Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Ştirea zilei

27 mai| Ședința CJ Alba: Eliberarea din funcție, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al lui Mihail David

Ziarul Unirea

Publicat

în

27 mai| Ședința CJ Alba: Eliberarea din funcție, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al lui Mihail David

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 27 maie 2021. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba din data de 12 aprilie 2021

Elit - Gustul Desăvârșit

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 101/22 aprilie 2021 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul judeţean DJ 107 E: Aiud (DN1) – Ciumbrud – Băgău – Lopadea Nouă – Hopârta – Vama Seacă (DJ 107D), aflate în intravilanul localităţii Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare şi modernizare

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre nr. 102/22 aprilie 2021 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Vinţu de Jos a unui tronson din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) – Drâmbar – Şeuşa – Ciugud – Dumbrava – Oarda – Vinţu de Jos – DN 7, aflate în intravilanul localităţii Vinţu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare şi modernizare

Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre nr. 103/22 aprilie 2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

5. Proiect de hotărâre nr. 104/22 aprilie 2021 cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile – construcţii şi teren aferent, cu destinaţia prestări servicii sociale de interes public, proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

6. Proiect de hotărâre nr. 105/23 aprilie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice

7. Proiect de hotărâre nr. 108/5 mai 2021 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

8. Proiect de hotărâre nr. 109/7 mai 2021 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

9. Proiect de hotărâre nr. 110/12 mai 2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre nr. 111/12 mai 2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri şi sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

11. Proiect de hotărâre nr. 112/13 mai 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

12. Proiect de hotărâre nr. 113/14 mai 2021 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Alba, în vederea desfăşurării activităţii de identificare, prevenţie, intervenţie de urgenţă şi recoltare a arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Judeţean Alba sau a ROMSILVA, din zona drumurilor judeţene, care prezintă un potenţial pericol asupra participanţilor la traficul rutier

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri

13. Proiect de hotărâre nr. 114/18 mai 2021 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Iniţiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri

14. Proiect de hotărâre nr. 115/19 mai 2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice

15. Proiect de hotărâre nr. 116/19 mai 2021 privind aprobarea „Strategiei de conservare şi protecţie a naturii privind ariile protejate din Judeţul Alba 2021-2026 ”

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri şi sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

16. Proiect de hotărâre nr. 117/20 mai 2021 privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri si sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură si mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 17. întrebări, interpelări, declaraţii politice.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Festivalul Roman Apulum, 12-15 august 2022 – PROGRAM: Lupte între daci și romanii, ateliere meșteșugărești, muzică și paradă de noapte cu torțe

Ziarul Unirea

Publicat

în

Festivalul Roman Apulum, 12-15 august 2022 – Program: Lupte între daci și romanii, ateliere meșteșugărești, muzică și paradă de noapte cu torțe

În perioada 12-15 august 2022, va avea loc în Cetatea Alba Carolina, cea de-a noua ediție a Festivalului Roman Apulum. Spectacolele puse în scenă au scopul de a aduce în faţa publicului realitatea vieţii de acum două mii de ani, din vremea lui Decebal şi Traian.

Pe parcursul festivalului, vor avea loc demonstrații militare, lupte între daci și romani, încleștări între gladiatori, parade de noapte cu torte, târguri de sclavi, dansuri de inspirație antică.

VINERI 12 AUGUST

Elit - Gustul Desăvârșit

16.00 – Expoziție: De la artefactul istoric la reenactmentul istoric
Muzeul National al Unirii Alba Iulia16.30 – Prezentare de carte – Dott. Giorgio Franchetti (Società Italiana di Storia della Medicina) – A tavola con gli antichi romani. Storia, aneddoti e tante ricette per scoprire come manqiavano i nostri antenati culturali/ La masă cu vechii romani. Istorie, anecdote și multe rețete pentru a descoperi cum mâncau strămoșii noștri
Autori: Giorgio Franchetti și Cristina Conte.
Muzeul Principia

17.00 – Conferință științifica.
Prezentări:
– Dott. Giorgio Franchetti (Società Italiana di Storia della Medicina) La Fiqura del Medico Romano. Aspetti sociali, evidenze epigrafiche e discussione dele strumentario/ Figura doctorului roman. Aspecte sociale, dovezi epigrafice și discuții asupra instrumentelor
Muzeul Principia

20.00 – Lansare de carte. Volumul I, Eclipsă totală din trilogia Trăiri si Cugete sub Eclipsă de Lună,
autor Măcinic Darius/ Dareos – Ludus Apulensis
Ambient muzical: Laura Orian
Cafeneaua Frammʼs

SÂMBĂTĂ 13 AUGUST

11.00 – 11.20 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
Esplanada Catedralei Romano Catolice

11.20 – 11.30 Parada legionarilor romani și a războinicilor daci
Esplanada Catedralei Romano Catolice și Strada Mihai Viteazul

11.30 – 21.00 Tabăra antică-ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Gastronomie Antica, Medicină Antică, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori; Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

12.00 – 13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

18.30 – 20.00 – Prezentări și demonstrații militare comune ale trupelor participante: Tomis (Constanta); Historia Renascita (Pitesti); Veteres Milites (Sibiu); Omnis Barbaria (Baia Mare); Terra Dacia Aeterna (Cluj-Napoca); Legio I Italica (Svishtov, Bulgaria); Dacii Petrodavei (Piatra Neamț), Garda Apulum (Alba Iulia)
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

20.00 – 20.45 – Dansuri antice – Magna Nemesis, Venatrix și Nimfele Daciei
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

20.45 – 21.45 – Lupte de gladiatori – Ludus Ursus și Ludus Apulensis
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

21.45-22.00 – Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul

DUMINICĂ 14 AUGUST

10.30 – 18.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Gastronomie Antică, Medicină Antică, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori; Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

11.00 – 12.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

11.30-12.30 – Competiție sportivă/pentatlon antic
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

18.30 – 19.00 Târg de sclavi
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

19.00-19.30 – Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane • Războinicii barbari
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

19.30-20.00 – Mare confruntare
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

LUNI 15 AUGUST

12.00 – Ceremonialul de închidere a festivalului.
Parada trupelor
Esplanada Catedralei Romano-Catolice și Strada Mihai Viteazul


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| INCENDIU la o locuință din Arieșeni: Intervin pompierii cu trei autospeciale

Ziarul Unirea

Publicat

în

FOTO| INCENDIU la o locuință din Arieșeni: Intervin pompierii cu trei autospeciale

Un incendiu a izbucnit astăzi, 11 august, la o locuință din Arieșeni.

Stația de pompieri Câmpeni în cooperare cu SVSU Arieseni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și stingerea unui incendiu în com. Arieșeni.

Elit - Gustul Desăvârșit

La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării incendiul se manifesta cu ardere generalizată la o locuință.

La momentul de față incendiul este lichidat. Se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

A ars o casă de locuit pe aproximativ 200mp.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca scurtcircuit electric.

Din fericire nu au fost înregistrate victime.

În cadrul intervenției au fost alocate doua autospeciale pentru stingere cu apă și spumă, o autoutilitară de primă intervenție și comandă, un echipaj pentru prim ajutor și o autospecială pentru stingere cu apă și spumă din partea SVSU Arieșeni.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| APEL UMANITAR pentru o familie din Apuseni, după ce un incendiu le-a mistuit agoniseala de o viață

Ziarul Unirea

Publicat

în

FOTO| APEL UMANITAR pentru o familie din Apuseni, după ce un incendiu le-a mistuit agoniseala de o viață

O familie din Arieșeni a rămas, în doar câteva clipe, fără agoniseala de o viață, după ce un incendiu le-a distrus casa.

„În această dimineață în comuna noastră s-a întâmplat o mare nenorocire, în urma unui incendiu o familie și-a pierdut agoniseala de o viață. Este vorba de familia lui Bîte Cornel, epitropul de la biserică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Fac apel pe această cale la cei care vor să sprijine financiar familia care a rămas fără adăpost.

Cont RO52BTRLRONCRT0495934501 sau direct la Cornel. Dacă cineva dorește să sprijine cu materiale de construcții este foarte bine. Mulțumesc, doamne ajută!”, a transmis Gheorghe Pantea, primarul comunei Arieșeni.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea