Rămâi conectat

Economie

A avut succes austeritatea din Europa?

Publicat

în

După ce Grecia a fost nevoită să accepte ajutor financiar extern în urmă cu un an, majoritatea ţărilor europene s-au aruncat într-o cursă a austerităţii. Ele au fost nevoite să strângă cureaua ca să le dovedească investitorilor că fac tot ce le stă în putere pentru a-şi echilibra bugetele. Deşi ţările din zona euro sunt obligate să îşi menţină deficitul bugetar sub 3% din PIB şi datoria publică sub 60% din PIB, puţine au reuşit acest lucru în ultimii ani. În unele ţări măsurile şi-au făcut efectul, ducând la o uşoară scădere a deficitelor în 2010 comparativ cu 2009. Dar preţul acestor măsuri s-au văzut imediat în creşterea economică, Grecia şi România, ţările care au luat cele mai dure măsuri, rămânând în recesiune anul trecut.

nIrlanda
Bugetul adoptat anul trecut include un angajament de reducere a deficitului cu 6 miliarde de  euro în 2011. Cheltuielile guvernamentale au fost diminuate cu 4 miliarde de  euro, salariile funcţionarilor publici fiind reduse cu cel puţin 5%. Guvernul are în vedere reducerea cu 2,8 miliarde de euro a cheltuielilor sociale, generarea a 1,9 miliarde de euro din modificări ale impozitului pe venit. Salariul minim va fi redus cu un euro, până la 7,65 euro pe oră. TVA va fi majorat de la 21% la 22% în 2013 şi mai apoi la 24% în 2014.
nPortugalia
Măsurile de austeritate sunt menite să reducă deficitul la 4,6% din PIB în acest an. Salariile celor mai bine plătiţi angajaţi din sectorul public, inclusiv politicienii, vor scădea cu 5%. TVA va creşte cu 1%. Vor exista majorări ale impozitului pe venit pentru cei care câştigă peste 150.000 de euro pe an, impozitul urmând să atingă 45% până în 2013. Cheltuielile militare vor fi reduse cu 40% până în 2013, iar guvernul amână lansarea a două legături feroviare de mare viteză.
nSpania
Madridul s-a angajat să reducă deficitul la 6% din PIB în 2011, de la 11,1% în 2009. Bugetul de austeritate include majorarea taxelor pentru cei bogaţi şi reducerea cheltuielilor cu 8%. Salariile angajaţilor guvernamentali au fost reduse cu 5% şi sunt îngheţate pe 2011, iar vârsta de pensionare va fi majorată la 67 de ani. Taxa pe tutun va creşte cu 28%, iar guvernul vrea să vândă 30% din loteria naţională şi un pachet minoritar din autoritatea aeroportuară a ţării. O majorare de impozite de 1% va fi aplicată celor cu venituri personale de peste 120.000 de euro.
nMarea Britanie
Reduceri de cheltuieli de aproximativ 83 miliarde de lire sterline (94,5 miliarde de euro) vor fi realizate în următorii patru ani. 490.000 de locuri de muncă din sectorul public vor fi eliminate în patru ani, specialiştii anticipând o cifră similară pentru sectorul privat. Vârsta de pensionare urmează să crească la 66 de ani de la 65 până în 2020. Bugetul apărării va fi redus cu 8%. O nouă taxă bancară urmează a fi introdusă.
nFranţa
A anunţat planuri de reducere a cheltuielilor cu 45 de miliarde de euro în următorii trei ani pentru atingerea ţintei de deficit bugetar. O parte din reduceri vor fi realizate prin anularea unor măsuri temporare de stimulare a economiei. Vârsta de pensionare va fi majorată la 62 de ani de la 60. Vârsta pentru a beneficia de pensie integrală de stat va fi majorată de la 65 la 67 de ani. Angajaţii cu cele mai mari salarii vor plăti un impozit suplimentar pe venit de 1%.
nGermania
Guvernul vrea să reducă deficitul bugetar cu 80 de miliarde de euro, sau 3% din PIB până în 2014. Reducerea subvenţiilor acordate părinţilor. Eliminarea a 10.000 de locuri de muncă guvernamentale pe patru ani. Majorarea taxelor pe energia nucleară.
nItalia
Guvernul a aprobat măsuri de austeritate de 24 miliarde de euro pe 2011-2012; reducerile echivalează cu 1,6% din PIB. Are în vedere reducerea salariilor din sectorul public şi îngheţarea angajărilor. Finanţarea autorităţilor regionale va fi redusă cu peste 13 miliarde de euro. Pensionarea va fi amânată cu până la şase luni pentru cei care ajung la vârsta legală în 2011. Reduceri salariale progresive de până la 10% sunt avute în vedere pentru cei cu salarii mari din sectorul public.
nRomânia
Reducerea salariilor bugetarilor cu 25%. Majorarea TVA cu 5%, de la 19% la 24%. Diminuarea indemnizaţiei de şomaj cu 15%. Pensionarii cu venituri mai mari de 740 de lei vor plăti CASS de 5,5%.
nGrecia
Ţinta este reducerea deficitului bugetar de la 15,4% din PIB în 2009. Anularea primelor pentru angajaţii din sectorul public. Îngheţarea salariilor şi pensiilor din sectorul public pe cel puţin trei ani. Majorarea TVA de la 19% la 23%. Majorarea taxelor pe carburanţi, alcool şi tutun cu 10%. (A.P.)

Publicitate

Economie

Comunicat de presă: Municipiul Alba Iulia – anunț privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Publicat

în

Comunicat de presă: Municipiul Alba Iulia – anunț privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

MUNICIPIUL ALBA IULIA a organizat miercuri, 19.01.2022, în cadrul proiectului cu titlul BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/ COD MYSMIS 136237, finanțat prin programul de finanțare Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, o conferință privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba Iulia s-a realizat pe parcursul a 7 luni din cadrul celor 20 de luni de proiect (16.06.2020-16.02.2022) și propune o viziune strategică integrată care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban dorit şi definește obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o strategie generală de dezvoltare durabilă, contribuind astfel și la atingerea obiectivului general al proiectului de creștere a calității procesului decizional la nivelul UAT Alba Iulia pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale în vederea impulsionării dezvoltării locale pe criterii durabile și competitive.

Electrica Furnizare Discount

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba Iulia a fost publicat în consultare în data de 29.11.2021 pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Consultare publică prin anunțul cu nr. 139667/26.11.2021, a fost afișat la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia conform procesului verbal de afișare nr.139669/26.11.2021, și a fost anunțat în mass-media locală- Alba Știri din 26.11.2021, urmând a fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 27.01.2022.

PMUD actualizat contribuie la atingerea rezultatelor proiectului:1 Plan de mobilitate urbană actualizat, 1 Platformă de date deschisă orientată către publicul larg la nivelul UAT Alba Iulia, 28 de angajați ai UAT Alba Iulia instruiți în domeniul mobilității urbane și a noilor tendințe de dezvoltare a conceptelor de Smart Mobility și de Smart City, proiect cu o valoare totală de 981.881,40 lei din care 2% contribuția eligibilă a Municipiului Alba Iulia

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: UAT COMUNA SĂLIȘTEA anunță demararea proiectului: „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, COD SMIS 151738

Publicat

în

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SĂLIȘTEA, în calitate de beneficiar, cu sediul în sat Săliștea, com. Săliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, România, derulează proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, COD SMIS 151738, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 7256 din 24.11.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Electrica Furnizare Discount

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, îl constituie creșterea nivelului de accesibilitate al populației la serviciile de sănătate și comunitare în comuna Saliștea, reducând inegalitățile legate de starea de sănătate prin consolidarea asistenței medicale primare, și promovând incluziunea socială, prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii sociale și de sănătate.

Obiectivele specifice:

1. Înfiintarea unui Centru Comunitar Integrat care să ofere servicii medico-socio-educaționale destinate în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Dotarea și echiparea Centrului Comunitar Integrat, în vederea funcționării optime, cu dotări medicale, nemedicale și echipamente tehnologice, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Îmbunătățirea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la piața forței de muncă, prin colaborarea cu un voluntar aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Locul de implementare: Județul Alba, Comuna Salistea, Satul Salistea, str. Joseni, nr. 447, jud. Alba, CF nr. 73455.

Valoarea totală a proiectului: este de 528.662,26 lei, asistență financiară nerambursabilă 478.000,39 lei (din care 334.600,28 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 133.840,09 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 33 luni
Dată începere proiect: 01.04.2021
Dată finalizare proiect: 31.12.2023

DATE DE CONTACT

U.A.T.
COMUNA SĂLIȘTEA

sat Săliștea, com. Săliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, România
Tel. 0258762101/ fax. 0258762007/ e-mail. [email protected]
Manager de proiect:  Chiriluț Marcel Teofil

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: Finalizare proiect capital de lucru pentru ARHITECT MAGDA SRL

Publicat

în

ARHITECT MAGDA SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul: GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU SC ARHITECT MAGDA SRL, proiect nr. RUE  M2-14642,  implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectivul proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru.

Proiectul s-a derulat in intervalul perioadei de maxim 180 zile, calculate din momentul plății ajutorului Financiar din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, respectiv M2-14642 din 29.07.2021.

Electrica Furnizare Discount

Rezultatele finale în urma implementării proiectului: Menținerea /suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății ARHITECT MAGDA SRL

Valoarea totală a proiectului:  100.136,7675 RON

Valoarea grantului: 87.075,45 RON

Cofinanțare: 13.061,3175 RON

 „Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” 

Persoană de contact:

Sorin Stefan MAGDA

Tel: 0722678174, email: [email protected]

ARHITECT MAGDA SRL

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare