Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Ştirea zilei

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de tehnicieni, asistenți și muncitori, scoase la concurs. Specialitățile căutate

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de tehnicieni, asistenți și muncitori, scoase la concurs. Specialitățile căutate

În conformitate cu prevederile  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

Nr. crt/ Postul scos la concurs/ Locul de muncă/ Nr. post/ Data și ora susținerii probei scrise/ Data și ora susținerii probei practice/ Data și ora susținerii probei interviu
1 Tehnician de radiologie si imagistica medicala UPU 5 19.11.2021 ora 10 24.11.2021 ora 10 29.11.2021 ora 10
2 Asistent medical debutant Secția neonatologie 2 19.11.2021 ora 10 24.11.2021 ora 10 29.11.2021 ora 10
3 Asistent medical debutant Secția gastroenterologie 1 19.11.2021 ora 10 24.11.2021 ora 10 29.11.2021 ora 10
4 Registrator medical debutant Cabinet oncologie medicală 1 22.11.2021 ora 10 25.11.2021 ora 10 02.12.2021 ora 10
5 Registrator medical debutant Laborator analize medicale 1 22.11.2021 ora 10 25.11.2021 ora 10 02.12.2021 ora 10
6 Registrator medical debutant Fișier informații 1 22.11.2021 ora 10 25.11.2021 ora 10 02.12.2021 ora 10
7 Muncitor calificat IV- fochist Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi 1 18.11.2021 ora 10 23.11.2021 ora 10 26.11.2021 ora 10
8 Muncitor calificat IV- liftier Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi 1 18.11.2021 ora 10 23.11.2021 ora 10 26.11.2021 ora 10
TOTAL 13

Concursul va consta în  testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

           Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 08.11.2021 ora 12. Termenul de afisare pentru selectia de dosare este de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 10.11.2021.

          Testarea psihologică va avea loc  în perioada 17.11.2021-18.11.2021, conform programării ce va fi comunicată ulterior, după  finalizarea etapei de  selecție a dosarelor de concurs.

 Proba scrisă, proba practică și interviul vor avea loc la data și ora precizată în tabelul de mai sus, corespunzător  tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

           Locația va fi comunicată  ulterior, când va fi publicat anunțul cu privire la selecția dosarelor.

I.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 1. Condiţii generale

Pentru a participa la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunnoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
II.Condiţii specifice
Tehnician de radiologie si imagistica medicala  la UPU
 • studii: diplomă de licenta in specialitate;
 • vechime 6 luni ca tehnician de radiologie si imagistica medicala;
Asistenț medical debutant, specialitatea medicină generală (PL)
 • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor  postliceale sanitare;
 • fără vechime;
 • certificat de membru OAMGMAMR;
 • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte  avizul anual pentru autorizarea  exercitării profesiei;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.
Registrator medical debutant
 • studii: diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCELL.
 • fără vechime.
Muncitor calificat IV – fochist – Serviciul tehnic, administrativ și PSM;
 • studii generale;
 • certificate de calificare profesionala – fochist;
 • autorizatie ISCIR pentru cazanele de abur si apa calda-clasa C, conform prescriptiilor tehnice C9
 • fără vechime.
Muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi
 • Studii generale;
 • Certificat de calificare pentru meseria de liftier;
 • Autorizație I.S.C.I.R, Grupa A valabilă;
 • fără vechime.

   Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie, vor fi afișate la avizierul  unității, precum și pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri între orele 900-1400, de la personalul Serviciului resurse umane şi relaţii cu  publicul , tel.0258/820825/interior 146.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO: Ariana Sută și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia), vicecampioane naționale la kumite

Dan HENEGAR

Publicat

în

Ariana Sută și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia) au devenit vicecampioane naționale la kumite Ariana Sută și Jessica Țîr (CSM Unirea Alba Iulia) au devenit vicecampioane naționale la kumite, Campionatul Național IKU-FRAM (+12 ani) disputându-se recent în Sala de Sport UVT Timișoara. Sportivii de la CS Municipal Unirea Alba Iulia (antrenor Simion Băluță, director […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea