Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 mai 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie
ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 mai 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 16 mai 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Cugir, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante de administrator patrimoniu.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor studii superioare; inginer, subinginer. economist;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2021, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 iunie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 09 iunie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 din Cugir, Aleea Constructorului nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/751.075.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/20(16 actualizată, și ale O.M.S. nr. 954/2017, cu modificările și completările ulterioare, anunță organizarea la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crișan nr. 11, județul Alba, cod poștal 515500, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de:

 • director financiar contabil.

Condiții pentru ocuparea postului:

 • nivelul studiilor – sunt absolveați de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • vechime în specialitatea postului – au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea postului.

Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 02.06.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Susținerea proiectului va avea loc în data de 03.06.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Interviul de selecție va avea loc în data de 04.062021, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Personal- R.U.N.O.S. al unității sau la tel /fax 0258771582, între orele 07.00 -15.00.

*Școala Gimnazială din comuna Sohodol, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor – personal nedidactic (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă minimum 8 ani;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă/locul de muncă;
 • permis auto categoriile B, C și D;
 • domiciliul în comuna Sohodol.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 mai 2021, în intervalul orar 12.00-14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 iunie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 02 iunie 2021, ora 12.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Sohodol din comuna Sohodol, str. Sohodol nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/787.226.

*Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Blaj organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, în cadrul Biroului Integrare Europeană, U.A.T. – Municipiul Blaj, după cum urmează:

 • Expert, grad IA, normă întreagă, studii S;
 • Expert, grad I, normă întreagă, studii S;
 • Expert, grad I, normă întreagă, studii S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert, grad IA, normă întreagă, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • expert, grad I, normă întreagă, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in ramura de știință inginerie civilă, cu domeniul de licență inginerie civilă sau ingineria instalațiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani.
 • expert, grad I, normă întreagă, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință
  • științe economice sau științe juridice sau domeniu] fundamental științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 mai 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Blaj, din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, telefon 0258/710.110.

*Primăria Comunei Şugag, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de inspector de specialitate I, nivelul studiilor superioare în cadrul Compartimentului Administrație Publică Locală și Secretariat Administrativ, Resurse Umane și Gestiunea Funcțiilor Publice, Registrul Agricol, Cadastru și Achiziții Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă, inginerie geodezică, arhitectură și urbanism;
 • vechime în muncă în specialitatea Studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minimum 3 ani
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel avansat în utilizare și proiectare – ArhiCAD/AutoCAD; nivel avansai în utilizarea programelor de editare de texte, programe GIS de analiză și editare: Global Mapper, QGIS, ArcGIS; de comunicare electronică și internet;
 • limbi străine – cunoștințe limbă engleză – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de bibliotecar IA – Compartiment Deservire şi Întreţinere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani.
 • alte condiții specifice de participare la concurs:
 • perfecționări (specializări):
 • curs bibliotecar, dovedit cu certificat corespunzător, de calificare profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0733/917.087.

*Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat – bucătar, în cadrul Compartimentului – Personal Nedidactic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 25 mai 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, telefon 0358.402.717.

*Asociația Comunelor de Munte – Munții Apuseni – județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de auditor intern, grad profesional asistent, la Compartimentul de audit public intern din cadrul Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – județul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe/domeniul economic și/sau juridic;
 • experiență în specialitatea studiilor – minimum 9 ani pentru auditorul intern, grad profesional asistent;
  cunoștințe de utilizare a aplicației Microsoft Oftice (Word, Excel, PowerPoint și Outlook);
 • disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din județul Alba aflate în aria de responsabilitate a Compartimcartuiui de audit public intern, precum și, ocazional, pe teritoriul național, conform programelor de pregătire profesională planificate;
 • obținerea avizului favorabil la interviul de avizare, susținut conform pct 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2021, ora 10:00: susținere interviu de avizare;
 • 26 mai 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 mai 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – Alba, Primăria Comunei Bucium, Str. Principală nr. 25, județul Alba, telefon 0769/226.585.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021. ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 27.05.2021. ora 10.00.Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și pe site-ul www.spitalpncumoftiziologicaiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare ciclul II Bologna, absolvite cu diplomă de licență/masterat în domeniul economic (vechime cel puțin 5 ani în contabilitate bugetară).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10-14 mai 2021, între orele 10.00-14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică, urmată de interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/771.544.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 468 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice –… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro