Semnătura electronică se va putea folosi şi pentru transmiterea on-line a REVISAL

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Angajatorii au posibilitatea de a transmite Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) către inspectoratele teritoriale de muncă şi prin e-mail, pe bază de semnătură electronică extinsă. Printr-un ordin emis recent, Ministerul Muncii a dat posibilitatea angajatorilor care deţin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat obţinut de la un furnizor de servicii de certificare, în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, să poată depune REVISAL-ul la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii. Semnătura electronică reprezintă modalitatea prin care se asigură autenticitatea şi integritatea datelor în formă electronică. Pentru a avea valoare legală, documentul electronic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: *să i se încorporeze, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, care: să fie legată în mod unic de semnatar; b. să asigure identificarea semnatarului; c. este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; d. este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă; *semnătura electronică extinsă a fost creată utilizând un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; *semnătura electronică extinsă a fost generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. Semnătura electronică extinsă este creată utilizând certificate digitale calificate, valabilitatea unui certificat fiind de 1 an, conform Normei tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii 455/2001. Fiecare semnătură electronică este valabilă o perioadă nelimitată. Pentru a se asigura acest lucru este necesar ca semnătura electronică să fie însoţită de o marcă temporală, care să ateste momentul semnării.
Pentru a crea semnături electronice în condiţiile legii, certificatul digital calificat trebuie să fie stocat pe un dispozitiv criptografic (ex. Token USB, smart card etc.), protejat printr-un cod PIN şi aflat sub controlul exclusiv al titularului certificatului. Preţul unui certificat digital calificat şi al dispozitivului criptografic este de 47 de euro, fără TVA. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei