Ziarul Unirea

Angajări la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA. Posturi de: medic, asistenți medicali, brancardier, Inspector de specialitate. Condiții de participare la concurs

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Angajări la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA. Posturi de: medic, asistenți medicali, brancardier, Inspector de specialitate. Condiții de participare la concurs

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

Postul scos la concurs/Locul de muncă/Data și ora susținerii probei scrise/Data și ora susținerii probei practice/Data și ora susținerii probei interviu

ELIT

1. Asistent medical principal/Secția ATI/13.09.2019 ora 10/18.09.2019 ora 10/23.09.2019 ora 10

2. Asistent medical debutant/Compartiment oftalmologie/13.09.2019 ora 10/18.09.2019 ora 10/23.09.2019 ora 10

3. Brancardier/Secția ortopedie și traumatologie/16.09.2019 ora 10/-/19.09.2019 ora 10

4. Inspector de specialitate gradul IA/Serviciul de management al calității serviciilor medicale/01.10.2019 ora 10/04.10.2019 ora 10/09.10.2019 ora 10

5. Medic -medicina generala/Serviciul de management al calității serviciilor medicale/01.10.2019 ora 10/04.10.2019 ora 10/09.10.2019 ora 10

Pentru posturile de asistenți medicali debutanti, inspector de spacialitate gradul IA, medic-medicina generala, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

Pentru postul de brancardier concursul va consta in testare psihologica, proba scrisa si interviu.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 03.09.2019 ora 15.

Testarea psihologică va avea loc în perioada 11.09.2019-12.09.2019, conform programării ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea etapei de selecție a dosarelor de concurs.

Proba scrisă, proba practică şi proba interviu, vor avea loc la data şi ora precizată în tabelul de mai sus.

Locația va fi comunicată ulterior, când va fi publicat anunțul cu privire la selecția dosarelor.

I. Condiţii generale

Condiţii generale

• pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din HGR.286/2011.

II.Condiţii specifice

Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
• 5 ani vechime ca asistent medical;
• examen pentru obţinerea gradului principal;
• certificat de membru OAMGMAMR;
• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenț medical debutant, specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
• fără vechime;
• certificat de membru OAMGMAMR;
• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Brancardier
• studii: minim școală generală;
• fără vechime.

Inspector de specialitate gradul IA – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
• vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni;
• abilități de operare pe calculator;
• abilități de comunicare

Medic medicină generală – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale;
• absolvent al învățământului superior cu diploma de licență în medicină;
• abilități de operare pe calculator;
• abilități de comunicare.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie, vor fi afișate la avizierul unității, precum și pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri între orele 900-1500, de la personalul Serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul , tel.0258/820825/interior 146.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419