Rămâi conectat

Curier Județean

Subiecte și Bareme la Definitivat 2014, pe EDU.RO, după ora 15.00. Tratarea unei poezii din Eminescu, la limba română

Publicat

în

Subiectele și baremele la examenul de Definitivat 2014 vor fi afișate pe EDU.RO, după ora 15.00. Candidații au susținut astăzi, de la ora 10.00, proba scrisă a examenului conform calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. În județul Alba, examenul s-a desfășurat la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și au fost așteptați peste 140 de candidați dintre care cei mai mulți învățători – 38, educatoare – 22, limba română – 17, educație fizică – 16, engleză – 12, matematică – 10.

Și la nivel național, cei care au susţinut examen la specializarea Limba română şi Psihopedagogie și au avut de rezolvat subiecte ce s-au referit la tratarea unei poezii din Eminescu, predicatul – definiţie şi context, prezentarea unei lecţii de clasa a V-a, inclusiv cu plan de lecţie. La pedagogie, au avut de prezentat învăţarea.

Subiectele de examen, traducerea acestora şi baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplină în parte, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei, la ora 15.00, pe site-ul subiecte2014.edu.ro.

Elit - Gustul Desăvârșit

Definitivat 2014, pe Edu.ro. Pentru a putea susţine proba scrisă profesorii au trecut prin mai multe probe şi au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

DEFINITIVAT 2014 EDU.RO.  Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 19 iulie. Perioada 19-23 iulie este desemnată pentru înregistrarea și soluționarea contestațiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 24 iulie.

EDU.RO Definitivat 2014.  Comisiile constituite în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ sunt compuse din cadre didactice universitare, având cel puţin titlul ştiinţific de doctor şi din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, având cel puţin gradul didactic II. Preşedinţii comisiilor sunt cadre didactice universitare. Coordonarea metodologică a examenului national revine Ministerului Educaţiei Naţionale, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.

Cum se desfășoară proba scrisă a examenului de definitivat 2014

Pentru proba scrisa a examenului de definitivat 2014, Centrul National de Evaluare si Examinare stabilește minimum 3 variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.

Examenul scris de definitivat începe la ora 10:00, iar durata de redactare a lucrării este de 4 ore

Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7 – 7:30, pe baza buletinului/cârtii de identitate si a delegației de serviciu

Accesul candidaților in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, in lipsa acestuia, pe baza pașaportului in termen de valabilitate.

Candidații si asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, genți, poșete, ziare, reviste, cârti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Materialele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea in sala de examen.

In fiecare sala de examen se repartizează candidați care susțin examenul la cel puțin doua discipline diferite.

Supravegherea fiecărei săli se asigura de către 2 – 3 asistenți supraveghetori

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât daca preda lucrarea si semnează de predare. Candidații care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține examenul in sesiunea respectiva.

Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se executa cu creion negru. Candidații pot avea, in sala de examen, dicționare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplinele economice.

Candidații care in timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, primind sau transmițând soluții cu privire la subiecte sunt eliminați din examen, încheind-se un proces verbal in acest sens de către asistenții supraveghetori ori membrii comisiei de examen. Candidații eliminați pierd dreptul de înscriere la examen in sesiunea imediat următoare. Aceeași măsura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda.

Candidatul care se retrage din proprie inițiativa poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, preda lucrarea si foaia cu subiecte si părăsește sala după cel puțin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se înscrie in sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.

In cazuri excepționale, daca un candidat solicita părăsirea temporara a salii, el este însoțit de unul dintre asistenții supraveghetori pana la înapoierea in sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

Calendar Definitivat 2014

  • 14 iulie 2014: Susținerea probei scrise
  • 19 iulie 2014: Afișarea rezultatelor
  • 19 – 20 iulie 2014: Înregistrarea contestațiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare
  • 21 – 23 iulie 2014: Rezolvarea contestațiilor
  • 24 iulie 2014: Afișarea rezultatelor finale
  • 25 iulie – 10 august 2014: Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale
  • 10 – 14 august 2014: Eliberarea de către inspectoratele școlare a adeverințelor de promovare a examenului de definitivare in învățământ

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Rețea de canalizare pe mai multe străzi din Pianu de Sus: A fost solicitat avizul din partea APM Alba

Publicat

în

Rețea de canalizare pe mai multe străzi din Pianu de Sus: A fost solicitat avizul din partea APM Alba

Primăria Comunei Pianu de Sus a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul extinderea rețelei de apă și canalizare menajeră în localitatea Pianu de Sus, propus a fi amplasat în com Pianu, sat Pianu de Sus, străzile Macui și Gruiete.

În prezent în comună Pianu, localitatea Pianu de Sus, există rețea de distribuție apă spre locuitorii situați pe stradă Principala și zona Gruiete, apă fiind asigurată din gospodăria de apă Pianu de Sus existența. Totuși, pe stradă Macui din localitate, stradă adiacentă străzii Principale, nu există rețea de alimentare cu apă, acestea făcând obiectul prezenței documentații prin extinderea rețelei din stradă Principala.

Pe stradă Macui a localității Pianu de Sus, nu existea rețea de canalizare, apele fiind absorbite în sol sau evacuate direct în rigolele de colectare, această situație conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mică adâncime din zona populată, cât și din vecinătatea acesteia, precum şi la degradarea calităţii cursurilor de apă de suprafaţă ce traversează zona în aval.

Elit - Gustul Desăvârșit

În concluzie apă de consum preluată din puțurile existente nu îndeplinește condițiile de calitate și sănătate pentru locuitorii acestei străzi.

