Spitalele vor fi supuse controalelor inspectorilor sanitari

Ministerul Sănătăţii (MS) a elaborat cadrul legal pentru verificarea şi controlul spitalelor. Noile reglementări propuse de MS vin în completarea prevederilor referitoare la sancţiunile aplicate unităţilor sanitare. Conform MS, legislaţia actuală permite inspectorilor sanitari accesul în unităţile sanitare cu paturi, iar activitatea echipelor de control este de multe ori restricţionată de personalul medical sau nemedical, această restricţionare neputând fi sancţionată. Proiectul de OG pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia prevede obligaţia spitalelor, atât cele publice, cât şi cele private, de a permite accesul comisiilor de control în incinta unităţii sanitare şi de a pune la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate de membrii comisiilor de control. Ministerului i se va supune spre aprobare raportul de control întocmit în urma verificărilor efectuate. Tot ca propunere ministerul vrea ca în cazul în care nu sunt respectate măsurile stabilite în calitatea serviciilor de asistenţă medicală, să poată fi ridicată autorizaţia de funcţionare a unităţii sanitare controlate. Proiectul de OG vine practic în completarea proiectului de HG privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
Printre prevederile acestui proiect de HG, lansat în dezbatere la începutul lunii iunie, se numără sancţionarea cu amendă cuprinsă între 2.000 şi 15.000 de lei în cazul refuzului medicilor de a acorda asistenţă medicală de urgenţă unui pacient din cadrul UPU sau CPU, dar şi sancţionarea cu amendă între 500 şi 1.500 de lei pentru neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul unităţilor sau compartimentelor de primiri urgenţe (UPU/CPU). Neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia sanitară, conform declaraţiei pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a ăaror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere şi absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei care sunt supuse procedurii de autorizare sanitară conform reglementărilor în vigoare se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei. Conform Ministerului Sănătăţii ulterior vor elaborate şi normele metodologice de aplicare a acestei ordonanţe. (L.I.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419