Textul INTEGRAL al HOTĂRÂRII CJSU Alba privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 în județ

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA ALBA HOTĂRÂREA Nr. 34 din 07.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza municipiilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, a orașelor Abrud, Teiuș și a comunelor Avram Iancu, Berghin, Blandiana, Ciugud, Cricău, Doștat, Galda de jos, Hopârta, Ighiu, Miraslău, Rădești, Săliștea, Și bot, Stremț, Vințu de Jos.

Luând în dezbatere incidența cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-COV-2 de la nivelul localităților din județul Alba din ultimele 14 zile și situațiile de risc epidemiologie înregistrate;
Văzând propunerile Grupului de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență Generate de Epidemii, înaintate prin adresa Direcției de Sănătate Publică a județului Alba nr. 11096 din 07.10.2020, precum și Analiza de risc în domeniul ordinii și siguranței publice, prezentată în cadrul ședinței CJSU, de către inspectorii șefi ai Inspectoratului de Poliție al Județului Alba și Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba;

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

În temeiul:
■ Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic,
■ Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,
■ H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, cu modificările și completările ulterioare,
■ H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,
■ H.G. nr. 668/2020 cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României,
■ O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,
– Ordinului comun al MEC/MS nr. 5487/1494/ 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2,

■ Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologie pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 07.10.2020,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (l)Pe fondul înregistrării unei incidențe cumulate, de 17,01 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, la nivelul comunei Ciugud, din care un număr de 21 de cazuri au fost înregistrate la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Casa Anisia” și alte 17 cazuri la locuințe individuale situate pe strada loan Oprean, ambele din localitatea Șeușa, începând cu data de 08.10.2020, ora 00°°, se intensifică activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV- 2 în zonele de risc din localitate.

(2) începând cu data de 08.10.2020, în localitatea Șeușa, comuna Ciugud, purtarea măștii de protecție facială este obligatorie, atât în spațiile închise, deținute de către autoritățile, instituțiile publice și operatorii economici, cât și în spațiile deschise de pe domeniul public.

(3) Activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-COV-2, vor fi asigurate de către structurile de ordine și siguranță publică de la nivelul județului Alba (IPJ Alba și IJJ Alba).

(4) Direcția de Sănătate Publică Alba va solicita avizul Institutului Național de Sănătate Publică pentru propunerea aprobării de către șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a instituirii măsurii de carantinare zonală în arealul cu rată de incidență mărită a cazurilor SARS-COV-2, din localitatea Seusa, comuna Ciugud, județul Alba.

Art. 2. (l)Pe fondul înregistrării unei incidențe cumulate, de peste 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, la nivelul unităților administrativ-teritoriale Aiud, Ciugud, Galda de Jos, Hopârta și Blandiana, începând cu data de 08.10.2020, se suspendă temporar activitățile
NESECRET a w -mânt
didactice care presupun prezența față în față în toate unitățile de învățăm cursurile urmând a se desfășura exclusiv online, în scenariul 3 – roșu. (2)Trecerea în alt scenariu se va face în funcție de analiza epidemiologi nivelul localităților, după scăderea ratei de incidență sub limita de alerta l cazuri /1000 locuitori din ultimele 14 zile).

Art 3. (l)Pe fondul înregistrării unei incidențe cumulate cuprinse între 1 și 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, ia nivelul unităților administrativ-teritoriale Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Abrud, Tețuș, Avram Iancu, Berghin, Cricău, Doștat, Ighiu, Miraslău, Rădești, Săliștea, Șibot, Stremț și Vințu de Jos, începând cu data de 08.10.2020, toate unitățile de învățământ, vor funcționa în scenariul 2 – galben.

(2)Trecerea în alt scenariu se va face în funcție de analiza epidemiologică la nivelul localităților, în funcție de rata de incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori din ultimele 14 zile.

Art 4. (l)La nivelul unităților administrativ-teritoriale Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Abrud, Berghin, Blandiana, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Hopârta, Rădești, Săliștea, Șibot și Stremț, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 a depășit 1,5/1000 de locuitori, începând cu data de 08.10.2020, ora 00°°, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

a) toate instituțiile, autoritățile publice și private, precum și operatorii economici vor analiza modul de desfășurare a activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde nu este posibil acest lucru, se vor lua măsuri pentru decalarea programului de lucru.

b) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor este permisă doar în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între mese și participarea a maxim 6 persoane la o masă, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al MS/MEEMA/ANSVSA nr. 1493/2788/149 din 2020.

c) evenimentele și manifestările publice și private se vor desfășura cu respectarea măsurilor de protecție (portul măștii de protecție facială) și distanțare fizică (minim 2 metri între persoane), cu prezența a maxim 100 de persoane pentru cele în aer liber și maxim 50 de persoane în spații închise.

d) activitatea cafenelelor și restaurantelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru deservirea clientilor cazați în aceste unităti.

e) pentru operatorii economici prevăzuți la literele b) și d) este permisă activitatea de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare NESECRET
si băuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumă în interiorul acestora.

(2)Măsurile stabilite la aliniatul (1) se mențin până la scăderea ratei de incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-COV-2, sub valoarea de 1,5 la 1000 de locuitori.

Art. 5. (l)Purtarea măștii de protecție facială este obligatorie în spațiile publice exterioare unde se înregistrează aflux mare de persoane – stații de autobuz, gări, autogări, 100m în vecinătatea și incinta școlilor și a bisericilor, parcările spațiilor comerciale, piețe, târguri.

(2)Se vor excepta de la această măsură copii cu vârsta mai mică de 5 ani și persoanele cu afecțiuni medicale care afectează capacitatea de oxigenare, dovedite printr-un document eliberat de medic.

Art. 6. (l)Pe fondul creșterii numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus SARS-COV-2, unitățile sanitare din județul Alba, vor aloca de îndată, între 20 și 30% din totalul numărului de paturi aprobate în structură, pentru tratarea pacienților pozitivi SARS-COV-2, respectând circuite funcționale avizate de către Direcția de Sănătate Publică Alba.

(2)Măsura prevăzută la aliniatul (1) nu se aplică Spitalului Județean de Urgență Alba, care are în componență Secție ATI și Secția Boli Infecțioase.

Art. 7. (l)Fiecare unitate sanitară de la nivelul județului Alba, va lua măsuri de îndată, de alocare a 1%, minim 1 pat, din totalul numărului de paturi aprobate în structura funcțională, pentru tratarea cazurilor grave de îmbolnăvire cu SARS-COV-2.

(2) Paturile specificate la aliniatul (1) vor fi dotate conform normelor ATI în vigoare.
Art. 8. Prezenta Hotărâre se transmite membrilor comitetului județean pentru situații de urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta Hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419