Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 februarie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 februarie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 februarie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant gipsar medical debutant, M/G – Secția ortopedie- traumatologie;
• 1 post vacant infirmieră, G – Secția gastroenterologie;
• 1 post vacant infirmieră, G – Secția obstetrică ginecologie;
• 1 post vacant infirmieră, G – Bloc operator- ortopedie si traumatologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția medicină internă;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția medicină internă – Compartiment reumatologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Compartiment nefrologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția cardiologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Compartiment urologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția neurologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Compartiment dermato-venerologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția psihiatrie acuți;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția recuperare, medicină fizică și balneologie;
• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Compartiment recuperare neurologică;
• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția medicină internă;
• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția psihiatrie acuți;
• 3 posturi vacante brancardier, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data publicării anunțului de concurs:23.02.2024
• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 23.02.2024-07.03.2024, între orele 9-13;
• Selecția dosarelor de concurs:08.03.2024-11.03.2024;
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):11.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:12.03.2024;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:13.03.2024;
• Desfășurarea probei scrise:19.03.2024;
• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:20.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:21.03.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:22.03.2024;
• Desfășurarea interviului:25.03.2024;
• Afișarea rezultatelor la interviu:25.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:26.03.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:27.03.2024;
• Afișarea rezultatului final al concursului:28.03.2024.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 07.03.2024 ora 13.00.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant asistent medical generalist principal PL – Compartiment nefrologie;
• 1 post vacant asistent medical generalist principal PL – Compartiment recuperare neurologică;
• 1 post vacant asistent medical generalist principal PL- Ambulatoriu de specialitate- Cabinet chirurgie generală;
• 1 post vacant asistent medical generalist principal PL- Ambulatoriu de specialitate- Cabinet ortopedie traumatologie;
• 1 post vacant asistent medical generalist principal PL- Ambulatoriu de specialitate- Cabinet ORL;
• 1 post vacant asistent medical generalist PL- Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția medicină internă;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția cardiologie;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția oncologie medicală;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Compartiment urologie;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția neonatologie;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția neurologie;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția boli infecțioase;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Secția psihiatrie acuți;
• 2 posturi vacante asistent medical geberalist debutant PL- Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Bloc operator- chirurgie generală;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Cabinet oncologie medicală;
• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL- Ambulatoriu de specialitate- Cabinet chirurgie generală.

• Data publicării anunțului de concurs:23.02.2024
• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 23.02.2024-07.03.2024, între orele 9-13;
• Selecția dosarelor de concurs:08.03.2024-11.03.2024;
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):11.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:12.03.2024;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:13.03.2024;
• Desfășurarea probei scrise:18.03.2024;
• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:19.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:20.03.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:21.03.2024;
• Desfășurarea probei practice:22.03.2024;
• Afișarea rezultatelor la proba practică:25.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:26.03.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:27.03.2024;
• Desfășurarea interviului:28.03.2024;
• Afișarea rezultatelor la interviu:28.03.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:29.03.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:01.04.2024;
• Afișarea rezultatului final al concursului:02.04.2024.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 07.03.2024 ora 13.00.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 11.03.2024.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*ÎNGRIJITOR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura ADMINISTRATIV, la Colegiul Național David Prodan Cugir

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
-Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL
-Nivelul studiilor: MEDII

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 23/02/2024

– termenul de depunere a dosarelor în data de 08/03/2024 , ora 14:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 11/03/2024 , ora 14:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 11/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 12/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 12/03/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba practică:

– proba practică în data de 18/03/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 18/03/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 19/03/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 19/03/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 20/03/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 20/03/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 21/03/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 21/03/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 21/03/2024 , ora 16:00, la sediul instituției

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: COLEGIUL NAȚIONAL DAVID PRODAN CUGIR , cu sediul în CUGIR, STR. VICTORIEI, NR 15, ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:BĂTRÎNA AURELIA , email: [email protected]

*SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE COMUNALĂ BLAJ cu sediul în str. Păcii, nr. 1, Blaj, județul Alba, în temeiul H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă (în februarie 2024) după cum urmează:

• denumirea postului: Muncitor necalificat (pentru salubrizare cai publice), pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi și 40 ore/saptamana.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

– nivelul studiilor: studii generale.
– vechimea în specialitate necesară ocupării postului: nu se solicită.
– alte condiții specifice:- disponibilitate imediată.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Afișarea anunțului 20.02.2024
Depunere dosare de înscriere: 21.02.2024-06.03.2024 de luni-vineri: 09.00-16.00
Selecție dosare de înscriere: 08.03.2024 ora 09,00
Afișare rezultate selecției dosarelor:08.03.2024 ora 10,00
Depunere contestații selecție dosare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor
Afișare rezultate contestații selecție dosare: 12.03.2024 ora 10,00
Proba practică: 14.03.2024 ora 10,00
Afișare rezultate la proba practică 14.03.2024 ora 14,00
Depunere contestații la proba practică, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice
Afișare rezultate contestații proba practică: 15.03.2024 ora 15,00
Interviu: 18.03.2024 ora 14,00
Afișare rezultate interviu 19.03.2024 ora 10,00
Depunere contestații interviu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului
Afișare rezultate contestații interviu 20.03.2024 ora 12,00
Afișare rezultate finale concurs 21.03.2024 ora 12,00

Locul de depunere al dosarelor de concurs: sediul Serviciului Public Gospodărie Comunală Blaj, str. Păcii, nr. 1, Blaj, jud. Alba

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea 1 post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post vacant, norma intreaga, perioada nedeterminata, functie de executie de Economist II – Compartiment Achizitii publice

Condiţii specifice de participare la concurs:

Referent de specialitate debutant – studii superioare – Compartiment financiar contabil

1. Studii de specialitate: – studii superioare economice
2. Perfecționări (specializări): Curs calificare Achizitii publice
3. Cunoștințe de operare (necesitate și nivel):
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Aptitudini de comunicare, atenție, ordine, asumarea responsabilitații, rezistență la oboseală, rezistență la stres
6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită
7. Vechime: 6 luni vecime in specialitate

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 20 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 05 martie 2024 15.00
selectia dosarelor 06 martie.2024 12.00
afișarea selecției dosarelor 06 martie.2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 07 martie. 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 08 martie.2024 14.00
proba scrisă 19 martie.2024 9.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 19 martie.2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 20 martie.2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 21 martie.2024 15.00
proba practica / interviu 22 martie. 2024 09.00
afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 22 martie.2024 15.00
termen limită contestații la proba practica / interviu 25 martie.2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 26 martie.2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 27 martie.2024 15.00

Locul de desfasurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba

*DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CREȘE din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 15 MARTIE 2024, ora 10:00

1 – post, funcție contractuală de execuție, consilier, gradul I, studii superioare, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, cod COR 2422201.

Condiţii specifice de participare:

Studii superioare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în Domeniul fundamental al Științelor sociale, Ramura de științe-Științe juridice, Domeniul de licență – Drept, Specializare Drept,
Vechime: minim 4 ani în domeniul studiilor absolvite.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 06 martie 2024 inclusiv, ora 15:00, la secretarul comisiei de concurs, Creșa 2 Ampoi, str. Livezii nr. 47, mun. Alba Iulia, tel. 0720/660818.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Direcției Învățământ, Creșe/ Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13 şi pe site-ul www.apulum.ro., secțiunea “Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 15 martie 2024 ora 10.00, la sediul Direcției Programe din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, mun. Alba Iulia.

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă și /sau probă practică, la sediul Direcției Învățământ, Creșe /Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane din cadrul Direcției Învățământ, Creșe în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatelor probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afișare prin aceleași mijloace enumerate mai sus, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Direcției Învățământ, Creșe/ Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13 şi pe site-ul www.apulum.ro., secțiunea “Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii ”admis”sau ”respins”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creșei 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, de la secretarul comisiei de concurs, domnul Florea Daniel Ștefan – consilier resurse umane şi la nr. de telefon: 0720 660 818.

*Creșa Municipiului Alba Iulia din cadrul Direcției Învățământ , Creșe organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 14 martie 2024, ora 10:00

1 – post, funcție contractuală de execuție, SECRETAR, gradul II, studii superioare, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Condiţii specifice de participare:

Studii superioare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale, Ramura de științe – Științe economice, Domeniul de licență: Contabilitate, Economie, Finanțe.
Vechime: minim 4 ani în domeniul studiilor absolvite.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, într-un dosar plic, până în data de 06 martie 2024 inclusiv, ora 15:00, la secretarul comisiei de concurs, Creșa 2 Ampoi, str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, tel.0720/660818.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13 şi pe site-ul www.apulum.ro., secțiunea “Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 14 martie 2024 ora 10.00, la sediul Direcției Programe din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, mun. Alba Iulia.

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site, www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatelor probei scrise și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afișare prin aceleași mijloace enumerate mai sus, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13 şi pe site-ul www.apulum.ro., secțiunea “Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii ”admis”sau ”respins”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creșei 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, de la secretarul comisiei de concurs, domnul Florea Daniel Ștefan – consilier resurse umane şi la nr. de telefon: 0720 / 660818.

*Grădinița cu Program Prelungit “ Primii Pași” , cu sediul în loc. Aiud,str. Sergent Hațegan, nr. 3, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 1 normă de bucătar.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

studii : medii
vechime: cel puțin 3 ani, în domeniu
calificare pentru postul de bucătar

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Grădinița cu Program Prelungit “Primii Pași”, Aiud, str. Sergent Hațegan, nr. 3, jud. Alba, în perioada 26.02.2024-6.03.2024 între orele 9.00- 16.00
• 7.03.2024 – Analizarea dosarelor pentru concurs
• 7.03.2024 – ora 16.00 Afişarea rezultatelor după analiza dosarelor
• 8.03. 2024 – ora 09.00 -11.00 Depunerea contestațiilor după analiza dosarelor
• 8.03.2024- ora 16.00 Afişarea rezultatelor finale după contestații
• 11.03.2024– ora 13.30 – Desfăşurarea probei practice a concursului, la sediul Grădiniţei cu program prelungit „Primii pași”Aiud ,cu sediul în Loc. Aiud, str. Sergent Hațegan, nr 3
• 11.03.2024– ora 20.00 – Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică
• 12.03.2024– 09.00 – 12.00 – Depunerea contestațiilor după proba practică
• 12.03.2024- ora 18.00 – Afişarea rezultatelor finale după contestații la proba practică
• 13.03.2024– ora 10.00 – Desfășurarea interviului, la sediul Grădiniţei cu program prelungit „Primii pași”Aiud , cu sediul în Loc. Aiud, str. Sergent Hațegan, nr 3
• 13.03.2024– ora 16.00 -Afişarea rezultatelor obţinute la interviu
• 14.03.2024– ora 09.00 – 12.00 – Depunerea contestațiilor după interviu
• 15.03.2024– ora 10.00 – Afişarea rezultatelor finale la concursul de ocupare a postului vacant de bucătar.
• Rezultatele finale se afișează în data de 15.03.2024

Pentru informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului, adresaţi-vă secretariatului instituţiei sau la numărul de telefon 0771087537 sau 0258861465.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD , cu sediul Aiud, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea 1 post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post vacant, norma intreaga,functie de executie de Referent de specialitate debutant studii superioare in cadrul Compartimentului financiar contabil.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Referent de specialitate debutant – studii superioare – Compartiment financiar contabil

1. Studii de specialitate: – studii superioare economice
2. Perfecționări (specializări): nu necesită
3. Cunoștințe de operare (necesitate și nivel):operare programe contabilitate.
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Aptitudini de comunicare, atenție, ordine, asumarea responsabilitații, rezistență la oboseală, rezistență la stres
6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită
7. Vechime: fara vechime

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 19 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 04 martie 2024 15.00
selectia dosarelor 05 martie.2024 12.00
afișarea selecției dosarelor 05 martie.2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 06 martie. 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 07 martie.2024 14.00
proba scrisă 18 martie.2024 9.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 18 martie.2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 19 martie.2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 20 martie.2024 15.00
proba practica / interviu 21 martie. 2024 09.00
afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 21 martie.2024 15.00
termen limită contestații la proba practica / interviu 22 martie.2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 25 martie.2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 26 martie.2024 15.00

Locul de desfasurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– 2 posturi contractual vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva, în cadrul Sectiei A.T.I. – perioadă nedeterminată.

Calendarul desfășurării concursului/examenului

Perioada depunere dosare concurs: 16.02.2024-01.03.2024
Selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 04.03.2024-05.03.2024
Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 05.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 06.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 07.03.2024
Desfășurare probă scrisă: 15.03.2024
Afisare rezultate probă scrisă: 15.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 18.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 19.03.2024
Desfășurare probă clinică/practică: 20.03.2024
Afisare rezultate probă clinică/practică: 20.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 21.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 22.03.2024
Afişarea rezultatului final al concursului: 25.03.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 01.03.2024 ora 15.00.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului nr. 2, județul Alba în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatoarelor posturi vacante :

– 1 post vacant , normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie si imagistica medicala
– 1 post vacant, normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 16 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 01 martie 2024 15.00
selectia dosarelor ,stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), 04 martie 2024 12.00
+afișarea selecției dosarelor si punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare 04 martie 2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 05martie 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 06 martie 2024 14.00
proba scrisă 18 martie 2024 10.30
afișarea rezultatelor la proba scrisă 18 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 19 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 20 martie 2024 15.00
proba clinică/practică 21 martie 2024 09.30
afișarea rezultatelor la proba clinică/practică 21 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba clinică/ practică 22 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba clinică/ practică 25 martie 2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 26 martie 2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului nr. 2, județul Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatoarelor posturi vacante :

– 1 post vacant , normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie
– 1 post vacant, normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infectioase

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 14 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 28 februarie 2024 15.00
selectia dosarelor ,stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), 29 februarie 2024 12.00
+afișarea selecției dosarelor si punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare 29 februarie 2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 01 martie 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 04 martie 2024 14.00
proba scrisă 14 martie 2024 10.30
afișarea rezultatelor la proba scrisă 14 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 15 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 15 martie 2024 15.00
proba clinică/practică 18 martie 2024 09.30
afișarea rezultatelor la proba clinică/practică 18 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba clinică/ practică 19 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba clinică/ practică 20 martie 2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 21 martie 2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*1 post consilier debutant în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI ACHIZITII PUBLICE al Primăriei comunei Săsciori.

Condiții specifice de ocupare a postului:
-studii universitare de licență sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor –
-carnet de conducere categoria B, constituie avantaj;

Condiții de desfășurare:
– termen de depunere a dosarelor: 01.03.2024 ora 16,00; dosarele se depun la sediul Primariei Săsciori – Secretariat
– proba scrisă: 18 Martie 2024 ora 10.00
– interviul: 21 Martie 2024, ora 10.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: [email protected], tel. 0786560370.

*ÎNGRIJITOARE, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” ABRUD, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
-Vechimea in munca:3 ANI
-Nivelul studiilor: MEDII

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 15/02/2024

– termenul de depunere a dosarelor în data de 29/02/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 01/03/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 01/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 04/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 04/03/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba practică:

– proba practică în data de 08/03/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 08/03/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 11/03/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 11/03/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 12/03/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 12/03/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 13/03/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 13/03/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 13/03/2024 , ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU ABRUD , cu sediul în ABRUD, STR. CLOȘCA, NR. 3-5, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:TUHUŢ ALINA VALENTINA , email: [email protected]

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD , cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea 1 post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post vacant, norma intreaga,functie de executie de Secretar – studii medii.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Secretar Studii Medii

1. Studii de specialitate: – studii medii – cu diploma de bacalaureat
2. Perfecționări (specializări): nu necesită
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da ,certificat competente digitale.
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Aptitudini de comunicare, atenție, ordine, asumarea responsabilitații, rezistență la oboseală, rezistență la stres
6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită
7. Vechime: 6 luni vechime în activitate

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 15 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 29 februarie 2024 15.00
selectia dosarelor 01.martie.2024 12.00
afișarea selecției dosarelor 01. martie.2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 04. martie. 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 05. martie.2024 14.00
proba scrisă 11. martie.2024 9.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 11. martie.2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 12. martie.2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 13. martie.2024 15.00
proba practica / interviu 14. martie. 2024 09.00
afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 14. martie.2024 15.00
termen limită contestații la proba practica / interviu 15. martie.2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 18. martie.2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 19. martie.2024 15.00

Locul de desfasurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba

*Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor, în baza HG 1.336/2022, pe perioadă nedeterminată, în data de 8 MARTIE 2024, ora 9 – proba practică și 11 MARTIE 2024, ora 10 – interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 15.02-28.02.2024, între orele 09:00 – 13:00, la Secretariatul unităţii şcolare, tel:0258812473.

Condiţii specifice:
· studii generale – minim 8 clase;
· disponibilitate program flexibil;
· spirit de echipă și organizatoric;
· capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor.

Probe de concurs:
Probă practică
– data probei practice: 8 martie 2024, ora 9;
Interviu
– data interviului: 11 martie 2024, ora 10;

Locul desfăşurării probelor de concurs: Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, str. Călărașilor nr. 2.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie, în cadrul Sectiei neurologie- perioadă nedeterminată.

Calendarul desfășurării concursului/examenului

Perioada depunere dosare concurs: 15.02.2024-28.02.2024
Selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 29.02.2024-01.03.2024
Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 01.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 04.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 05.03.2024
Desfășurare probă scrisă: 08.03.2024
Afisare rezultate probă scrisă: 08.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 11.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 12.03.2024
Desfășurare probă clinică/practică: 13.03.2024
Afisare rezultate probă clinică/practică: 13.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 14.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 15.03.2024
Afişarea rezultatului final al concursului: 18.03.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 28.02.2024 ora 1500.

Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*1 Post Referent IA, la Primăria comunei Săsciori

Condiții specifice de ocupare a postului:
-vechime în muncă 7 ani;
-studii medii, diplomă de bacalaureat;
-carnet de conducere categoria B, constituie avantaj;

Condiții de desfășurare:
– termen de depunere a dosarelor: 28.02.2023 ora 16,00; dosarele se depun la sediul Primariei Săsciori – Registratura Primăriei Comunei – doamna Popa Gabriela- 0258 741 110, 0258 741 755;
– proba scrisă: 12 Martie 2024 ora 10.00
– interviul: 15 Martie 2024, ora 10.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției: Primăria Săsciori – 0258/741110 și pe site [email protected].

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie, în cadrul Sectiei cardiologie- perioadă nedeterminată;

Calendarul desfășurării concursului/examenului

Perioada depunere dosare concurs: 15.02.2024-28.02.2024
Selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 29.02.2024-01.03.2024
Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 01.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 04.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 05.03.2024
Desfășurare probă scrisă: 11.03.2024
Afisare rezultate probă scrisă: 11.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 12.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 13.03.2024
Desfășurare probă clinică/practică: 14.03.2024
Afisare rezultate probă clinică/practică: 14.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 15.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 18.03.2024
Afişarea rezultatului final al concursului: 19.03.2024
Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 28.02.2024 ora 1500.

Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*SPITALUL Municipal Aiud cu sediul in Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatoarelor posturi vacante :

– 1 post vacant , normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie
– 1 post vacant, normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infectioase

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 14 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 28 februarie 2024 15.00
selectia dosarelor ,stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), 29 februarie 2024 12.00
+afișarea selecției dosarelor si punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare 29 februarie 2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 01 martie 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 04 martie 2024 14.00
proba scrisă 14 martie 2024 10.30
afișarea rezultatelor la proba scrisă 14 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 15 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 15 martie 2024 15.00
proba clinică/practică 18 martie 2024 09.30
afișarea rezultatelor la proba clinică/practică 18 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba clinică/ practică 19 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba clinică/ practică 20 martie 2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 21 martie 2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor G
– vechimea necesară în specialitatea studiilor 5 ani
– diplomă de calificare (specializarea bucătar)

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 13/02/2024

– termenul de depunere a dosarelor în data de 27/02/2024, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 28/02/2024, ora 10:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de 28/02/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 29/02/2024, ora 13:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 29/02/2024, ora 16:00, la sediul institutiei.

Proba practică:

– proba practică în data de 06/03/2024, ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 06/03/2024, ora 15:30, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 07/03/2024, ora 15:30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 07/03/2024, ora 17:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 11/03/2024, ora 14.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 11/03/2024, ora 15:30, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 12/03/2024, ora 15:30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 12/03/2024 , ora 17:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 13/03/2024 , ora 10:00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș , cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni, nr. 49, jud. Alba, compartimentul resurse umane/ , persoană de contact: Radu Ioana , email: [email protected].

*un post contractual vacant de tehnoredactor gradul II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul Redacția „Discobolul” al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Calendar concurs:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 27 februarie 2024, ora 900, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;
– proba scrisă va avea loc în data de 05 martie 2024, ora 900, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba;
– interviul va avea loc în data de 11 martie 2024, ora 900, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în muncă de 6 (șase) luni pe studii superioare de lungă durată.

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

*Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului nr. 2, județul Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatorelor posturi vacante :

– 2 posturi vacante , normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina de urgenta
– 1 post vacant, normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie
– 1 post vacant, normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrica ginecologie

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 12 februarie 2024
data limită de depunere a dosarelor 26 februarie 2024 15.00
selectia dosarelor ,stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), 27 februarie 2024 12.00
+afișarea selecției dosarelor si punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare 27 februarie 2024 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 28 februarie 2024 14.00
afișarea rezultatelor la contestații 29 februarie 2024 14.00
proba scrisă 06 martie 2024 10.30
afișarea rezultatelor la proba scrisă 06 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 07 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 08 martie 2024 15.00
proba clinică/practică 11 martie 2024 09.30
afișarea rezultatelor la proba clinică/practică 11 martie 2024 15.00
termen limită contestații la proba clinică/ practică 12 martie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba clinică/ practică 13 martie 2024 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 14 martie 2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*Asistent medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

• Studii de specialitate: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
• certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
• asigurare de malpraxis in termen.
• Vechime: 6 luni vechime in specialitate

Perioada de depunere dosare de inscriere: 13.02.2024 – 26.02.2024 ora 15,00
Data limită pentru depunerea dosarelor: 26.02.2024 ora 15,00
Data si ora organizării probei scrise: 06.03.2024, începând cu ora 10,00
Data si ora organizării probei interviu: 12.03.2024, începând cu ora 10,00

Orice relatii suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziția candidaților pe site-ul unitații, www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro sau în zilele lucrătoare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str.Ecaterina Varga nr.6 sau telefon 0258861302, int 120.

*În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’ , cu sediul în Loc. Aiud, str. Cuza Vodă, nr.35 , anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant, de îngrijitor, durată nedeterminată, normă întreagă, locația str. Cuza Vodă, nr.35.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul de îngrijitor sunt:

Studii medii (cu diploma de bacalaureat)
Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
Cursul de igienă efectuat valabil, reprezintă un avantaj

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

• 07-27.02.2024– Depunerea dosarelor la serviciul secretariat al Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’, cu sediul în Loc. Aiud, str. Cuza Vodă nr.35
• între orele 09.00-15.00 ( in zilele lucrătoare)
• 29.02.2024 – Analizarea dosarelor pentru concurs
• 29.02.2024 – ora 14.00 Afişarea rezultatelor după analiza dosarelor
• 1.03.2024 – ora 09.00 -12.00 Depunerea contestațiilor după analiza dosarelor
• 1.03.2024- ora 15.00 Afişarea rezultatelor finale după analiza dosarelor
• 5.03.2024– ora 12.00 – Desfăşurarea probei practice a concursului, la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ovidiu Hulea’’, cu sediul în Loc. Aiud, str. Cuza Vodă nr.35
• 5.03.2024– ora 16.00 – Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică
• 6.03.2024– în intervalul orar 09.00 – 12.00 – Depunerea contestațiilor după proba practică
• 6.03.2024- ora 16.00 – Afişarea rezultatelor finale după contestații la proba practică
• 7.03.2024– ora 12.00 – Desfășurarea interviului, la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ovidiu Hulea’’, cu sediul în Loc. Aiud, str. Cuza Vodă nr.353
• 7.03.2024– ora 16.00 -Afişarea rezultatelor obţinute la interviu
• 8.03.2024– ora 09.00 – 12.00 – Depunerea contestațiilor după interviu
• 8.03.2024– ora 16.00 – Afişarea rezultatelor finale la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului, adresaţi-vă secretariatului instituţiei sau la numărul de telefon 0258/861427


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Primăria Alba Iulia, LICITAȚIE pentru concesionarea primei parcele din viitorul ”Parc Industrial”

Unirea Ziarul

Publicat

în

Primăria Alba Iulia, LICITAȚIE pentru concesionarea primei parcele din viitorul ”Parc Industrial” Primăria Alba Iulia organizează prima licitație pentru concesionarea unei parcele de aproape 2 ha de teren (18.104 mp), din viitorul Parc Industrial, situat în apropiere de șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. potrivit anunțului publicat pe site-ul primăriei: Municipiul Alba Iulia, cu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea