ALBA IULIA: Modificări în criteriile de acordare a locuințelor sociale – vezi lista completă a punctajelor

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia de marți, 26 februarie, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale. Față de anul trecut apar modificări, cea mai importantă fiind acordarea unui punctaj mai mare persoanelor singure cu copil/copii în întreţinere.

În urma analizării cererilor de locuinţe sociale depuse în anul 2012, conform criteriilor aprobate, s-a constatat lipsa unor precizări la unele criterii. La criteriul numărul unu s-au introdus două note pentru o mai bună interpretare. De asemenea s-a avut în vedere acordarea unui punctaj mai mare persoanelor singure cu copil/copii în întreţinere. La criteriile de depunctare s-a propus eliminarea criteriului cu privire la mijloacele de transport în funcţie de vechime şi introducerea unui criteriu cu privire la numărul de mijloace de transport pe care le deţine solicitantul. La evaluarea familiei se va avea în vedere definiţia familiei conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (art 17). Termenul familie desemnează: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, afaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi se gospodăresc împreună. Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite, văduve, divorţate, cu soţul declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Tot conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii, iar prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor”, se arată în raportul de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre.

ELIT

Dacă acesta va fi aprobat de consilierii locali, în anul 2013 criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba lulia vor fi:

Priorităţi conferite de lege:
– tinerii care au vârstă de până la 35 de ani -10 puncte
– tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire care au împlinit vârsta de 18 ani – 9 puncte
– invalizii de gradul I şi persoanele cu grad de handicap grav – 8 puncte
– invalizii de gradul II şi persoanele cu grad de handicap accentuat – 7 puncte
– pensionarii, veteranii şi văduvele de război – 6 puncte
– eroii martiri, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din 1989 persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – 5 puncte

Alte persoane sau familii îndreptăţite:

ADEZIUNE PLUS ALBA

– persoane cu vârsta cuprinsă între 35 şi 50 ani – 5 puncte
– persoane cu vârsta peste 50 ani – 1 punct

Notă: Dacă o persoană se încadrează la mai multe subpuncte de la criteriul nr.1, i se acordă un singur punctaj, respectiv punctajul cel mai mare.

Pentru persoanele cu deficienţe psihice cererea se evaluează în baza certificatului medico-legal psihiatric. în cazul persoanelor fără discernământ sau cu discernământ diminuat, cererea va fi acceptată pe lista de repartiţii cu condiţia instituirii măsurii de curatelă, până la data aprobării listei de repartiţii.

Domiciliul/reşedinţa:

– în municipiul Alba lulia – 10 puncte
– în altă localitate – 1 punct

Locul de muncă:

– cu loc de muncă în municipiul Alba lulia şi domiciliul/reşedinţă în municipiul Alba Iulia – 10 puncte
– cu loc de muncă în altă localitate dar cu domiciliul/reşedinţă în municipiul Alba Iulia – 9 puncte
– cu loc de muncă în municipiul Alba lulia dar fară domiciliul/reşedinţă în municipiul Alba Iulia – 1 punct

Venitul mediu net lunar pe membru de familie:

– sub salariul minim net pe economie – 10 puncte
– între salariul minim net pe economie şi câştigul salarial mediu net lunar pe total economie – 5 puncte
– venit net sub 125 lei – 0 puncte

Notă: În familiile în care există persoane peste 16 ani, care nu frecventează o formă de învăţământ şi care nu realizează venituri aceştia nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie.

Situaţia civilă actuală:

*Persoană singură cu copil/copii în întreţinere care se află în una dintre următoarele situaţii:

– necăsătorită, văduvă, divorţată – 10 puncte
– căsătorită – 9 puncte
– necăsătorită, fără copii – 5 punct

*Număr copii în întreţinere

– 1 copil – 2 puncte
– 2 copii – 3 puncte
– 3 copii şi mai mult – 4 puncte

Condiţii de locuit:

– locuiesc în baza unui contract de închiriere – 10 puncte
– locuiesc în baza unui contract de comodat – 9 puncte
– locuiesc cu părinţii – 8 puncte
– locuiesc în locuinţe improvizate – 8 puncte
– tolerat în spaţiu (au domiciliul/reşedinţa la locuinţa unde este tolerat) – 7 puncte
– locuiesc temporar în unităţi de asistenţă socială – 6 puncte

Starea de sănătate actuală:

boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită o cameră în plus conform O.U.G. 40/1999 – 2 puncte

Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:

– fără studii şi fară pregătire profesională – 1 punct
– cu studii generale – 2 puncte
– cu studii medii şi postliceale – 3 puncte
– cu studii superioare ( de scurtă şi lungă durată) – 6 puncte

Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

Vechimea cererii:

– se acordă câte un punct pentru fiecare an

Se depunctează cererile solicitanţilor din totalul punctelor acumulate, în următoarele situaţii:

*persoanele care deţin mijloace de transport (autoturisme, autoutilitare, autocamioane şi remorci, autobuze, microbuze) mai mult de unul, se depunctează astfel:

– 5 puncte/mijloc de transport

*persoanele care deţin terenuri, se depunctează astfel:

– până la 1.000 de m.p. intravilan – 10 puncte
– peste 1.000 de m.p. intravilan – 20 puncte

*alte terenuri: arabil, fâneaţă, forestier, vii, livezi, grădini se depunctează astfel:

– până la 1 ha – 5 puncte
– între 1 şi 5 ha – 10 puncte
– peste 5 ha – 20 puncte

Se depunctează cu 10 puncte persoanele care au primit amenzi în ultimul an calendaristic pentru comportament antisocial.

După efectuarea anchetei sociale, dacă se constată neconcordanţe între cele declarate în cerere şi evaluarea în teren, se respinge dreptul la locuinţa socială.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro