Rămâi conectat

Actualitate

An școlar 2023-2024: Mai puțini elevi vor primi de luna viitoare suma forfetară pentru transport, potrivit noii legi a Educației. Sumele vor fi stabilite de consiliile județene

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

An școlar 2023-2024: Mai puțini elevi vor primi de luna viitoare suma forfetară pentru transport, potrivit noii legi a Educației. Sumele vor fi stabilite de consiliile județene

Noua lege a Educației care intră în vigoare în septembrie 2023, prevede că „toți elevii beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație”. Pentru elevii navetiști care nu au în localitate servicii de transport public, este prevăzută o sumă forfetară. În legea nr. 1/ 2011, primeau sumă forfetară toți elevii care învățau în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de existența sau nu a serviciilor de transport public.

Pentru aplicarea acestor prevederi urmează ca până pe 4 septembrie 2023, Guvernul să emită o Hotărâre de Guvern privind transportul elevilor, potrivit calendarului de intrare în vigoare pentru toate actele normative subsecvente legii educației, pus în consultare publică, pe 11 august. În prezent sumele forfetare se pot acorda în avans, în luna când are nevoie elevul, nu ca decont. Conform planificării oficiale, cel mai probabil normele de aplicare și noile reguli nu vor fi gata la timp pentru ca elevii să primească acești bani din prima lună de școală.

Spre deosebire de acum, când prin actuala lege a Educației primesc sumă forfetară toți elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, din septembrie vor primi o sumă, condiționat, doar cei care învață în altă localitate decât cea în care stau și „nu beneficiază de existența serviciilor de transport public”. Suma forfetară lunară nu se mai stabilește de către Ministerul Educației, ca în prezent, ci de către fiecare Consiliul Județean, anual. Asta înseamnă că va mai trece o bună perioadă până când plățile de sume vor fi puse în practică, mai ales că pentru stabilirea sumelor consiliile județene au nevoie și de avizul ANRSC, iar lista cu localitățile și sumele forfetare trebuie aprobată apoi prin hotărâre a Consiliului Județean.

Potrivit potrivit articolului 83 din noua lege a Educației, alin. 1, elevii din clasele primare, gimnaziu și liceu beneficiază de gratuitate, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație.

La alineatul 8 se precizează: În cazul în care elevii nu sunt școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară al cărei cuantum se stabilește anual, cu avizul conform al ANRSC, prin hotărâre a consiliului județean, în funcție de distanța dintre unitatea de învățământ și domiciliu. În toate cazurile, DJIP/DMBIP realizează analize semestriale cu privire la aceste situații și le prezintă Ministerului Educației și autorităților locale competente în vederea extinderii serviciilor publice de transport de persoane.

Suma forfetară este asigurată în prezent pentru toți elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, potrivit legii Educației Naționale nr.1/2011.

Art 84, alin. (1^3) „Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social”.

Diferența din septembrie ar fi că vor primi suma forfetară doar elevii care nu au transport public în localitatea de domiciliu, conform textului actual al legii. Asta pentru că articolul 83, alin 8 are două condiții pentru această sumă forfetară: școlarizarea în altă localitate decât cea de domiciliu și existența serviciilor de transport, indiferent dacă serviciile respective sunt sau nu în legatură cu localitatea în care se află școala. Nu este clar cine trebuie să demonstreze această condiție. În plus, dacă există transport public, iar programul școlar al elevului este cu totul diferit de cel al orarului de transport, atunci elevul nu mai primește suma forfetară ca acum. Cel mai probabil hotărârea de guvern cu normele de aplicare ar putea lămuri o parte dintre acește situații.

Potrivit articolului 248 din noua lege a Educației, prevederile articolului 83 privind transportul elevilor, se aplică începând cu anul școlar 2025-2026, cu anumite excepții, ceea ce înseamnă că aceste excepții se aplică din 2 septembrie, de când va intra în vigoare noua lege.

“Prevederile articolului 83 privind transportul elevilor se aplică începând cu anul școlar 2025-2026, cu excepția alin. (1)-(3), (5), (6) și (8)”. Este precizat că „prin excepție de la art. 250 alin. (1) lit. a), până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 83 sunt aplicabile dispozițiile prevăzute la art. 84, 104 și 111 referitoare la transportul elevilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”. Doar că aceste alineate de mai sus intră în vigoare din doi septembrie, iar articolul cu excepția arată că prevederile din LEN 1/2011 nu vor fi în vigoare până la aplicarea celor noi, ci până la intrarea în vigoare.

Prevederile care intră în vigoare în septembrie 2023 precizează faptul că pentru transportul public local și metropolitan rutier sumele se asigură din bugetele locale, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate anual cu această destinație.

Pentru transportul public rutier județean și interjudețean se asigură elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu pentru cheltuielile de transport dus-întors, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin DJIP/DMBIP, către operatorii de transport public, în conformitate cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).

Decontarea cheltuielilor pentru cei cazați la internat sau gazdă
Situația nu se schimbă în cazul elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază și localitatea de domiciliu. Lor li se asigură decontarea cheltuielilor de transport în continuare:

(i) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;

(ii) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

Sancțiuni pentru transportatorii care nu acordă gratuitate
Atunci când autoritatea locală încheie contracte de transport public local de persoane prin curse regulate, trebuie să includă cerințe clare cu privire la politica de tarifare practicată pentru elevii din învățământul preuniversitar, mai scrie în noua lege a Educației. În plus “nerespectarea de către operatorii de transport a gratuității elevilor se sancționează cu încetarea de drept a contractului de serviciu public“.

Art 83, alin 5:

“Prin contractele de serviciu public se asigură compensarea operatorilor de transport de către autoritățile contractante pentru obligațiile de serviciu public aferente gratuității elevilor. Nerespectarea de către operatorii de transport a gratuității elevilor se sancționează cu încetarea de drept a contractului de serviciu public. În vederea dovedirii calității de elev, operatorii de transport care nu au acces la sistemul informatic al Ministerului Educației au obligația instalării de cititoare de card la punctele de vânzare sau în mijloacele de transport public, după caz, în termen de 2 ani de la aprobarea Metodologiei de operaționalizare a cardului național de elev”.

În vederea asigurării gratuității prevăzute la alin. (1) pentru transportul cu metroul și feroviar, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și pentru transportul naval, finanțarea se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Ce prevederi privind transportul elevilor intră în vigoare din 2025
Din 2025-2026, gratuitatea transportului se va acorda în baza cardului național de elev, potrivit articolului 83, alin. 7:

“Dovada calității de beneficiar al gratuității la transport se face prin cardul național de elev sau prin orice alt înscris, emis de unitatea de învățământ, din care rezultă calitatea de elev”.

Tot din 2025, în cazul elevilor care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, iar elevii nu beneficiază de transport public, consiliile județene și asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu competențe pe transport transmit către DJIP, cu 30 de zile înainte de începerea anului școlar, lista rutelor pentru care se asigură transport public.

De asemenea, legea prevede că autoritățile publice locale pot organiza curse de tip școlare destinate exclusiv elevilor pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ preuniversitar. Această prevedere este valabilă începând din 2025-2026. Totuși, nu se precizează condițiile și situațiile în care autoritățile pot lua această decizie. De exemplu, dacă e nevoie de un număr minim de copii.

Alin 11. “În situații temeinic justificate, cu avizul DJIP/DMBIP, autoritățile publice locale pot organiza, direct sau prin delegare, transport de tip curse școlare/destinat exclusiv elevilor și preșcolarilor pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ preuniversitar. Acoperirea cheltuielilor pentru transportul de tip curse școlare/destinat exclusiv elevilor și preșcolarilor se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Elevii care beneficiază de această formă de transport nu pot beneficia simultan și de prevederile alin. (8)”.

Sumele alocate pentru acoperirea dreptului la transport al elevului sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea oricărei burse cu caracter social, precum și pentru alte beneficii sociale.

Sumele decontate în contul acordării facilităților de transport prevăzute la alin. (1) nu pot depăși sumele care corespund efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația asigurării facilităților de transport asupra costurilor și veniturilor operatorului de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

Informații de context
Anul trecut au existat situații în țară în care legea privind transportul elevilor a fost interpretată diferit. Pe de-o parte, operatorul de transport în comun a decis că nu mai acordă gratuitate la transport elevilor, îndemnându-i pe aceștia să ceară de la școală banii de alocație forfetară, (n. red s-a întâmplat în Brașov), iar pe de altă parte, în Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a precizat că elevii care beneficiază de gratuitate la transport nu sunt eligibili pentru suma forfetară.

În timpul dezbaterilor pe noua lege a Educației, vicepreședintele comisiei de învățământ din Camera Deputaților, Szabo Odon acuza consiliile județene spunând că: Licitațiile pentru trasee nu s-au făcut la două treimi din consilii, menținând mafiile cu care o parte dintre acestea sunt în legătură.

Suma forfetară a fost propusă inițial de fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, după ce a scos bursa acordată liceenilor din mediul rural. Apoi, ordinul de ministru privind acordarea sumei forfetare pentru toți elevii care merg la școală în altă localitate decât cea de domiciliu a fost semnat de ministra Ligia Deca.

În prezent, suma aceasta forfetară lunară este de 60 lei/lună pentru distanţe de până la 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, până la maximum 342 de lei pentru 50 de km, prevede ordinul. Pentru distanţele de peste 50 de kilometri calculul se va face similar, prin suplimentarea cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, conform documentului.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Aproape jumătate dintre joburile scoase în piață aparțin angajatorilor mici și foarte mici

Unirea Ziarul

Publicat

în

Aproape jumătate dintre joburile scoase în piață aparțin angajatorilor mici și foarte mici Aproape 7.500 de companii mici şi foarte mici, cu cel mult 50 de angajaţi, au scos în piaţă mai mult de 50.000 de joburi de la începutul anului şi până acum, potrivit unei platforme de recrutare. Raportat la cele 120.000 de joburi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea