Rămâi conectat

Politică Administrație

AJF Alba informează: Drepturile şi obligaţiile persoanei fizice supuse verificării fiscale

Publicat

în

Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este prevăzută la art. 109’1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si are ca obiect examinarea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Durata efectuării verificării fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate.

Persoanele fizice supuse verificării fiscale au următoarele drepturi:

1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare fiscală, prin aviz de verificare, transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale. Acesta se comunică potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

2. Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării fiscale; amanarea se poate face o singură dată, pentru motive justificate, la solicitarea scrisă a persoanei, careia i se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea.

3. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică;

4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale, prin cerere scrisă depusa anterior datei inceperii verificarii. Verificarea se poate desfăşura şi la:

    a) domiciliul persoanei verificate, dacă este în imposibilitate fizică de a se deplasa;

    b) domiciliul/sediul persoanei care acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

5. Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare: perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

Publicitate

6. Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii. Organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

7.  Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii al soţului/soţiei, rudelor persoanei până la gradul al 3-lea inclusiv şi altor persoane  (preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, asistenţii persoanelor anterior menţionate, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a persoanei verificate). Persoanele menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul persoanei verificate.

8. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie.

9. Dreptul de a fi verificat o singură dată, pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă. Prin excepţie, se poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.

10. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală: organul de verificare fiscală este obligat să prezinte legitimaţia de verificare fiscală şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală.

11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal;

12. Dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale si posibilitatea de exprimare a punctul de vedere, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii verificării fiscale.

13. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale, în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emise în urma verificării fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat.

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale, persoana fizica verificata are urmatoarele obligaţii:

1. Obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora precizate în avizul de verificare.

Publicitate

2. Obligaţia de a furniza informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale.

3. Obligaţia de a prezenta înscrisuri (registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale).

4. Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului. Funcţionarii împuterniciţi de organul fiscal şi experţii folosiţi în acţiunea de verificare au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa persoanei, doar cu acordul acesteia. În cazul în care nu se da acordul, accesul se poate face numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.

5. Obligaţia de a se îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.

6. Obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.

Precizam ca drepturile si obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale, similare celor anterior prezentate, sunt prevazute de Carta drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 977/2004, care se transmite contribuabilului supus inspectiei fiscale odata cu avizul de inspectie fiscala.

BIROUL DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA   AJF ALBA

Publicitate

Politică Administrație

Președintele României NU participă la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național. A preferat să transmită un mesaj scris

Publicat

în

Președintele României NU participă la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național. A preferat să transmită un mesaj scris

Președintele Klaus Iohannis nu va participa la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național, care va avea loc în București, dar și în alte orașe din țară. În schimb, Klaus Iohannis a ținut să transmită un mesaj scris cu această ocazie.

”Sărbătorim astăzi, 29 iulie, Ziua Imnului Național, moment cu puternice semnificații pentru toți românii.

Imnul Național al României – „Deșteaptă-te române!” – este unul dintre simbolurile care definesc tradiția, istoria și credințele națiunii noastre și reprezintă o expresie a redeșteptării naționale, a mândriei și a patriotismului, a libertății și a unității neamului românesc.

Versurile lui Andrei Mureșanu au căpătat în timp o încărcătură emoțională aparte și au insuflat demnitate, patriotism și curaj unor întregi generații în ultimii 173 de ani.

Poporul român s-a identificat cu strigătul de luptă „Acum ori niciodată” în momente de răscruce din istoria noastră, precum manifestările de exprimare a identității naționale a românilor de pretutindeni, care au culminat cu Unirea de la 1859, Războiul de Independență, Marea Unire de la 1918, cele două conflagrații mondiale și revolta anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987.

Intonarea sa spontană în timpul Revoluției Române din decembrie 1989 a readus în actualitate mesajul peren al acestui vechi cântec al tuturor românilor, de unitate și libertate, și a fundamentat decizia de instituire a acestuia drept Imn Național al României.

Este datoria noastră să-i onorăm pe toți înaintașii care s-au sacrificat pentru realizarea unității și păstrarea identității și demnității naționale și să cinstim cu onoare Imnul, expresie a celor mai pure sentimente patriotice ale poporului român.

Dragi români, să rămânem uniți în jurul simbolurilor naționale și să transmitem generațiilor viitoare înaltele idealuri ale neamului românesc, așa cum sunt surprinse în „Deșteaptă-te române!”.

La mulți ani Imnului Național!

La mulți ani, România!”, scrie Klaus Iohannis.

Publicitate
Citește mai mult

Politică Administrație

Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate

Publicat

în

Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate

„Am început lucrările de investiții pe strada Alcala de Henares. La acest moment aici nu există rețea de canalizare, locuitorii din zonă folosind fosele septice ca alternativă. Împreună cu partenerii noștri de la SC APA CTTA SA Alba Iulia vom urmări executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi, care să asigure o calitate ridicată a rețelei și o durată de viață mai mare a acesteia.

În total va fi vorba despre aproximativ 1060 m de rețea de canalizare, la care se adaugă evident racordurile și căminele necesare. O parte din rețeaua de canalizare, în lungime de 292 m, va deversa în căminul existent în B-dul Republicii (subtraversarea în lungime de 13 m se va executa prin foraj), iar o parte de rețea, în lungime de 768m, va deversa în căminul existent pe strada Gârda.
Prin proiect sunt propuse si realizarea racordurilor de canalizare în lungime totală de 120 m, inclusiv racordul de canalizare pentru viitorul ștrand de lângă Bazinul Olimpic.

Electrica Furnizare Discount

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 29.06.2021, după ce au fost făcute și exproprierile necesare în zonă, iar valoarea contractului pentru lucrările privind canalizarea este de 1.951.521,60 lei cu TVA. Firma care va executa lucrările este SC AWE INFRA SRL Turda și îmi doresc o mobilizare adecvată, un raport corect și un disconfort cât mai mic pentru locuitorii din zonă. Fac un apel și la înțelegerea riveranilor pentru perioada următoare.

Introducere a canalizării este doar prima etapă în modernizarea străzii Alcala de Henares și crearea unei rute alternative la Calea Moților, pentru locuitorii din cartierele Micești și Orizont, cu descărcare la bazinul olimpic și în zona Gheorghe Șincai.
Lucrăm pentru Dumneavoastră și rezolvăm, rând pe rând, toate problemele.” transmite primarul Gabriel Pleșa prin intermediul mediului de socializare

Citește mai mult

Politică Administrație

AUR inițiază o lege anti-LGBT similară cu cea adoptată de Ungaria și criticată vehement de Comisia Europeană

Publicat

în

AUR inițiază o lege anti-LGBT similară cu cea adoptată de Ungaria și criticată vehement de Comisia Europeană

AUR inițiază demersurile pentru elaborarea unui legi care „să limiteze reprezentarea sau promovarea în rândul minorilor a homosexualităţii și a schimbării de sex”, în urma consultării efectuate în rândul membrilor și simpatizanților săi. „Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta”, transmite George Simion într-un comunicat.

„Peste 98% dintre membrii și simpatizanții noștri susțin necesitatea implementării urgente a unei astfel de legislații, menite să apere copiii din grădinițe și școli. Prin acest demers suntem consecvenți cu pozițiile exprimate recent, de sprijinire a măsurilor similare adoptate de guvernul de la Budapesta, urmând să avem consultări și cu ceilalți parteneri conservatori din Europa”, a declarat deputatul George Simion, co-președinte AUR.

„AUR susține familia și valorile creștine. Activiştii LGBTQI nu au ce căuta în școlile și în grădinițele din România. Vrem să ferim copiii românilor de expunerea la o propagandă nepotrivită pentru vârsta lor”, a subliniat senatorul Claudiu Târziu, co-președinte AUR. Biroul de presă al Alianței pentru Unirea Românilor

Electrica Furnizare Discount

Ungaria a adoptat legea care interzice „promovarea” homosexualității în rândul minorilor

Ungaria a adoptat în luna iunie un text de lege care interzice „promovarea” homosexualităţii în rândul minorilor, provocând îngrijorarea apărătorilor drepturilor omului, pe fondul înmulţirii restricţiilor impuse de către guvernul condus de Viktor Orban persoanelor LGBT.

Amendamentul a fost aprobat de 157 de deputaţi, între care cei ai partidului Fidesz la guvernare, în timpul unei sesiuni parlamentare transmise în direct la televiziune.

Comisia Europeană declanșează proceduri de infringement împotriva Ungariei și Poloniei, pentru modul în care tratează problemele LGBT

Comisia Europeană va declanșa proceduri de infringement împotriva Ungariei și Poloniei din cauza legislației anti-LGBT și a felului în care tratează aceste minorități, informează un comunicat de presă al CE. Budapesta și Varșovia vor avea două luni la dispoziție pentru a răspunde procedurilor inițate de Bruxelles.

Comisia Europeană a decis să înceapă procedurile legale împotriva noii legi anti-LGBTQ+ din Ungaria, anunță CE într-un comunicat. Este vorba de două proceduri separate de infringement, care vor stabili un termen de două luni pentru ca Ungaria să furnizeze un răspuns.

sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea