Ziarul Unirea

Undă verde de la APM Alba pentru construirea zonei de agrement cu debarcader de pe malul râului Mureş, la Alba Iulia

APM Alba a dat undă verde pentru construirea zonei de agrement cu debarcader de pe malul râului Mureş, la Alba Iulia.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul Alba Iulia, Agenția pentru Protecția Mediului ALBA a decis, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei Interne de Analiza din data de 22.04.2020, că proiectul “Amenajare zona agrement și debarcader pe râul Mureș în municipiul Alba Iulia, județul Alba ”, propus a fi amplasat în municipiul Alba Iulia, intravilan, județul Alba, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

ELIT

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 10.

Caracteristicile proiectului

Suprafața de teren ce urmează a fi ocupată de investiție este situată în intravilanul municipiului Alba Iulia, conform PUZ aprobat identificabilă prin Extras CF – 107998 – S masurata = 14.018 mp și se află în domeniul public al primăriei municipiului Alba Iulia. Suprafața de teren afectată de investiție este de 1220 mp din totalul de 14018mp. Restul suprafeței, respectiv 12798 mp rămân neafectați de prezenta investiție, urmând ca pe viitor autoritatea publică locală să găsească surse de finanațare pentru a continua dezvolaterea zonei conform PUZ aprobat.

Proiectul propune

-Realizarea unei căi de acces auto din DJ107A până la râul Mureș. Aceasta va fi realizată din piatră spartă ca material de uzură așezat pe un strat de geotextil care să asigure ,,ruperea” dintre pământ și piatră. Lățimea căii de acces va avea 5.00 m. În zona adiacentă apei se propune o platformă de ~ 359 mp realizată din același material.

-Realizarea locurilor de parcare prin nivelarea terenului natural și așternerea unui strat de piatră spartă: Se vor prevedea 3 locuri de parcare pentru utilizatori având dimensiunile 2.50×6.00 m. Locurile de parcare vor fi dispuse în lungul DJ107A.

-Realizarea unei platforme de debarcare pentru caiac, canotcă. Platforma debarcader având dimenisunile 10×5 m; 2.5 x 1.5 m; 2×5 m; Pod mobil având dimenisunile 3×10 m.

Sistemul constructiv este realizat din profile rectangulare metalice 70×70 – 80×80 cm dispuse echidistant pe un sistem de flotoare fie metalice fie din fibra de sticla (recomndat metalice) ce vor asigura flotabilitatea platformelor (vezi plansa A.02.5) . Inchiderea orizontala a structurii va fi realizata din lemn tehnic tip REHAU .

-Realizarea unei platforme de acces cu peridocul pentru lansarea la apa a barcilor. Aceasta va fi realizata din elemente prefabricate de beton armat dispuse astfel incat sa permita accesul auto + ambarcatiune la raul Mures.

-Ameliorarea suprafetei de teren aferenta prin taluzare, sistematizare si plantari de vegetatie cu specii potrivite malurilor de apa. Se prevad sistematizari locale in zonele de necesitate absoluta si realizarea unui numar de 3 platforme balastate in suprafata de 190¬200 mp pentru pavilion adminstrativ, grupuri sanitare si loc de intalnire a utilizatorilor. Pavilionul administrativ, toaletele ecologice si pavilionul pentru intalnirea utilizatorilor sunt echipamente publice care vor fi amplasate pe aceste platforme, provizoriu, pe perioada evenimentelor sportive. Acestea nu fac obiectul prezentului proiect, nefiind un element permanent avand mai degraba un caracter temporar potrivit evenimentelor ce vor avea loc aici.

Amplasarea proiectului

Proiectul este localizat in municipiul Alba Iulia, zona dig Raul Mures- Partos .

Suprafata de teren ce urmeaza a fi ocupata de investitie este situata in intravilanul municipiului Alba Iulia, conform PUZ aprobat identificabila prin Extras CF – 107998 – Smasurata = 14.018 mp. Suprafata de teren afectata de investitie este de 1220 mp din totalul de 14018mp.

Restul suprafetei, respectiv 12798 mp raman neafectati de prezenta investitie, urmand ca pe viitor autoritatea publica locala sa gaseasca surse de finanatare pentru a continua dezvolaterea zonei conform PUZ aprobat. Folosinta actuala: neproductiv.

Bugetul total eligibil al proiectului conform cererii de finanțare aprobate de către finanțator este de 407,159.01 lei (TVA inclus), iar suma în cuantum de 15,232 lei (TVA inclus) reprezintă cheltuieli neeligibile, cheltuieli care îi revin Municipiului Alba Iulia în calitate de beneficiar.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii/propuneri la proiectul deciziei de incadrare la adresa de e-mail : office@apmab.anpm.ro , pana la data de 03.05.2020.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419