Rămâi conectat

Politică Administrație

Aleșii Cugirului chemați să stabilească impozitele și taxele locale pe anul 2016

Ziarul Unirea

Publicat

în

Consiliul local al oraşului Cugir va stabili în ședința ordinară din data de 12.11. 2015, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2016, după cum urmează:

cl cugir– impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,1%.

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art.458 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii prevăzute la lit.a, lit.b și lit.c ale alin.1 din art.458 din Legea nr.227/2015;

Elit - Gustul Desăvârșit

– pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează conform art.458 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează conform art.459 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.458;

– impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, se calculează conform art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.460 alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.460 alin. (2) sau (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate învigoare la data evaluării, conform art.460 alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5% conform art.460 alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– impozitul pe terenuri aparţinând persoanelor fizice și juridice se calculează conform art.465 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6) și (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicat la nivelurile cuprinse în Anexa nr.1;

– impozitul pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice se calculează conform art.470 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor datorate conform art.474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activitatăți, datorate conform art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se calculează conform art.477 și art.478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fical, după cum urmează:

1) taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea cotei de 3 % asupra serviciilor prevăzute în contractul de publicitate;

2) taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt cele cuprinse în Anexa nr.1;

o)impozitul pe spectacole datorat confom art.480 și art.481 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a impozitului datorat pe întregul an, de către contribuabili, se acordă:

-o bonificaţie de 10%, pentru persoane fizice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

-o bonificaţie de 5%, pentru persoane juridice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile de la lit.a se referă la impozitul cumulat.

Se stabilesc pentru anul 2016 normele pentru aplicarea taxei de utilizare temporară a domeniului public la nivelul oraşului Cugir, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tarifele şi taxele ce urmează a fi practicate/aplicate în cursul anului 2016 pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură, a Cantinei Casei de Cultură Cugir şi a Căminului Cultural Vinerea, a terenurilor de tenis, a Sălii de sport administrate de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pentru organizarea diferitelor activităţi în domeniul cultural şi sportiv, sunt cuprinse în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alte taxe locale şi Taxele speciale instituite în baza art.486 şi art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru anul 2016 sunt cuprinse în Anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2016 se va avea în vedere zonarea intravilanului şi extravilanului Oraşului Cugir aprobată prin HCL nr. 57/2013.

În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitul pe terenurile situate în intravilan, nelucrate timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%.

(2)În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilan, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%;

Criteriile de încadrare în categoria terenurilor și clădirilor neîngrijite se vor adopta prin hotărâre a consiliului local.

În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

– persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate și la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016;

– persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 29 februarie 2016;

– scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456 alin.1, art.464 alin.1 și art.469 alin.1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 29 februarie 2016; (C.P.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

LISTA de repartiție pentru locuințele de necesitate din municipiul Alba Iulia pentru anul 2023: Opt persoane vor beneficia de module

Ziarul Unirea

Publicat

în

LISTA de repartiție pentru locuințele de necesitate din municipiul Alba Iulia pentru anul 2023: Opt persoane vor beneficia de module

În şedinţa de marți, 28 martie, consilierii locali din Alba Iulia vor avea de votat aprobarea, printre alte proiecte și lista de repartiție pentru locuințele de necesitate din Municipiul Alba lulia pentru anul 2023.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 94/27.02.2023 s-a aprobat Lista de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării locuințelor de necesitate din Municipiul Alba Iulia, care cuprinde 8 solicitanți eligibili.

Având în vedere că toate locuințele de necesitate au suprafața egală, sunt suficiente pentru solicitanții eligibili, Comisia de analiză a cererilor de locuințe sociale și a locuințelor de necesitate propune repartizarea locuințelor de necesitate pentru toți solicitanții eligibili din lista de priorități.

Elit - Gustul Desăvârșit

Lista repartițiilor

NUME PRENUME PUNCTAJ Locuință repartizată
ADAM GEORGIANA 31 99A
BOȚI EMANUELA 32 99B
MOLDOVAN CAMELIA SIMONA 32 99 C
ZOLTAN ROZALIA MARIA 33 99D
VARGA PAU LI NA RODICA 18 99E
JURCA MARCEL TITEL 25 99F
BÂRCEA NICOLAE 28 99G
STOICA CORNEL 19 99H

Locuințele de necesitate sunt amplasate în municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, nr.99. Numerotarea locuințelor se face începând cu primul modul/container dinspre B-dul Republicii, respectiv 8 locuințe cu nr. 99 A-99 H, suprafețele per modul sunt de 11,20 mp desfășurată și 8,94 mp utilă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Tineri pentru TINE – Echipa Tineretului Național Liberal Alba. Cine este Mihai Zedler?

Ziarul Unirea

Publicat

în

Comunicat de presă| Tineri pentru TINE – Echipa Tineretului Național Liberal Alba. Cine este Mihai Zedler?

Convins fiind ca spiritul civic nu se poate manifesta mai bine decat printr-o implicare activa si responsabila in viata comunitatii din care fac parte, inţeleg normal sa ma prezint celor care vor vota in viitor, pentru avea o imagine clara de unde vin, cine sunt si ce viziune am.

Blajul este orasul meu natal, in care locuiesc si astazi cu placere, de 35 de ani, impreuna cu familia(sotia si baiatul nostru), orasul in care am trait o copilarie de poveste, in simplitate ei, fiind mult mai preocupat de trairi decat de aspect de natura materiala. Tot aici am absolvit ‘’7 ani de acasa’’, parintii si bunicii fiind borne de referinta in ceea ce sunt astazi, ulterior am gasit scoala si profesorii de incredere care mi-au ghidat parcursul educational, fiind absolvent de Stiinte economice, continuate cu studii universitare – licentiat in Finante si Banci, ulterior postuniversitare – licentiat al unui master in Audit Financiar, ambele parcurse la Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’ din Alba Iulia. Intr-o perioada in care mi-am inceput si activitatea profesionala, am devenit si licentiat in Drept.

Ca tot am mentionat de activitatea profesionala, aici e mai simplu, trebuie sa stiti ca lucrez de 15 ani in cadrul unei multinationale, in care am inceput ca student in cadrul departamentului de IT, iar ulterior am aplicat pentru o pozitie in cadrul departamentului de achizitii indirecte, unde ma aflu si in prezent, avand functia de Category Expert – Specialist in Achizitii.

Elit - Gustul Desăvârșit

Am avut si am sansa sa lucrez cu oameni din diferite tari atat din Europa cat si de pe alte continente, fapt care m-a ajutat sa invat sa fiu riguros si organizat, sa predau lucrurile la timpul lor. Adica pe langa partea de creativitate exista si partea de punctualitate, care in Romania este destul de greu de invatat in scoala, pentru ca majoritatea fac lucrurile pe ultima suta de metri. In acelasi timp am primit si o lectie de smerenie. Pentru ca am vazut de fapt cat de mare este lumea, cati oameni talentati sunt si mi-am dorit sa fiu mai bun, sa performez.

Momentan implicarea civica pentru mine inseamna si rolul asumat de consilier local al Municipiului Blaj, din anul 2020, fiind cel mai tanar consilier local ales.

Fiind ‘’produsul’’ organizatiei de tineret, unde activez si astazi in functia de vicepresedinte in cadrul BPJ al TNL Alba doresc sa va asigur că organizatiile TNL vor rămăne la fel de active atat la nivel local, cat și județean, iar prioritățile tinerilor judetului Alba vor fi și prioritățile tinerilor liberali.
In politica, fara a fi perfect, m-am straduit sa fiu cat mai aproape de ceea ce se asteapta de la mine, sa aduc un suflu nou, bazat pe integritate si competenta.

Dacă e să sintetizez in doua cuvinte atributele unui om politic bun, consider ca nu trebuie să aiba decît două calități, necesare, de altfel, în orice meserie: bunătatea și inteligența. Practic sa-ti placa sa ajuti si să-ți meargă mintea (ceea ce e altceva decît să fii „băiat destept”). Să ajuti oamenii, țara. Să fii un OM ales de oameni.

In incheiere mesajul meu pentru dumnevoastra este unul simplu si firesc: In primul rand, indemn pe toata lumea sa se implice, pentru ca indiferenta si pesimismul nu au nimic de a face cu bunul mers al comunitatii noastre, iar democratia incepe la nivel local si trebuie pusa in practica nu doar o data la 4 ani, ci constant. Avem obligatia si privilegiul de a privi spre viitor dornici de a-l face mai bun. Om cu om, zi de zi, trebuie sa ne straduim sa facem lucrurile in asa fel incat sa ramana in echilibru cu trecutul, prezentul si viitorul; cu natura si valorile noastre.

Ganduri bune!

Mihai ZEDLER, Consilier local al Municipiului Blaj, vicepresedinte PNL Blaj, vicepresedinte BPJ al TNL Alba.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Extinderea rețelei electrice de distribuție pe o stradă din cartierul Orizont din Alba Iulia: Proiectul de hotărâre, pe masa consilierilor locali

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Extinderea rețelei electrice de distribuție pe o stradă din cartierul Orizont din Alba Iulia: Proiectul de hotărâre, pe masa consilierilor locali

Un proiect pentru extinderea rețelei electrice de distribuție pe strada Orizont 18, din Municipiul Alba Iulia, se află pe masa consilierilor locali, în cadrul ședinței din 28 martie.

Municipiul Alba Iulia a solicitat, către operatorul Distribuţie Energie Electrică România, extinderea reţelei de energie electrică pe strada Orizont 18 in conformitate cu Legea 123/2012-Legea energiei electrice si prevederile art. 16 din Ordinul ANRE nr. 36/2019. Distribuţie Energie Electrică România a întocmit, conform prevederilor legislative, studiul de fezabilitate pentru investiţia mai sus menţionată. Zona studiată este o stradă publică, strada Orizont 18.

Elit - Gustul Desăvârșit

Necesitatea realizării acestei investiţii rezultă din starea tehnică actuală a reţelelor de distribuţie a energiei electrice deţinută de către operatorul concesionar al reţelei, respectiv reţelele electrice nu sunt pozate pe toate străzile.

Investiţia are următoarele caracteristici tehnice :

Valoarea totala estimata a lucrărilor este de 162484,35 lei fără TVA, asa cum rezulta din devizul general, iar durata de execuţie a acestora este de 3 luni.

Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local si din bugetul operatorului Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala Alba.

Conform calculelor de eficienţă întocmite de proiectant, în baza Ordinului ANRE nr. 36/2019, cota de cofmanţare a autorităţii locale este în proprţie de 39,32%, respectiv în sumă de 63888,85 lei la care se adaugă TVA.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea cofinanţării obiectivului ’’Extindere reţele electrice de distribuţie pe strada Orizont 18, din Municipiul Alba Iulia” la valoarea si indicatorii tehnico-economici din anexa.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare