Ziarul Unirea

27 mai| Ședința CJ Alba: Eliberarea din funcție, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al lui Mihail David

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie
27 mai| Ședința CJ Alba: Eliberarea din funcție, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al lui Mihail David

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 27 maie 2021. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

ELIT

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba din data de 12 aprilie 2021

Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 101/22 aprilie 2021 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Hopârta a unui tronson din drumul judeţean DJ 107 E: Aiud (DN1) – Ciumbrud – Băgău – Lopadea Nouă – Hopârta – Vama Seacă (DJ 107D), aflate în intravilanul localităţii Hopârta, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare şi modernizare

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre nr. 102/22 aprilie 2021 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Vinţu de Jos a unui tronson din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) – Drâmbar – Şeuşa – Ciugud – Dumbrava – Oarda – Vinţu de Jos – DN 7, aflate în intravilanul localităţii Vinţu de Jos, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare şi modernizare

Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre nr. 103/22 aprilie 2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

5. Proiect de hotărâre nr. 104/22 aprilie 2021 cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unor imobile – construcţii şi teren aferent, cu destinaţia prestări servicii sociale de interes public, proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

6. Proiect de hotărâre nr. 105/23 aprilie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DAVID Mihail

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice

7. Proiect de hotărâre nr. 108/5 mai 2021 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70577 Vidra sub nr. cad/top 2072

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

8. Proiect de hotărâre nr. 109/7 mai 2021 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în extravilanul comunei Blandiana, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70589 Blandiana sub nr. cad/top 1924

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

9. Proiect de hotărâre nr. 110/12 mai 2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren, aferent fostei Captări apă dren Bărăbanţ, înscris în CF nr. 82900 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre nr. 111/12 mai 2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare rurală a Judeţului Alba 2021-2027”

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri şi sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

11. Proiect de hotărâre nr. 112/13 mai 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

12. Proiect de hotărâre nr. 113/14 mai 2021 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Alba, în vederea desfăşurării activităţii de identificare, prevenţie, intervenţie de urgenţă şi recoltare a arborilor de pe terenurile administrate/aflate în proprietatea Consiliului Judeţean Alba sau a ROMSILVA, din zona drumurilor judeţene, care prezintă un potenţial pericol asupra participanţilor la traficul rutier

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri

13. Proiect de hotărâre nr. 114/18 mai 2021 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Iniţiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri

14. Proiect de hotărâre nr. 115/19 mai 2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice

15. Proiect de hotărâre nr. 116/19 mai 2021 privind aprobarea „Strategiei de conservare şi protecţie a naturii privind ariile protejate din Judeţul Alba 2021-2026 ”

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri şi sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

16. Proiect de hotărâre nr. 117/20 mai 2021 privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri si sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură si mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă 17. întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alocațiile vor CREȘTE la 243 de lei de la 1 ianuarie 2022: OUG, adoptată de Guvern

Joi, după ședința de Guvern, Premierul Florin Cîțu a anunțat că alocațiile vor crește la începutul anului 2022. Ordonanța de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro