021, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

* Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Blaj, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de expert IT grup țintă, grad debutant/grad l/grad II, normă 1/4, la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • certificări care atestă că posesorul are cunoștințe/abilități în folosirea unui calculator;
 • experiență solicitată 0-5 ani, 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Blaj, din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, telefon 0258/710.110.

* Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de conducător autospecială la SVSU.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor –  minimum 8 clase;
 • posesor permis conducere categoria B, C şi E
 • perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri;
 • aviz psihologic valabil;
 • domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna;
 • vechime în muncă – mimimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2021, ora 09.00: proba sportivă (eliminatorie);
 • 31 august 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 06 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

* Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent relații publice și comunicare, în cadrul proiectului „O nouă viată” în „Lumea Nouă”- Alba lulia, COD MYSMIS 136915.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17-19 august 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 24 august 2021, ora 10.00: proba scrisă (probă unică);

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, e-mail: [email protected]

* Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de agent hidrotehnic/F.I. (2 posturi), după cum urmează:

 1. 1 post – agent hidrotehnic/F.I. Sebeș;
 2. 1 post – agent hidrolehnic/F.I. Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/școală profesională în domeniul construcțiilor: calificare în meseriile de zidar, dulgher sau agent hidrotehnic.
 • vechime în muncă: minimum 3 ani.
 • disponibilitate la program prelungit.
 • domiciliu în zona de activitate a F.I. Blaj/F.I. Sebeș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 13 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

* Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant de tractorist – rutierist/F I mecanizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii în domeniul: calificare: șofer profesionist cat. CE;
 • disponibilitate pentru a executa lucrări cu echipamente montate pe tractor (cositoare mecanică, mașină de încărcat saci);
 • vechime în muncă: minimum 3 ani;
 • disponibilitate la program prelungit;
 • constituie un avantaj și existența unei calificări de mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

* Liceul Teoretic „David Prodan” din Cugir, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: minimum 8 clase;
 • vechime: minim un an;
 • să aibă seriozitate, dinamism, atitudine psiho- comportamentală adecvată unei instituții școlare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 august 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306.

* Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 1. muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi);
 2. muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post);
 3. muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.
 • muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post):
  • studii generale/medii;
  • diplomă de calificare – construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie;
  • minimum 5 ani vechime.
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (3 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 august 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 30 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail [email protected]

* Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Compartimentului administrare bază sportivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

* Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de consilier la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, astfel:

 1. 1 post consilier – specialist medic la nivel teritorial – Centrul zonal București;
 2. 1 post consilier – specialist medic la nivel teritorial – Centrul zonal Alba;
 3. 1 post consilier – specialist medic la nivel teritorial – Centrul zonal Craiova;
 4. 1 post consilier – specialist psiholog la nivel teritorial Centrul zonal București;
 5. 1 post consilier – specialist psiholog la nivel teritorial – Centrul zonal Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor: superioare.
 • Vechime:
  • minimum 5 ani pentru: medic – în activitate sau pensionar;
  • psiholog – în activitate sau pensionar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 august 2021, ora 11.00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1;
 • 31 august 2021, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23.

* Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Compartimentului salubritate al Serviciului Public de Gospodărire Locală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: generale/școală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă sau adeverință; calificarea în domeniu constituie un avantaj;
  • de preferință: minimum 1 an vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • selecția dosarelor de concurs – 01 martie 2021;
 • 26 august 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

* Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de ajutor de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime: minimum 2 ani într-un post similar în instituție de învățământ preșcolar;
 • atestat curs bucătar și curs de igienă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 august 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 20 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 11, județul Alba, e-mail e-mail: [email protected]

* Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant – inginer – Biroul Dispecerat (serviciu în ture 12/24).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare – specializarea: hidrotehnică, energetică, construcții, CCIA, ingineria mediului;
 • vechime în muncă – 1 an în specialitate;
 • program de lucru – ture (12/24).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2021, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 august 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

* Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de îngrijitor 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 septembrie 2021, ora 13.00: proba scrisă;
 • 17 septembrie 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 21 septembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, str. Cuza Vodă nr. 35, județul Alba, telefon 0258/861.427.

* Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante după cum urmează:

 1. îngrijitor (0,5 normă) la Școala Gimnazială Războieni (structură);
 2. muncitor de întreținere (0,50 normă) la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16-23 august 2021, interval orar 09.00-13.00: perioada de depunere a dosarelor;
 • 26 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 august 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 27 august 2021, ora 16.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141, e-mail: [email protected]

Publicitate

Actualitate

Medic român: „Niciun remediu nu e de tipul „Ridică-te Lazăr și umblă”. Covid nu e răceala copilăriei, când scăpai cu ceai”

Publicat

în

Medic român: „Niciun remediu nu e de tipul „Ridică-te Lazăr și umblă”. Covid nu e răceala copilăriei, când scăpai cu ceai”

Un medic de la Institutul Parhon din București explică de ce este importantă vaccinarea anti-Covid. El subliniază că boala nu are propriu-zis un leac și că toate remediile de care se vorbește au eficacitate limitată. Nu contați pe tratamente! Nici unul din remedii nu este de tipul „Ridică-te Lazăr și umblă”, spune el, precizând că singurul remediu este imunizarea.

„Nu există un antiviral pe care îl dai, cum dai penicilina în pneumonia cu pneumococ, și aștepți ca boala să treacă.

Electrica Furnizare Discount

Toate remediile de care se vorbește au o eficacitate la limită, mulsă mai mult cu puterea dorinței de a o găsi, din mici ameliorări observate pe loturi mari de oameni.

Nici unul din remedii nu este de tipul „Ridică-te Lazăr și umblă” și, de fapt, fiecare bolnav este în mâinile soartei. În mâinile stilului de viață pe care l-a dus, a bolilor pe care le are și modul în care le-a îngrijit, a vârstei biologice.

Sigur, avem resurse energice de susținere a funcțiilor vitale, putem combate o disfuncție de inflamație sau de coagulare, dacă apar, și putem crea, cu medicina modernă, șanse mai mari ca cei care pot scăpa, să scape”, explică medicul endocrinolog Constantin Cucu, de la Institutul Parhon din București.

El adaugă că oamenii nu trebuie să conteze pe tratamente ca remediu indiscutabil, deoarece schemele folosite nu ajută în combaterea virusului.

„Nu există Redemsivir, Claritromicină, Hidroxocloroquina, Faviparivir, Ivermectină, anticorpi monoclonali, tocilozumab, Arivir.

Nu în înțelegerea de cură. De remediu indiscutabil. De omorâre a virusului și a bolii și de asigurare a pacientului că va scăpa.

Sigur că medicii, sistemele de sănătate, comisiile și ministerele au scheme de tratament. Este obligatoriu să avem, că doar nu o să ne uităm ca proștii la bolnavi.

Aveau scheme de tratament/rugăciune și pe vremea morții negre. Și cel care, 1 la sută, scăpa de ciumă era un exemplu că schema era funcțională”, afirmă medicul într-un mesaj postat pe pagina RO-Vaccinare.

„Să nu vi se pară că, indiferent ce o să faceți voi, medicina vă va scăpa cu siguranță. Covid este mai mult decât răceala copilăriei din care scăpam cu ceai, absență motivată și pupu de la mama”, adaugă medicul.

sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

Gabriela Firea anunță că s-a INFECTAT cu Covid-19. Este vaccinată cu a treia doză

Publicat

în

Gabriela Firea anunță că s-a INFECTAT cu Covid-19. Este vaccinată cu a treia doză

Gabriela Firea, parlamentar PSD, a anunțat că are Covid-19. Firea a primit a treia doză acum trei săptămâni.

„Absentez motivat de la dezbaterea și votul de azi,din Parlament asupra programului guvernamental și listei miniștrilor premierului desemnat Dacian Cioloș. Deși chiar azi împlinesc trei săptămâni de la cea de-a 3-a doză de vaccin, în urma unui test am aflat că sunt pozitivă. Forma este una ușoară și așa sper să rămână. Toți din casă suntem vaccinați cu 3 doze : soțul, mama, apropiații dar acum suntem pozitivi.

Știam că vaccinul nu ne protejează de o posibilă contaminare dar ne-am dorit să imunizăm organismul pentru a se apăra mai eficient de boala. Ceea ce se întâmplă deja.

Electrica Furnizare Discount

Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi, recomandări, îndemnuri. Militez pentru respectarea opiniei și alegerii fiecărei persoane. Și sunt împotriva constrângerilor abuzive.

Vă rog doar să vă gândiți, să vă sfătuiți cu cei în care aveți încredere, să citiți și să luați cea mai corectă decizie în această perioadă grea.

În fața bolii, toți suntem egali. Exact ca în fața lui Dumnezeu. De-a lungul timpurilor, Dumnezeu este cel care a îngăduit descoperirea, de către lumea științifică, a numeroase tratamente care au eradicat boli mortale. Deci, reflectați…

Marele teolog Nicolae Steinhardt spunea : “Creştinismul neajutorat şi neputincios este o concepţie eretică, deoarece nesocoteşte îndemnul Domnului (Matei10, 16: „Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii”) şi trece peste textele Sfântului Pavel (Efes. 5, 17: „Drept aceea, nu fiţi fără de minte”; II Tim. 4, 5: „tu fii treaz în toate…”, 1, 8: „să fie… treaz la minte” şi, îndeosebi, I Cor.14, 20: „Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci la răutate fiţi copii, iar la minte fiţi oameni mari”).

Noi suntem o familie creștin ortodoxă practicantă și îi mulțumim în fiecare zi lui Dumnezeu pentru darurile din viața noastră : credința, copiii, sănătatea, prietenii iubitori și sinceri.

Înainte de toate deciziile importante ne rugăm și postim.

Îi mulțumim și acum Bunului Dumnezeu că suntem bine, situația noastră medicală este sub control și în câteva zile ne vom întoarce la activitățile obișnuite.

Întotdeauna am avut încredere în medicină!

Am trecut, așa cum știți, printr-o boală rară, extrem de grea. Medici minunați din România, cu har și credință în Dumnezeu, m-au salvat. Ei înșiși aveau icoane cu Iisus Hristos și Maica Domnului în cabinete. M-am lăsat pe mâna lor și s-a dovedit că am luat decizia cea mai bună. M-au renăscut.

Ce-aș fi spus azi de la tribuna Parlamentului, dacă puteam participa la ședința comună?

Că este mare păcat pentru eforturile făcute anul trecut de către toți românii, în lupta cu pandemia. Că s-a compromis aproape toată munca, pentru două luni de vară în care nimeni, dar nimeni dintre cei care aveau puterea deciziei nu a pregătit valul 4. Se știa că vine.

Peste tot în lume s-au luat măsuri, s-au făcut stocuri de medicamente – și pentru spitale, pentru formele severe, și pentru farmacii, accesibile bolnavilor cu forme ușoare și medii -, s-au dotat secțiile ATI, s-au făcut campanii de explicare a vaccinării, a fost o muncă de echipă : guvernanți-cetățeni, care acum dă roade. Puține îmbolnăviri, puține cazuri grave.

Noi suntem din nou fruntași în topurile negative, pentru că am avut a vară de inconștiență politică și administrativă!

La noi se dă mereu vina pe cetățeni. Doar ei sunt vinovați, că nu respectă “reguli”. Cei mari și tari sunt neprihăniți. Așa cred ei!

Istoria le va dovedi contrariul!

Azi, din păcate, toți cei care au fost timp de 2 ani la putere merită o bilă neagră.

Și să-i ținem minte!

Vă doresc sănătate, înțelepciune, protecția divină a Maicii Domnului!

Doamne-ajută!”, a spus Gabriela Firea, pe pagina ei de Facebook.

Citește mai mult

Actualitate

Vaticanul și-a lansat propria aplicație de RUGĂCIUNE pentru credincioși: Ce funcții are „Click to Pray”

Publicat

în

Vaticanul a lansat marţi cea mai recentă aplicaţie a sa, Click to Pray, oferind un planificator personal printre noile funcţii pentru ceea ce se speră că va fi o experienţă de rugăciune îmbunătăţită în contextul unei lumi în continuă mişcare, relatează Reuters, scrie Agerpres.

Într-o mini-versiune a unei prezentări de tip Silicon Valley, şapte oficiali ai Bisericii Catolice – printre care un cardinal – au participat la o conferinţă de presă de prezentare a Click to Pray 2.0, prima actualizare majoră a aplicaţiei de la lansarea acesteia, în 2016.

Noile funcţii ale aplicaţiei

Reporterilor le-au fost prezentate într-un videoclip noile funcţii ale aplicaţiei, printre care se numără un planificator personal digital cu ajutorul căruia utilizatorii îşi pot configura momentele de rugăciune din fiecare zi, însoţit de posibilitatea de a primi câte un memento în acest sens.

Electrica Furnizare Discount

Rugăciunea nu este o pierdere de timp, aşa cum credem uneori. Rugăciunea este precum sămânţa din întunericul pământului, care îşi va arăta roadele la vremea ei, a spus părintele Frederic Fornos.

Aplicaţia, disponibilă în şase limbi occidentale şi în chineză, oferă utilizatorilor scopuri specifice pentru care se pot ruga împreună cu papa Francisc, cum ar fi pentru pace într-o anumită regiune a lumii.

De asemenea, include o Şcoală de Rugăciune, ce oferă sprijin celor cărora li se pare dificil la început şi opţiunea de a forma grupuri de rugăciune cu persoane din întreaga lume.

Vaticanul şi-a sporit prezenţa pe reţelele sociale

Vaticanul şi-a sporit prezenţa pe reţelele sociale sub conducerea papei Francisc, iar oficialii au declarat că peste 50 de milioane de persoane au văzut mesajele transmise sâmbătă de suveranul pontif pe Twitter referitoare la justiţia socială.

Un preot italian din Piaţa Sf. Petru a lăudat noua aplicaţie. Este un lucru extraordinar deoarece îţi permite să ajungi la oameni pe care nu îi întâlneşti fizic, devine o punte pentru a ajunge la acele inimi care uneori s-au abătut de la Dumnezeu, a spus părintele Cosimo Schena.

Oficialii au admis că aplicaţia poate să nu fie disponibilă pentru toată lumea şi au subliniat că nu reprezintă un înlocuitor pentru rugăciunea tradiţională. Nu este menită să invalideze celelalte locuri sau modalităţi de rugăciune. Este o modalitate în plus de a ajunge la oameni care doresc sau au nevoie de ceva nou, a spus monseniorul Lucio Ruiz, secretar al departamentului pentru comunicare de la Vatican.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare