Vineri, 30 august 2019, ședință ordinară la CL Alba Iulia: reorganizarea SVSU, aprobarea de indicatori tehnico-economici, concurs între scările de bloc și sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, pe ordinea de zi

Paul Voicu - Primar 2020

Vineri, 30 august 2019, ședință ordinară la CL Alba Iulia: reorganizarea SVSU, aprobarea de indicatori tehnico-economici, concurs între scările de bloc și sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, pe ordinea de zi

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă ordinară, pe data de 30 august 2019, orele 13:00, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, sala de ședință, str. Bucovinei nr. 6.

Art. 2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul:

ELIT

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, organigramei Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură”, organigramei Serviciului public de asistență medicală, organigramei Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”, din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 septembrie 2019
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru suținerea și promovarea culturii scrise
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și comisiei nr V Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Mihail David - 2020

3. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în orașul Fontainebleu din Franța, în perioada 13-15 septembrie 2019
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisia nr. V Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Serviciului social de zi cantina de ajutor social Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și comisiei nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliudin cadrul proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILU ALBA IULIA”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisia nr. V Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2019 – 2020
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform OUG nr. 114/2018 și CAM de 2,25% pentru obiectivul : ”Reabilitarea și extinderea clădirii colegiului economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia ”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizarea străzii Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu și demolare pavilion punct control și împrejmuire” din Municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ

11. Proiect de hotărâre privind organizarea unui concurs între scările de bloc arondate asociațiilor de proprietari ”Alba Iulia curată”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

13. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, finanțat pri Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Crocus”, finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 419/2018 a Consiliului local cu privire la proiectul ”ALBA IULIA 360”- finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 20/2018 a Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Start-up Plus – Anteprenoriat Urban în Centrul Țării
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 186/2019 a Consiliului local al municipiuuli Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

18. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ

19. Proiect de hotărâre privind obligarea operatorului SC Polaris M Holding SRL Constanța de a efectua activitățile de colectare, transport și depozitarea deșeurilor municipale din cadrul Contractului nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR DANIEL”
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE JOASE, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE HENARES, FN, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA DIANA, POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA ROMANO CATOLICA”
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83970/05.08.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA, AMPLASARE SPALATORIE AUTO MOBILA, ALBA IULIA, STR. REPUBLICII, NR. 34 solicitant SC LIN & EMA SRL pentru SC NADENKA SRL”
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 71644/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. C. PORUMBESCU, NR. 7, solicitant SC MARCONST SRL prin MIHACEA MARCEL VASILE”
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83967/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, NR. 52, solicitant MACARIE SORINEL pentru SC ACTUAL SRL”
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 84440/06.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 83., solicitant GHERMAN ALIN GABRIEL”
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83965/08.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 190/2011, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SALI DE EVENIMENTE, ALBA IULIA, STR. DRAMBARULUI, NR. 20, solicitant NEATA DORU si sotia NEATA IZABELLA”
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83964/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, ALBA IULIA, STR. DIANA, FN solicitant NEAGOE GHEORGHE IOAN SORIN, ISVERNARI CONSTANTIN CRISTIAN, ISVERNARI ANDREEA MIHAELA, DAIAN IOSIF MARIUS, DAIAN IOSIF BOGDAN, ORBAN TIBOR, ORBAN EMILIA, SIRB IOAN, SIRB SIMZIANA, LA MALVA CARMEN NICOLETA”
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83880/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE – MODIFICARE TRAMA STRADALA APROBATA CU HCL 195, ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. THEODOR PALLADY, solicitant DUTU LUCRETIA”
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83739/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 1E, solicitant DOLHA COSMINA DOMNICA, DOLHA ANTON FLORIN”
Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83583/05.08.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. ZARNESTI, NR. 6., solicitant PERTA RADU, PERTA NICOLAE, PERTA DOINITA”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii nr. 138/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan cuza, bl. G4
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Acțiunea Națională Alba a unui imobil (construcție), situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, FN
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia d-nul Voicu Paul, să semneze procesele verbale de vecinătate și documentațiile întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a hotărârilor consiliului local, conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

26. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al Municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței asupra imobilului situat în strada Avram Iancu ”alei și zone verzi” din municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

28. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada tudor Vladimirescu, nr. 12
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, stradaBarbu Ștefănescu Delavrancea
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură

31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada septembrie – noiembrie 2019
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul școlar 2019 – 2020
Inițiator, Consilier local Sandu Cornel Stelian
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului

33. DIVERSE
a) Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019
b) Notă de informare către Consiliul local al municipiului Alba Iulia
c) Adresă din partea domnului consilier Trifu Mircea
d) Adresa din partea locuitorilor străzilor Dealului, Rotundă, Carpați și Inului

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.4 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.7 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :
– Primarului municipiului Alba Iulia
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
– Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
– Presei
– Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...