Rămâi conectat

Ştirea zilei

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de medic primar, specialist și rezident, scoase la concurs. Specialitățile căutate

Ziarul Unirea

Publicat

în

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de medic primar, specialist și rezident, scoase la concurs. Specialitățile căutate

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu completările şi modificările ulterioare, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr.23, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante

– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic confirmat în specialitatea nefrologie în cadrul Compartiment nefrologie – republicare;
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic confirmat în specialitatea cardiologie în cadrul Secţiei cardiologie – republicare;
– 2 posturi vacante cu normă întreagă de Medic confirmat în specialitatea medicină de urgenţă in cadrul UPU – republicare;
– 2 posturi vacante cu normă întreagă de Medic confirmat în specialitatea boli infecţioase in cadrul Secţiei boli infecţioase – republicare;
– 1 post cu vacant cu normă întreagă de Medic primar confirmat în specialitatea pneumologie la Dispensar TBC- prima publicare;
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic specialist confirmat în specialitatea urologie -compartiment Urologie – prima publicare;
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie- secţia psihiatrie acuţi – prima publicare;
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic specialist confirmat în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare – secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie – prima publicare;
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic specialist confirmat în specialitatea ORL – secţia ORL -prima publicare;
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic rezident anul V în specialitate neurologie – secţia neurologie – prima publicare.
– 1 post vacant cu normă întreagă de Medic specialist confirmat în specialitatea medicină legală -Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba – prima publicare.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte :

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul comisiei de concurs sau se prezintă copii legalizate.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se plăteşte la casieria unităţii.

Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în revista Viaţa Medicală, respectiv până la data de 21.03.2022 ora 1500, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la data publicarii în revista ”Viaţa Medicală” nr. 9/04.03.2022.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii în data de 23.03.2022.

Dosarele incomplete pot fi completate în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării – respectiv până la data 30.03.2022 ora 1500.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se adresează în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării conducătorului unităţii, care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

Concursul va consta în următoarele probe:
  1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
  2. proba scrisă (A);
  3. proba clinică sau practică (B).

Probele de concurs vor avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea perioadei de înscriere.

Tematica de concurs/examen pentru medici este cea aprobată de Ministerul Sănătăţii pentru examenul de medic specialist .

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, telefon 0258/820825, interior 146.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 APRILIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 APRILIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 14 APRILIE 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea