Ziarul Unirea

Alocaţia pentru susţinerea familiei, diminuată în noul an şcolar

Din noul an şcolar, părinţii care beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei trebuie să-şi trimită zi de zi copiii la şcoală, în caz contrar riscând să primească un cuantum diminuat al acestui sprijin financiar, conform prevederilor HGR nr. 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Potrivit actului normativ, familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub 8.00. În caz contrar, cuantumul alocaţiei se calculează cu o diminuare de 20 la sută pentru un număr de 10 absenţe nemotivate şi se menţine până la înregistrarea unui număr de 20 de absenţe nemotivate, pentru care se aplică o diminuare cu 50 la sută. De exemplu, la o familie cu 2 copii care primeşte un cuantum al alocaţiei stabilit prin dispoziţie a primarului de 60 de lei lunar, iar primul elev înregistrează 10 absenţe şi cel de-al doilea are 20 de absenţe, cuantumul alocaţiei se va diminua cu 12 lei pentru primul copil (20 la sută din 60 de lei) şi cu 30 de lei pentru cel de-al doilea copil (50 la sută din 60 de lei), în total 42 de lei, beneficiarul primind alocaţie de numai 18 lei. Potrivit HGR nr. 38/2010, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba are obligaţia de a comunica Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale, până în data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui semestru şcolar, situaţia privind absenţele nemotivate înregistrate de copiii cu vârstă şcolară proveniţi din familii beneficiare ale alocaţiei amintite. Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419