ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante la data de 22 iulie 2018, scoase la concurs. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Mai multe instituții din județul Alba organizează, în următoarea perioadă, concursuri pentru posturi vacante. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 22 iulie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 07 august 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 21 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de administrator financiar, grad I S, din cadrul Serviciului Social

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalenta celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic sau juridic;
– vechime în muncă în profilul postului (economic sau juridic) – minimum 5 ani;
– cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel), dovedite prinstudii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 01 august 2018, între orele 08.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 14 august 2018: proba scrisă;
– data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/880.276.

*Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

* un post contractual vacant – pe perioadă nedeterminat – de șofer mașini mare tonaj la F.L. Alba Iulia.
* un post contractual vacant – pe perioadă nedeterminat – de agent hidrotehnic la F.L. Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru agent hidrotehnic:
-studii medii/şcoală profesională construcţii;
-vechime în muncă – nu se cere.

• pentru şofer maşini mare tonaj:
-studii medii + carnet şofer profesionist + atestat pregătire profesională;
-vechime în muncă – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 iulie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 08 august 2018, ora 09.00: proba practică;
– 13 august 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7a, telefon 0258-835578, int. 213.

*Primăria Avram Iancu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar, grad principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii postliceale sanitare – specialitatea asistent medical generalist;
– membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
– vechime în domeniu de minimum 5 ani, având şi gradul principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 10 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 10 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, judeţul Alba, telefon: 0258/786.057.

*Primăria Comunei Vinţu de Jos organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de referent, treapta II, în cadrul Serviciului Cultură Cămin Cultural.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat + curs de calificare coregraf/instructor dans;
– vechimeîn muncă: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 iulie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 06 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de şef serviciu – Serviciu Poliţie Locală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau în ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. în condiţiile legii;
– permis conducere categoria B;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 13 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 16 august 2018, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Miraslău.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Resurse Umane – Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de licenţă marketing sau ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419