Ziarul Unirea

AIUD: Anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2021

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie
AIUD: Anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2021

1.Autoritatea contractantă: Municipiul Aiud, Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, cod fiscal 4613636, cod poștal 515200, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

ELIT

3.Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2021 sunt:

a) culte religioase;
b) activități sportive.

4.Obiectivul general: Sprijinirea sectorului nonprofit în desfășurarea unor activități care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Aiud.

5.Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Aiud și aprobată pentru anul 2021 este de 100.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:
a)culte religioase: 50.000 lei;
b)activități sportive: 50.000 lei.

6.Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 01.07.2021, ora 16.00.

7.Durata de implementare a proiectelor: până la 30.11.2021.

8.Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii și să aibă domiciliul/sediul sau filiala în municipiul Aiud.

9.Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, precum și informații suplimentare se pot obține de la Biroul Comunicare și Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, cod poștal 515200, județul Alba, telefon 0258/861310 și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

10.Solicitanții vor putea depune propunerile de proiecte cu documentația prevăzută în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Aiud, la registratura Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, cod poștal 515200, județul Alba, începând cu data de 02.06.2021 și până la data de 01.07.2021, ora 16:00.

11.Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită în limba română și se va depune într-un singur exemplar, original, în dosar de încopciat, având un opis pe pe care va fi specificat numele aplicantului, conținutul dosarului, numărul de file pentru fiecare document în parte și în total numărul de file conținut, fiecare pagină a dosarului fiind numerotată, precum şi în format electronic (pe suport magnetic) la registratura Primăriei Municipiului Aiud.

12.Solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacității de cofinanțare, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

13.Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile vor avea loc în perioada 05.07.2021 – 16.07.2021 și se vor face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/20.05.2021.

14.Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă sunt:

A.Criterii generale:

a) programele şi proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcțională a beneficiarului finanțării prin: experiența în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare, căile şi modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea), capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus, experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi din străinătate, după caz, precizarea proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora, indicarea surselor de finanțare ale proiectului;

c) în cazul activităților sportive: să fie structură sportivă recunoscută în condițiile legii și să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;

d) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Criterii specifice:

Criterii de evaluare/ Punctaj maxim

1. Relevanță şi coerență 30
1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată? 5
1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă? (Obiective SMART unde S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp) 10
1.3. Cât de clar definit şi strategic este grupul/grupurile țintă? 5
1.4. În ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluții inovatoare, modele de aplicare în practică, continuarea unei tradiții, etc) 5
1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile de dezvoltare locală stabilite de către Consiliul Local? 5
2. Metodologie 25
2.1. Cât de necesare, coerente şi realiste între ele sunt activitățile propuse în cadrul proiectului? 5
2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităților? 5
2.3. Cât de coerente sunt activitățile propuse cu obiectivele proiectului?
(Coerență – obiective, activități, rezultate, impact asupra grupului țintă şi al comunității) 5
2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile propuse? 5
2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor în proiect? 5
3. Durabilitate 15
3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor țintă? 5
3.2. În ce măsură activitățile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanțări? 5
3.3. În ce măsură proiectul conține potențiale efecte multiplicatoare?
(devine model pentru alte proiecte) 5
4. Buget şi eficacitatea costurilor 20
4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli? 10
4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului? 10
5. Capacitate managerială 10
5.1. Experiența managerială a aplicantului în domeniul respectiv 3
5.2. Cunoștințe de specialitate ale aplicantului (cunoașterea problemelor vizate) 3
5.3. Capacitatea managerială a aplicantului (abilitatea de a gestiona bugetul proiectului) 4
Punctaj maxim 100

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.100/26.05.2021.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

IPJ Alba: Peste 150 de polițiști, cu 75 de autospeciale, vor acționa pe teren în minivacanța de Rusalii. Recomandări pentru cetățeni

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va suplimenta efectivele, pentru ca sărbătoarea Rusaliilor Ortodoxe să fie petrecută în siguranţă. Peste 150… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro