Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Posturi de psiholog, asistent medical, inspector de specialitate și muncitor calificat. Condiții de participare

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie
ANGAJĂRI la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Posturi de psiholog, asistent medical, inspector de specialitate și muncitor calificat. Condiții de participare

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

Postul scos la concurs/ Locul de muncă/ Nr. post/ Data și ora susținerii probei scrise/ Data și ora susținerii probei practice/ Data și ora susținerii probei interviu

ELIT
  • Psiholog practicant/ Cabinet medicina muncii/ 1 /11.06.2021/ – / 16.06.2021
  • Inspector de specialitate debutant/ Serviciul tehnic, administrativ și PSM/ 1/ 10.06.2021/ 15.06.2021/ 22.06.2021
  • Asistent medical principal/ Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș/ 1/ 18.06.2021/ 25.06.2021/ 30.06.2021
  • Muncitor calificat I – instalator Serviciul tehnic, administrativ și PSM/ – Muncitori indirect productivi/ 1/ 14.06.2021/ 17.06.2021/ 24.06.2021
  • Muncitor calificat I – electrician Serviciul tehnic, administrativ și PSM/ – Muncitori indirect productivi/ 1/ 14.06.2021/ 17.06.2021/ 24.06.2021
  • Muncitor calificat II – zugrav Serviciul tehnic, administrativ și PSM/ – Muncitori indirect productivi/ 1/ 14.06.2021/ 17.06.2021/ 24.06.2021
  • Muncitor calificat IV – liftier Serviciul tehnic, administrativ și PSM/ – Lifturi/ 1/ 14.06.2021/ 17.06.2021/ 24.06.2021

Pentru posturile de inspector de specialitate debutant, asistent medical principal, muncitor calificat I- instalator, muncitor calificat I-electrician, muncitor calificat II- zugrav, muncitor calificat IV – liftier, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu, iar pentru postul de psiholog practicant, concursul va consta in testare psihologica, proba scrisă si interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 17.05.2021-28.05.2021, între orele 900-1200, la Serviciul resurse umane și relații cu publicul.

Termenul de afisare pentru selectia de dosare este de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită după caz de motivul respingerii, la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia precum şi pe pagina de internet, la adresa www.spitalalba.ro.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Testarea psihologică va avea loc în perioada 08.06.2021-09.06.2021, conform programării ce va fi comunicată odata cu afisarea selecției dosarelor de concurs.

Proba scrisă va avea loc la data și ora precizată în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

Locația va fi comunicată ulterior, când va fi publicat anunțul cu privire la selecția dosarelor.

Proba practică și/sau interviul, se vor susține la data și ora precizată în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

I. Condiţii generale

Pentru a participa la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

II.Condiţii specifice

I. Condiţii generale
Pentru a participa la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

d)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

e)cunnoaşte limba română, scris şi vorbit;

f)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Psiholog practicant – Cabinet medicina muncii;
a)diplomă de licență în specialitate ;
b)atestat de liberă practică în specialitatile psihologie clinică, psihologia muncii și organizatională;
c)un an vechime ca psiholog stagiar;

Inspector de specialitate debutant – la Serviciul tehnic, administrativ și PSM;
a)diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
b)abilități de operare pe calculator;
c)abilități de comunicare;
d)fără vechime.

Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL) – Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș

a)studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
b)5 ani vechime ca asistent medical;
c)examen pentru obţinerea gradului principal;
d)certificat de membru OAMGMAMR;
e)adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
f)cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;

a)Studii generale;
b)Certficat de calificare pentru meseria de instalator;
c)Vechime în meserie – minim 9 ani;

Muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi

a)Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
b)Certificat de calificare pentru meseria de electrician;
c)Vechime în meserie – minim 9 ani;

Muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi

a)Studii generale;
b)Certficat de calificare pentru meseria de zugrav;
c)Vechime în meserie – minim 6 ani;

Muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi

a)Studii generale;
b)Certificat de calificare pentru meseria de liftier;
c)Autorizație I.S.C.I.R, Grupa A valabilă;
d)fără vechime.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie, vor fi afișate la avizierul unității, precum și pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri între orele 900-1400, de la personalul Serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul , tel.0258/820825/interior 146.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro