Angajări fără CONCURS la Spitalul Municipal Blaj: 10 posturi de asistent medical, pe perioadă determinată. Condiții de participare

Spitalul Municipal Blaj angajează, fără concurs, pe perioadă determinată, 10 asistenți medicali. Data limită pentru depunerea dosarelor este 28 iulie 2020.

Spitalul Municipal Blaj, cu sediul în Blaj, strada Andrei Mureșanu, nr. 16, telefon 0258-710.941, anunță posibilitatea ocupării, fără concurs, în conformitate cu OMS nr. 905/2020, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, prin selecție de dosare, a 10 posturi de asistenți medicali. Condițiile de participare și conținutul dosarelor sunt afișate pe site-ul Spitalului Municipal Blaj, www.spitalblaj.ro/Anunțuri.

ELIT

Documentele din dosar se depun scanate, la adresa de e-mail runos@spitalblaj.ro, până la data de 28.07.2020.Data selecției dosarelor: 29.07.2020. Rezultatele vor fi afișate în maximum 24 de ore de la data selecției.

În situația în care vor fi depuse mai multe dosare și vor fi admiși mai mulți candidați decât posturi disponibile, se organizează proba de interviu. La afișarea rezultatelor selecției dosarelor, se va publica data de organizare a interviurilor, dacă va fi cazul.

În situația în care, în urma selecției dosarelor, rămâne un singur candidat/post, acesta va fi declarat admis, fără a mai fi organizată proba de interviu.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419