ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 noiembrie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Unitatea Militară Nr. 02401, Alba lulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, muncitor calificat (electrician) IV studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

PMP - Alegeri parlamentare 2020
 • 23 noiembrie 2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2020, ora 09.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Militară Nr. 02401, Alba lulia din Ministerul Apărării Naționale, Bd. Revoluției nr. 25, telefon 0258.834.010, int. 123.

*Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor, treapta I, studii generale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 07 decembrie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 09 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Singidava”, cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sabia nr. 16, județul Alba, telefon 0258/751.727.

*Serviciul Local de Utilitate Publică din subordinea Consiliului Local Abrud, cu sediul în Abrud, Piața Eroilor nr.1, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu în cadrul Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licență: științe inginerești, științe juridice, științe administrative, științe economice;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 08 decembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – la sediul Primăriei Orașului Abrud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail slupabrud@yahoo.com.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare de specialitate în domeniul informaticii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24-27 noiembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 07 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, 0721/295.568.

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (pe perioada în care titularul se află în concediu medical) a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
 • deține atestat de paznic sau face dovada că este înscris la un curs de paznic;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 noiembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

*Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur, cu sediul în Tiur, Str. Principală nr. 213, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în muncă necesare ocupării postului – 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2020, ora 12:00: proba scrisă;
 • 07 decembrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Tiur, cu sediul în Tiur. Str. Principală nr. 213, județul Alba, telefon 0258.713.591.

*Şcoala Gimnazială Ciuruleasa, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – școală absolvită peste învățământul gimnazial (zece clase, școală profesională, școală de ucenici, liceu);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 26 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02 decembrie 2020, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, cu sediul în localitatea Ciuruleasa, str. Centru nr. IA, judeţul Alba, telefon 0744/550.945.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de laborant în învățământ debutant (S) – științe inginerești – COR – 235906 din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I și Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna),
 • specialitatea studiilor – științe inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 noiembrie 2020: proba scrisă, Laborator Rețele Internet;
 • 27 noiembrie 2020: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate ai Primarului Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura dc știință: științe economice;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă, echivalentă conform prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul  Primăriei Municipiului Aiud, judeţul Alba, Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 13, e-mail resurse@aiud.ro.

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • îngrijitor copii – 0,5 normă;
 • muncitor – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale sau studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • condiții vechime – experiența pe un post similar constituie avantaj;
 • curs de igienă valabil sau să fie înscrisă la curs (post îngrijitor copii);
 • curs electrician/tâmplar/instalator (post muncitor).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor – la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 7.

 • 24 noiembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 26 noiembrie 2020, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 7, Judeţul Alba, telefon 0786/450.977.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de administrator financiar gradul II S (COR 263 III) din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I și Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic/juridic;
 • vechime în specialitatea siudiilor – minimum 3 ani;
 • experiență dovedită de minimum 1 an în domeniul achizițiilor publice;
 • constituie avantaj experiență în achiziții publice în cadrul proiectelor cu finanțate europeană.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02-13 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă – sala „Ștefan Apor”;
 • 26 noiembrie 2020, ora 11.00: proba interviu – corp D, etaj 1, Laboratorul de Administrarea Afacerilor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de paznic – COR 962907 din cadrul Serviciului de Pază.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cetățean român cu vârsta de cel puțin 18 ani;
 • deținerea atestatului profesional;
 • minimum 1 an vechime în muncă;
 • apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat;
 • fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02-13 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă – sala A7, corp B, parter;
 • 25 noiembrie 2020, ora 11.00: proba interviu – corp D, etaj 1, Laboratorul de Administrarea Afacerilor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Școala Gimnazială Roșia de Secaș, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar 0,5 nomă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare (facultate în domeniul științelor economice);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 noiembrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Roșia de Secaș, cu sediul in comuna Roșia de Secaș. Str. Școlii nr. 282, județul Alba, telefon 0258765715 / 0729075969.

*Școala Gimnazială Doștat, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • operare pe calculator cu programe specifice de contabilitate;
 • vechimea în domeniu constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2020 – 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 41, telefon 0745/871.876, 0258/764.601.

*Școala Gimnazială Doștat, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor întreținere cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii gimnaziale/medii/superioare;
 • vechimea în domeniu, constituie un avantaj;
 • deținere autoturism și carnet de conducere, constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2020 – 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 41, telefon 0745/871.876, 0258/764.601.

*

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419