În zona Gruiete, cartier generic denumit Gruiete a localității Pianu de Sus, deși există o alimentare cu apă nu există canalizare, fiind în aceiași situație cu stradă Macui definită mai sus, adică apele fiind absorbite în sol sau evacuate direct în rigolele de colectare, această situație conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mică adâncime din zona populată, cât și din vecinătatea acesteia, precum şi la degradarea calităţii cursurilor de apă de suprafaţă ce traversează zona în aval.

Având în vedere cele de mai sus se propune extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare actual.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Apa se va regăsi din nou în peisajul urban din Sebeș: Lucrările la rigola care străbate centrul avansează

Publicat

în

FOTO| Apa se va regăsi din nou în peisajul urban din Sebeș: Lucrările la rigola care străbate centrul avansează

Lucrările la rigola care străbate centrul municipiului Sebeș avansează, iar la finalul lucrărilor, apa va fi un element care se va regăsi în noul decor urban.

„În încercarea de a reda Sebeșului măcar o parte din farmecul de altădată, am început o serie de reparații ale rigolei care străbate zona centrală. La finalul lucrărilor, apa va fi un element care se va regăsi în noul decor urban, alături de alte elemente care să îmbunătățească imaginea zonei istorice”, transmite primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Tot în centrul istoric, vor avea loc o serie de intervenții care vizează zona pietonală delimitată de clădirea Liceului Sportiv și până la sensul giratoriu de la restaurantul Turn.

Elit - Gustul Desăvârșit

În plus, administrația locală are deja în derulare lucrări de reparații și de modernizări la majoritatea clădirilor care găzduiesc instituțiile de învățământ din Sebeș, resursele necesare pentru susținerea acestora provenind din finanțări nerambursabile atrase de echipa din primăria municipiului Sebeș.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

A patra licitație pentru execuția lucrărilor la depozitul de ceramică veche, amenajat în șanțurile Cetății Alba Carolina: Valoarea proiectului, majorată

Publicat

în

A patra licitație pentru execuția lucrărilor la depozitul de ceramică veche, amenajat în șanțurile Cetății Alba Carolina: Valoarea proiectului, majorată

Consiliul Județean Alba a scos pentru a patra oară la licitație execuția lucrărilor pentru amenajarea unui depozit de ceramică veche în șanțurile Cetății Alba Carolina.

Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuție lucrări pentru obiectivul de investiție – Amenajare depozit ceramică veche. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.663.446 lei, fără TVA.

Situația actuală

Elit - Gustul Desăvârșit

Spațiul interior prezintă lucrări de amenajare la nivelul pardoselilor (decapări structura de beton în vederea delimitării șlițului perimetral de aerisire a pereților, decapări dure de tencuială ce au afectat zidăria pereților și bolților), umpluturi cu pietriș/sort 4 în zonele centrale ale spațiilor; zidăria interioară inclusiv umărul fundației sunt descoperite, instalațiile vechi, ruginite sunt în poziție; fără tâmplării.

Există lucrări nefinalizate la pardoseli (decapări pardoseli originale) anterioare și realizare pardoseli ceramice (local) cu un spațiu perimetral lat cu pietriș, decaparea tencuielilor originale anterioare straturi succesive, văruiala de pe pereți și bolți, realizare trasee instalații electrice aparente la pereți, pozare locală tâmplării lemn în vederea funcționalizării spațiului.

Structura interioară este acoperită cu pământ, toate spațiile realizate sunt boltite, dimensiunile geometrice (înălțimi, lățime, lungime) sunt strict funcționale.

Se urmărește ca prin reabilitarea efectivă a spațiului să se atingă următoarele aspecte:

– restaurarea spațiului interior – contragarda și tunel de acces pe ravelin;

– conversie funcțională a spațiului interior – schimbarea destinației obiectivului din construcție militară în spațiu interactiv restaurat și amenajat pentru depozitare ceramică veche care va fi accesibil publicului larg;

– crearea unei infrastructuri pentru asigurarea condițiilor de confort, siguranță și securitate pentru public în vederea introducerii acestui obiectiv în circuitul turistic local și național.

Depozitul de ceramică veche va cuprinde un spațiu pentru depozit ceramică veche, un spațiu expozițional pentru obiectele de tezaur, un laborator de restaurare ceramică și un atelier școală de restaurare, precum și o platformă înierbată la partea superioară ravelinului cu zonă de circulație pietonală unde se va amenaja un spațiu interactiv de vizitare cu piesele de patrimoniu descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice din perimetrul municipiului Alba Iulia.

Se vor crea condiții pentru montarea pe această suprafață a unor elemente din lemn modulate tip podine, reversibile, pentru desfășurarea diferitelor spectacole sau simeze cu tematică, în aer liber.

Amenajarea depozitului de ceramică veche se va face în conformitate cu recomandările Expertizei tehnice și va cuprinde cel puțin o parte din următoarele categorii de lucrări:

-refacerea elementelor structurale ale construcției și asigurarea elementelor nestructurale, daca este cazul, în conformitate cu concluziile raportului de expertiză tehnică

-executarea lucrărilor pentru păstrarea aspectului și stilului arhitectural al spațiului

-lucrări de restaurare materiale de construcție originale (cărămidă, piatră), la structuri pe fața interioară/exterioară

-restaurarea elementelor decorative exterioare și punerea în valoare într-o cromatică adecvată cu păstrarea stilului architectural al spațiului

-lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare/interioară (uși de acces, ferestre), pardoseli

-înlocuirea instalațiilor existente (dacă este cazul): tehnice, electrice, sanitare, alimentare cu apă și canalizare

-realizarea de instalații curenți slabi (supraveghere video, control acces, efracție), incendiu, de încălzire și climatizare, instalații de ventilare mecanică și condiționare aer

-crearea de facilități/adaptare infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces)

-lucrări de asanare

-alte lucrări necesare a fi realizate recomandate de proiectant

-lucrări pentru amenajarea platformei Bastionului


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare