„SPA-ul” Legiunii XIII Gemina descoperit la Alba Iulia, clasat monument istoric: Vestigiile vechi de aproape două milenii vor putea fi vizitate

Muzeul Unirii din Alba lulia a declanșat procedura de clasare ca ansamblu de monumente pentru edificiile și amenajările de epocă romană descoperite în situl Apulum în urma cercetărilor arheologice preventive din anii 2009 si 2019 efectuate în așezarea civilă a castrului Legiunii a Xlll-a Gemina – Sectorul Domus-Thermae.

Edificiul termal roman (thermae). casa de tip domus, edificiul V adosat drumului roman, drumul roman NNE-SSV, zona pavată dintre Domus si Edificiul V aduc informații importante privind organizarea urbanistică în sec. II-III p.Chr, fiind dezvelită o vastă suprafață cu clădiri publice și private din zona rezidențială a armatei si administrației romane stabilite aici. Acestea se află în zona străzii Miron Costin, pe un teren privat unde au fost construite, în jur, blocuri de locuințe.

ELIT

„Am observat un puternic interes si o mare curiozitate din partea celor care au vizitat șantierul arheologic Domus-Thermae în timpul cercetării, oamenii fiind impresionanți de vestigiile descoperite. Astfel, rezultatele cercetărilor din acest punct al sitului Apulum sunt valoroase nu numai sub aspect științific, dar și ca elemente aparținând unui spațiu educational viu. Păstrarea in situ si valorificarea monumentelor de epocă romană prin restaurare/conservare, acolo unde acestea spun o poveste importantă despre orașul antic, sunt direcții care trebuie asumate si urmate ne- condiționat de către cei implicați în protejarea și administrarea siturilor arheologice”, afirmă arheologul Anca Timofan.

Complexul de băi romane (thermae) a fost descoperit, inițial, în 2009 cu ocazia unui șantier preventiv pentru un investitor privat. Cercetările au fost reluate în 2019, când investitorul, după ce a construit pe suprafața liberă de vestigii, a ajuns și în zona adiacentă descoperirilor de acum un deceniu. în cursul cercetărilor a fost identificat un complex termal roman (băi publice) din castrul legiunii. Zidurile fermelor sunt solide având lățimi între 60 și 100 de cm, fiind construite din blocuri de calcar și având fundații rezistente din piatră de râu. Pe peretele sudic s-a păstrat o porțiune din peretele dublu al camerei și o parte din pictura murală interioară.

Cea mai impresionantă descoperire o constituie casa romană de tip domus, care ocupă o su-prafață de cel puțin 2.000 de mp și care aparținea cu siguranță unei familii înstărite și influente din Apulum, probabil unui oficial, în aceste încăperi luxoase au fost identificate numeroase fragmente de tencuială pictată romană, figurată cu motive vegetale și animale: copaci, flori, o pasăre și un cap de pisică. Totodată au fost descoperite zidurile camerelor de pe latura estică a curții și o parte a acoperișului casei prăbușit în interior. Materialul arheologic descoperit este foarte bogat, fiind colectate o cantitate mare de ceramică romană, artefacte din bronz și din os (fibulă, brățări, ace), monede, cuie și piroane din fier, fragmente de vase de sticlă, țigle și cărămizi romane ștampilate. în cursul cercetărilor din acest an, a fost des-coperită și o valoroasă statuetă din bronz reprezentând-o pe Zeița Venus.

De la data comunicării către proprietar sau către titularul altor drepturi reale a declanșării pro-cedurii de clasare și până la pu-blicarea ordinului de clasare sau până la comunicarea neclasării, după caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice. Clasarea și in-ventarierea monumentelor istorice se realizează potrivit dispo-zițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, si ale normelor metodologice prevăzute în Ordinul nr. 2260/2008.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...