TITULARIZARE 2014, în judeţul Alba: În perioada 21-23 mai are loc validarea fişelor de înscriere

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Perioada de înscriere la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar s-a încheiat luni, 19 mai, iar conform calendarului, în perioada 21 – 23 mai are loc validarea fişelor de înscriere. Validarea înscrierii se face prin semnătură de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială, în original, conform calendarului graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii. Este de menţionat faptul că absolvenţii promoţiei 2014 îşi vor valida înscrierea în perioada 14 – 16 iulie.

Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă, va avea loc în 26 mai, iar organizarea şi desfăşurarea probelor practice orale şi a inspecţiilor speciale la clasă, în perioada 26-27 mai. Proba scrisă va avea loc în 21 iulie, iar afişarea rezultatelor în 25 iulie.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Calendarul 

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

a) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; – Perioada: 19-21 mai 2014

b) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs; – Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2014

c) afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă; – Termen: 26 mai 2014

d) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă; – Perioada: 26 mai-27 iunie 2014

e) desfăşurarea probei scrise; – Data: 21 iulie 2014

f) afişarea rezultatelor; – Termen: 25 iulie 2014

g) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare; – Perioada: 25-26 iulie 2014

h) rezolvarea contestaţiilor; – Perioada: 28-29 iulie 2014

i) afişarea rezultatelor finale. – Termen: 30 iulie 2014

Etapa I de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:

a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată; – Termen: 31 iulie 2014

b) repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor; – Termen: 1 august 2014

c) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată; – Termen: 2 august 2014

d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. – Perioada: 6-29 august 2014

Etapa a II-a de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:

a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată; – Perioada: 4-5 august 2014

b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră; – Perioada: 6-29 august 2014

c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi; – Termen: 5 august 2014

d) publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi. – Termen: 5 august 2014

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

Must de Jidvei