Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 septembrie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 septembrie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 11 septembrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Comuna Șugag, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:

Victor Negrescu - Alegeri Europarlamentare - 2024
 • șef S.V.S.U. – în cadrul Compartimentului întreținere, gospodărire, ordine și siguranță;
 • muncitor calificat I – în cadrul Compartimentului întreținere, gospodărire, ordine și siguranță;
 • magaziner – în cadrul Compartimentului biblioteca comunală, cămin cultural, expoziție etnografică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef S.V.S.U.:
  • nivelul studiilor: studii medii absolvite;
  • vechime în muncă cel puțin 7 ani;
  • permis conducere șofer profesionist;
  • cunoștințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, poștă electronică, internet).
 • muncitor calificat I:
  • nivelul studiilor: medii/generale;
  • vechime în muncă cel puțin 7 ani;
  • permis conducere șofer profesionist.
 • magaziner:
  • nivelul studiilor medii/generale;
  • vechime în muncă cel puțin 7 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2022, ora  10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Comuna Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

* Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de pedagog școlar, în cadrul internatului unității liceale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2022, ora 15.00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2022, ora 17.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, cu sediul în Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, județul Alba, telefon: 0258/819.869.

*Primăria Comunei Blandiana, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor zone de agrement la Compartimentul administrativ, deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: 8 clase;
 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • fără vechime în muncă;
 • disponibilitate program flexibil.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 septembrie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 11.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Blandiana, nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/760.811, fax: 0258760738.

*Spitalul de Pneumoftiziologie, Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • merceolog debutant – Serviciul administrativ, Compartimentul aprovizionare;
 • asistent medical principal – Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • merceolog debutant:
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în specialitate;
  • abilități de operare pe calculator.
 • asistent medical principal:
  • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • 5 ani vechime ca asistent medical;
  • examen pentru obținerea gradului principal;
  • certificat de membru OAMGMAMR;
  • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • abilități de operare pe calculator.

Notă: Cursul de perfecționare profesională în specialitatea IGIENĂ SI SĂNĂTATE PUBLICĂ din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management si Perfecționare în Domeniul Sanitar Bucuresti este obligatoriu în termen de 1 an de la ocuparea postului.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 septembrie 2022,  ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • merceolog debutant:
  • 26 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, Str. Ecaterina Varga, nr.6;
  • 29 septembrie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, Str. Ecaterina Varga, nr.6.
 • asistent medical principal:
  • 26 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sala de sedințe a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia din str. Bld. Revoluției 1989, nr. 23;
  • 29 septembrie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sala de sedințe a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia din str. Bld. Revoluției 1989, nr. 23.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul de Pneumoftiziologie, Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 120.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, Str Republicii nr. 13, județul Alba, organizează, în data de 26.09.2022, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director, de director medical, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Denumirea postului: director medical – funcție de conducere specifică comitetului director.

Condiții specifice de participare la concurs conform art. 3 alin. (3) pct. a) din O.M.S. nr. 954/2017:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 26.09.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
 • Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 28.09.2022;
 • Interviul de selecție în data de 30.09.2022.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană, după cum urmează:

 • Consilier, gradul I, pe perioadă nedeterminată, cod COR- 242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/socioîogie/științe economice/științe politice – (S) specializarea în domeniul relațiilor internaționale sau al studiilor europene constituie un avantaj.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 5 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Deține autorizație de traducător emisă de Ministerul Justiției sau Ministerul Culturii pentru cel puțin o limbă străină.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin două limbi străine la nivel C2 – nivel dovedit prin atestate/diplome recunoscute la nivel internațional (ex: Cambridge. IELTS, TOEFL, DALE DELE, Goethe-Zertficat ); dovada stăpânirii unei a treia limbi străine constituie un avantaj.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 4 ani.
 • Consilier, gradul I, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă îin domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI); științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 5 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc..
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint: cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă străină, nivel minimum B1 – dovedit prin atestate/diplome recunoscute la nivel internațional (ex: Cambridge, IELTS, TOEFL, DALF, DELF, Goethe-Zertficat ); dovada stăpânirii unei a doua limbi străine constituie un avantaj.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 4 ani.
 • Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI): științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc ), dovedită prin contracte de munca, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.
  • Experiență profesională în domeniul financiar de minimum 10 ani, dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, auditor, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile. Deținerea calității de expert contabil constituie un avantaj.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word. Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.
 • Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință (RSI) inginerie civilă.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase Revisal etc.
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.
 • Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: (RSI): științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, evaluator proiecte, formator de formatori, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă de circulație Internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe ete., atestând desfășurarea de activități care necesită cunoașterea limbii respective.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.
 • Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISALetc.
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.
 • Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe adminîstrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte/științe sociale.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase REVISAL etc.
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, manager de inovare, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe ete., atestând desfășurarea de activități care necesita cunoașterea limbii respective.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.
 • Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:
  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.
  • Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sodologie/științe politice/științe economice.
  • Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerâmbursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase REVISAL etc.
  • Experiență profesională în proiecle/acțiuni/activități de cercetare, respectiv experiență în colaborări cu institute de cercetare/universități prin programe gestionate de Uniunea Europeană (Orizont Europa).
  • Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, formator de formatori, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.
  • Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.
  • Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză) – dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.
  • Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2022, ora 15.00: perioada limită de depunere a dosarelor;
 • 22 septembrie 2022, ora 11.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A , et. 2, telefon: 0372/586.473.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de medic în cadrul Structurii de management al calității serviciilor de sănătate (SMC).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
 • să dețină la data încadrării avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății; în cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate; sunt exceptați de la deținerea atestatului medicii specialiști sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 septembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 16 septembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 16, jud. Alba, telefon 0258/710.941, int. 197.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Șapte familii din comuna Ciugud sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie: Nuntași, „ceterași”, voia bună și armonie ca la sat

Ziarul Unirea

Publicat

în

Șapte familii din comuna Ciugud sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie: Nuntași, „ceterași”, voia bună și armonie ca la sat Șapte familii din comuna Ciugud au fost sărbătorite marți, 28 mai 2024, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, cu nuntași, „ceterași”, voia bună și armonie ca la sat. ”La Ciugud, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea