Rămâi conectat

Politică Administrație

Aleșii Cugirului chemați să stabilească impozitele și taxele locale pe anul 2016

Ziarul Unirea

Publicat

în

Consiliul local al oraşului Cugir va stabili în ședința ordinară din data de 12.11. 2015, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2016, după cum urmează:

cl cugir– impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,1%.

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art.458 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii prevăzute la lit.a, lit.b și lit.c ale alin.1 din art.458 din Legea nr.227/2015;

– pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează conform art.458 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează conform art.459 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.458;

– impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, se calculează conform art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.460 alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.460 alin. (2) sau (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate învigoare la data evaluării, conform art.460 alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5% conform art.460 alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– impozitul pe terenuri aparţinând persoanelor fizice și juridice se calculează conform art.465 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6) și (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicat la nivelurile cuprinse în Anexa nr.1;

– impozitul pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice se calculează conform art.470 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor datorate conform art.474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activitatăți, datorate conform art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se calculează conform art.477 și art.478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fical, după cum urmează:

1) taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea cotei de 3 % asupra serviciilor prevăzute în contractul de publicitate;

2) taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt cele cuprinse în Anexa nr.1;

o)impozitul pe spectacole datorat confom art.480 și art.481 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a impozitului datorat pe întregul an, de către contribuabili, se acordă:

-o bonificaţie de 10%, pentru persoane fizice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

-o bonificaţie de 5%, pentru persoane juridice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile de la lit.a se referă la impozitul cumulat.

Se stabilesc pentru anul 2016 normele pentru aplicarea taxei de utilizare temporară a domeniului public la nivelul oraşului Cugir, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tarifele şi taxele ce urmează a fi practicate/aplicate în cursul anului 2016 pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură, a Cantinei Casei de Cultură Cugir şi a Căminului Cultural Vinerea, a terenurilor de tenis, a Sălii de sport administrate de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pentru organizarea diferitelor activităţi în domeniul cultural şi sportiv, sunt cuprinse în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alte taxe locale şi Taxele speciale instituite în baza art.486 şi art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru anul 2016 sunt cuprinse în Anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2016 se va avea în vedere zonarea intravilanului şi extravilanului Oraşului Cugir aprobată prin HCL nr. 57/2013.

În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitul pe terenurile situate în intravilan, nelucrate timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%.

(2)În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilan, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%;

Criteriile de încadrare în categoria terenurilor și clădirilor neîngrijite se vor adopta prin hotărâre a consiliului local.

În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

– persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate și la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016;

– persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 29 februarie 2016;

– scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456 alin.1, art.464 alin.1 și art.469 alin.1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 29 februarie 2016; (C.P.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Satul Dumitra, din comuna Sântimbru, va avea rețea de canalizare: A fost semnat contractul de finanțare

Bera Larisa

Publicat

în

Satul Dumitra, din comuna Sântimbru, va avea rețea de canalizare: A fost semnat contractul de finanțare Astăzi, 22 iulie 2024, a fost semnat contractul de finanțare al proiectului care prevede construirea rețelei de canalizare în satul Dumitra din comuna Sântimbru, a anunțat Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru. Citește și: FOTO | Două stații de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea