Substanţele etnobotanice – interzise de Primăria Sebeş

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În cadrul şedinţei publice de îndată din data de 25 noiembrie, Consiliului Local al municipiului Sebeş a adoptat şi Hotărârea nr. 334/2010 privind restricţionarea condiţiilor de comercializare pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Potrivit hotărârii amintite, se interzice în structurile de vânzare situate la o distanţă mai mică de 3.000 metri de unităţile de învăţământ şi educaţie de toate gradele, cămine şi locuri de cazare pentru elevi şi studenţi, cantine, instituţii de cultură, tabere şcolare, baze şi complexe cultural-sportive, cluburi ale copiilor şi elevilor, parcuri publice, lăcaşe de cult, instituţii publice, zone de agrement şi distracţii, gări, autogări şi pieţe agroalimentare comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor, produselor vegetale, prafurilor, ceaiurilor, a oricărui tip de substanţe etnobotanice şi asimilate acestora, cu efect stupefiant şi psihotrop şi/sau substanţelor care prin forma ambalajului, conţinut, prezentare, instrucţiuni de utilizare, publicitate sau denumire, induc sau pot induce ideea că utilizarea acestora, indiferent de procedeul de administrare, ar putea avea efecte similare celor ale plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Acelaşi document prevede anularea acordurilor de funcţionare eliberate de municipiul Sebeş, pentru agenţii economici care încalcă prevederile amintite anterior. Hotărârea poate fi atacată de persoanele îndreptăţite, în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419