Ziarul Unirea

26 mai 2014 – Termen limită pentru depunerea Declarației 201 privind veniturile obținute în străinătate

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

declaratia 201ANAF reamintește contribuabililor persoane fizice, care în anul 2013 au obținut venituri din străinătate impozabile în România, că termenul limită de depunere a formularului 201 – ”Declarație privind veniturile realizate din străinătate”, este data de 26 mai 2014.

*Declarația se completează și se depune de către:

ELIT

– persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;
– persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condițiile de rezidență prevăzute de Codul fiscal.

*Declarația se completează și se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:

– venituri din profesii libere,
– venituri din activități comerciale,
– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
– venituri din cedarea folosinței bunurilor,
– venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură,
– venituri sub formă de dividende și venituri sub formă de dobânzi,
– venituri din premii și venituri din jocuri de noroc,
– venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,
– câștiguri din transferul titlurilor de valoare,
– venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare, alte venituri din investiții,
– venituri din pensii,
– venituri salariale obținute în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate, său persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea, sau în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii,
– alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal.

ATENȚIE ! Veniturile se declară pentru fiecare țară – sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

În cazul în care unitățile monetare proprii statului respectiv, nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:

A) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;

B) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Cursurile de schimb ale piețelor valutare comunicate de Banca Națională a României pot fi vizualizate pe site-ul acesteia: www.bnr.ro.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Formularul 201 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor legale.

Formularul se depune direct la registratură organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal, sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Formularul 201 se poate obține gratuit de la sediul unităților fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicații și poate fi descărcat accesând următorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf

ATENȚIE! Nedepunerea sau depunerea formularului 201 după data de 26 mai 2014, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă lansare proiect: ”Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș”, cod SMIS 123192

Comunicat de presă Proiectul  ”Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș”, cod SMIS 123192, finanțat prin Programul Operațional Regional… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro