Ziarul Unirea

SpAPL Aiud anunță amânarea concursului pentru postul vacant din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
SpAPL Aiud anunță amânarea concursului pentru postul vacant din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud (SpAPL) a anunțat amânarea concursului pentru ocuparea postului vacant din cadrul Biroului Seră, Zone verzi, până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Având în vedere prevederile art. 38 din H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

ELIT

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului a cărei procedură a fost demarată, respectiv:
– pentru postul contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi, programat pentru data de 23.03.2020 (anunțul concursului a fost publicat în Monitorul Oficial nr.191/25.02.2020).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419