Rămâi conectat

Politică Administrație

Aleșii Cugirului chemați să stabilească impozitele și taxele locale pe anul 2016

Publicat

în

Consiliul local al oraşului Cugir va stabili în ședința ordinară din data de 12.11. 2015, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2016, după cum urmează:

cl cugir– impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,1%.

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art.458 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii prevăzute la lit.a, lit.b și lit.c ale alin.1 din art.458 din Legea nr.227/2015;

Electrica Furnizare Discount

– pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează conform art.458 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează conform art.459 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.458;

– impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, se calculează conform art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.460 alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.460 alin. (2) sau (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate învigoare la data evaluării, conform art.460 alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5% conform art.460 alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– impozitul pe terenuri aparţinând persoanelor fizice și juridice se calculează conform art.465 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6) și (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicat la nivelurile cuprinse în Anexa nr.1;

– impozitul pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice se calculează conform art.470 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor datorate conform art.474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activitatăți, datorate conform art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se calculează conform art.477 și art.478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fical, după cum urmează:

1) taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea cotei de 3 % asupra serviciilor prevăzute în contractul de publicitate;

2) taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt cele cuprinse în Anexa nr.1;

o)impozitul pe spectacole datorat confom art.480 și art.481 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a impozitului datorat pe întregul an, de către contribuabili, se acordă:

-o bonificaţie de 10%, pentru persoane fizice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

-o bonificaţie de 5%, pentru persoane juridice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile de la lit.a se referă la impozitul cumulat.

Se stabilesc pentru anul 2016 normele pentru aplicarea taxei de utilizare temporară a domeniului public la nivelul oraşului Cugir, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tarifele şi taxele ce urmează a fi practicate/aplicate în cursul anului 2016 pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură, a Cantinei Casei de Cultură Cugir şi a Căminului Cultural Vinerea, a terenurilor de tenis, a Sălii de sport administrate de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pentru organizarea diferitelor activităţi în domeniul cultural şi sportiv, sunt cuprinse în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alte taxe locale şi Taxele speciale instituite în baza art.486 şi art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru anul 2016 sunt cuprinse în Anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2016 se va avea în vedere zonarea intravilanului şi extravilanului Oraşului Cugir aprobată prin HCL nr. 57/2013.

În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitul pe terenurile situate în intravilan, nelucrate timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%.

(2)În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilan, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%;

Criteriile de încadrare în categoria terenurilor și clădirilor neîngrijite se vor adopta prin hotărâre a consiliului local.

În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

– persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate și la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016;

– persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 29 februarie 2016;

– scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456 alin.1, art.464 alin.1 și art.469 alin.1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 29 februarie 2016; (C.P.)

Publicitate

Politică Administrație

Cîţu, planuri pentru PNL: „Să câştigăm ALBA, Craiova, Braşov, Timişoara, să luăm sectoarele Capitalei şi Primăria generală”

Publicat

în

Cîţu, planuri pentru PNL: „Să câştigăm Alba, Craiova, Braşov, Timişoara, să luăm sectoarele Capitalei şi Primăria generală”

Premierul Florin Cîţu a prezentat sâmbătă, la Tulcea, unele dintre obiectivele sale pentru viitoarele alegeri locale, enumerând mari localităţi unde PNL a pierdut alegerile trecute sau sectoare ale Capitalei, dar şi Primăria Generală, unde a fost susţinut Nicuşor Dan.

Florin Cîţu a declarat că nimeni nu a dat mai mulţi bani de la buget decât PSD-ul şi nu a cheltuit mai mulţi bani „degeaba”, premierul încurajând liberalii să facă performanţă.

„Oamenii au înţeles un aspect: acolo unde un primar are performanţă, mai primeşte un mandat, acolo unde vine cu pomeni, cu ajutoare sociale, cu tot felul de programe susţinute prin tot felul de ministere, cu tot felul de subvenţii, aţi văzut că nu merge mai departe. Primarii liberali care au făcut performanţă, peste tot în ţară şi-au reconfirmat mandatele şi au fost aleşi de oameni. Asta înseamnă liberalism, asta vrem noi să facem: vrem să facem România liberală”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a PNL Tulcea.

Electrica Furnizare Discount

Premierul, candidat la şefia PNL, a arătat care sunt obiectivele sale pentru următoarele alegeri locale, pronunţând numele unor mari localităţi unde PNL nu a câştigat alegerile, dar şi pe cele ale sectoarelor Capitalei şi Primăria generală a Bucureştiului, unde PNL a susţinut un candidat din afara partidului.

„Contează foarte mult să înţelegem că 25 septembrie nu este un final, este, de fapt, un început. Un început pentru Partidul Naţional Liberal care trece într-o nouă etapă, o etapă unde trebuie să devenim cel mai mare partid politic din România. Doar aşa putem să implementăm liberalismul. Şi în acelaşi timp trebuie să ne recâştigăm electoratul nostru tradiţional, electoratul care crede în proprietatea privată care este sfântă şi în antreprenor care este un erou, acel electorat pe care l-am pierdut pe drum. Şi pentru asta va trebui să ne întoarcem să recâştigăm municipiile, oraşele.

Vreau că câştigăm Craiova, vreau să câştigăm din nou Braşov, vreau să recâştigăm Timişoara, Alba, vreau să luă sectoarele 3,4, 5, dar şi sectorul 1 şi 2. Vreau să luăm Primăria Generală (a Capitalei – n.r.). Vreau să luăm, pentru că am arătat românilor că doar prin liberalism putem să dezvoltăm România şi este normal ca toţi românii să beneficieze de pe urmele liberalismului”, a mai afirmat Florin Cîţu.

sursa: adevarul.ro

Citește mai mult

Politică Administrație

VEȘTI BUNE pentru românii din DIASPORA. Procedura consulară s-a schimbat. Ce modificări au fost aduse

Publicat

în

VEȘTI BUNE pentru românii din DIASPORA. Procedura consulară s-a schimbat. Ce modificări au fost aduse

Milioanele de români din diaspora nu mai trebuie să prezinte copii xerox după documente atunci când au nevoie de servicii consulare. Un comunicat al Ministerului de Externe anunță că măsura este deja în vigoare din 20 iulie.

Astfel, românii care merg la un consulat și depun o cerere nu trebuie să mai anexeze și copii ale documentelor originale solicitate, așa cum era până acum. Acestea vor fi făcute pe loc de personalul consular, așa că solicitanții de servicii consulare vor prezenta, la momentul depunerii cererii la ghișeu, doar documentele în original.

Citește și: Ce trebuie să știe românii care se întorc din concediile din străinătate?

Ministerul de Externe spune că este o măsură menite să reducă din birocrație și să reducă arhiva consulară în format clasic, documentele urmând să fie păstrate pe suport electronic, cu respectarea normelor legale în domeniu.

Electrica Furnizare Discount

Românii din străinătate sunt încurajați să nu mergă fizic la ghișeu, ci să-și încarce cererile și documentele în format electronic, prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

Citește mai mult

Politică Administrație

Cîțu pe urmele lui Dragnea? Plângere penală la DNA pe numele Premierului României. Acuzație de instigare la abuz în serviciu

Publicat

în

Cîțu pe urmele lui Dragnea? Plângere penală la DNA pe numele Premierului României. Acuzație de instigare la abuz în serviciu

Avocatul a precizat că plângerea penală îl vizează şi pe premierul Florin Cîţu, pentru instigare la abuz în serviciu, deoarece acesta este singurul care a profitat de pe urma acelui document. „Prin raportare la documentul care a devenit viral, rezultă destul de clar că singurul căruia îi profită conţinutul acestui document este prim-ministrul României, domnul Florin Cîţu”, a indicat el.

”În măsura în care ancheta penală va dovedi că angajarea în sine a avut ca scop tocmai folosirea resurselor Guvernului pentru a-şi asigura o persoană care să-i facă campanie politică, vorbim de un abuz în serviciu şi pentru premier”, a mai declarat Toni Decean.

Pe de altă parte, avocatul a explicat că există asemănări, dar şi diferenţe între acest caz şi cel al fostului preşedinte al PSD Liviu Dragnea, condamnat pentru angajarea a două consiliere de la DGASPC Teleorman la sediul partidului.

Electrica Furnizare Discount

„Există nişte diferenţe substanţiale, care ar consta în faptul că, din ceea ce ştiu eu, în cazul Dragnea cele două angajate nu au prestat deloc muncă la Direcţia Copilului, unde erau angajate, au semnat în fals pontaje şi alte documentele şi de fapt s-au aflat la sediul PSD. În cazul de faţă, doamna consilier de stat era la sediul Guvernului şi ea a lucrat efectiv acolo. O asemănare ar fi că, în ambele cazuri, vorbim de un angajat al statului, un funcţionar public, care se implică într-o luptă politică”, a spus avocatul.

La rândul său, un reprezentant al Comunităţii Declic a declarat că este trist faptul că procurorii nu s-au sesizat în acest caz şi trebuie ca acest lucru să îl facă cetăţenii.

„Ne-am fi aşteptat ca procurorii DNA să se sesizeze. Când am văzut că nu o fac, atunci ne-am consultat cu avocaţii noştri şi am decis să mergem mai departe. Mi se pare trist că, într-o ţară în care atât de mulţi am luptat pentru o justiţie independentă, încă trebuie să facem noi, cetăţenii, astfel de sesizări, mai ales când este vorba de înalţi demnitari ai statului”, a declarat reprezentantul Declic.

Mioara Costin a fost eliberată săptămâna trecută, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Plecarea acesteia vine după ce în presă a apărut un „document” cu antetul Guvernului, unde apare şi semnătura Mioarei Costin, şi care s-ar referi la strategia premierului în campania pentru alegerile interne din PNL.

Chestionat pe această temă, într-o conferinţă de presă, premierul Florin Cîţu a explicat: „Eu, din funcţia de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. (…) Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost mie prezentat în niciun moment”.

„Despre documente care apar în presă sau hârtii, că nu ştiu dacă sunt documente, fiţuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. (…) Documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură”, a spus atunci Cîţu.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare