25 iulie 2019, ședință ordinară la Consiliul Județean Alba: validarea mandatelor a 2 consilieri județeni și prelungirea programului de transport public, pe ordinea de zi

25 iulie 2019, ședință ordinară la Consiliul Județean Alba: validarea mandatelor a 2 consilieri județeni și prelungirea programului de transport public, pe ordinea de zi

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 28 iunie 2019

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de validare şi Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de validare şi Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

 1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A – proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 2019 privind prelungirea valabilităţii programului de transport judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia, CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2019

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Art. 3. (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba).

     (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro

Art. 4. (1) Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică şi administraţie publică.

                                                                                                           Contrasemnează,

                           PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                        ION DUMITREL                                                    Vasile BUMBU 

 

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...