Rămâi conectat

Curier Județean

29 noiembrie| Ședința CL Alba Iulia: Stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate și lista de priorități în vederea repartizării locuinţelor sociale, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

29 noiembrie| Ședința CL Alba Iulia: Stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate și lista de priorități în vederea repartizării locuinţelor sociale, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 29 noiembrie 2022, de la ora 13:00, ședință care va avea loc la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A și prin platforma online ZOOM.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri  și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 decembrie 2022
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în vederea transformării a  6 posturi, funcții contractuale, vacante, la Biroul Digitalizare și 2 posturi, funcții contractuale, vacante, la Compartimentul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă din Serviciul resurse umane-administrativ, începând cu luna decembrie 2022
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut,  a  unui număr de 6 angajați, personal contractual, începând cu data de 1 decembrie 2022
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 106/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 372/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei VII pentru repartizarea locuinței sociale disponibilă de închiriat în anul 2022
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului local
 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Viabilizare teren și asigurare utilități : Apa, canalizare, energie electrică și alimnetare cu gaze naturale- construire Baza sportivă tip 2, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 11”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea docuemntației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Schimb de destinație, modernizare, eficientizare energetică, transformare clădire Cinema în Centru Multifuncțional de Cartier”
 14. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, REALIZARE ACCESE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Ion Arion, nr. 62, Jud. Alba
 15. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Alexandru Zane, nr. 8, Jud. Alba
 16. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,REGLEMENTARE STRADĂ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Victor Babeș , F.N., Jud. Alba
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii contribuabilului și a domiciliului fiscal din Certificatul de Înregistrare Fiscală seria B nr. 1988069 pentru CIF 14697901
 18. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. București, nr. 16
 19. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) înscris în Cf. nr. 74575 cu nr. cad. 74575, situat în Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 60
 20. Proiect de hotărâre privind înscriere dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat si insusirea documentației tehnice de primă înscriere a unor imobile situate in Alba Iulia , Str. Republicii nr.99, bl.K3, ap.3
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile  înscrise  în CF nr. 116939  în suprafaţă de 10 mp și CF nr. 116998 în suprafață de 31 mp,  aferente străzii Milenium aflate  în proprietatea numiților Bogoș Lazăr și Bogoș Ileana Cezariana.
 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil  înscris  în CF nr. 116123  în suprafaţă de 42 mp, aferent străzii Nazareth Illit aflat  în proprietatea numiților Udrea Stela Mariana, Udrea Tudor Ionuț și Udrea Horea.
 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile-(arabil)  înscrise  în CF nr. 89178  în suprafaţă de 141 mp, CF nr. 89180 în suprafață de 198 mp, CF nr. 89181 în suprafață de 6 mp, CF nr. 89182 în suprafață de 65 mp, CF nr. 89183 în suprafață de 680 mp, CF nr. 80970 în suprafață de 2.142 mp și CF nr. 89149 în suprafață de 4 mp, aferente străzii Seliște aflate  în proprietatea numitei SC ELIS PAVAJE SRL reprezentată prin GOȚA VASILE în calitate de administrator.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Inițiatori, Consilieri locali  Sandu Cornel Stelian, Filimon Marius

 1. Diverse :
 2. Avizul de Oportunitate nr. 25 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal privind: „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATEELABORARE PUZ IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE TAMPLARIE, SCOATERE DE SUB INUNDABILITATE, INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE”, extravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Drâmbarului,, f.n., Jud. Alba
 3. Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 12355/1/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată cu numărul 126586/28.10.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

O nouă arie specială de conservare în județul Alba, desemnată alături de alte 10 din țară

Unirea Ziarul

Publicat

în

O nouă arie specială de conservare în județul Alba, desemnată alături de alte 10 din țară Situl de importanță comunitară Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț a fost desemnat arie specială de conservare de către Ministerul Mediului. „România deține una dintre cele mai bogate biodiversități din Europa și este de datoria noastră să […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea