Rămâi conectat

Curier Județean

Ședință de Consiliu Local la Aiud. Vei proiectele de pe ordinea de zi!

Publicat

în

Miercuri, 27 martie, consilierii locali din Aiud se întâlnesc pentru a vota cele 21 de proiecte de hotărâre ce sunt trecute pe ordinea de zi.

Se va stabili bugetului general al municipiului Aiud pe anul 2013, acordarea titlului de cetăţean de onoare postmortem domnului Marcu Nicolae,  sau amenajare zonă de agrement şi pescuit sportiv”, situat administrativ în Aiud –„ Sub Genesis”.

Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţa ordinară în data de  27 martie 2013, ora 14,00 în Sala Ion. I.C.Brătianu a Primăriei  Municipiului Aiud.

Vezi mai jos ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a   listei de investiţii pe anul 2013 ale Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2013 ale Spitalului Municipal Aiud.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Aiud pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii a aparatului de specialitate a primarului municipiului Aiud.

Publicitate

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare postmortem domnului Marcu Nicolae.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Aiud ca membru în consiliul  de administraţie al Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Ciumbrud.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 122 din 22 iunie 2012 privind organizarea  Comisiilor de specialitate.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia  „Actualizare Studiu de Fezabilitate – Reabilitare Parc Municipal Aiud”.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ „Amenajarea piscicolă” Aiud – Ciumbrud.

12. Privind  aprobarea tarifului de exploatare a masei lemnoase pentru  partida nr. 1260 UB I unitate de amenajament 135 A .

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Aiud a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local în vederea casării.

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă a terenului, în suprafaţă de 50ha, cu destinaţia de păşune situat în parcela HOTMUREŞ.

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unor terenuri conform art.36 din Legea 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare şi parcelare a imobilului teren situat în extravilanul Municipiului Aiud, înscris în Registrul Parcelar Aiud II, cu nr. top. 1667/1/1 cu  destinaţia “haldă de moloz”.

Publicitate

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului teren înscris în CF nr. 78641 Aiud, nr. topografic/cadastral 78641, în suprafaţă totală de 29545 mp, situat administrativ în parcela „Boganci”.

                18. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de piatra cubică pentru amenajarea unei suprafeţe de 252 mp alei, în curtea bisericii şi a casei parohiale din Gârbova de Jos.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de parcelare şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului teren înscris în CF nr. 70557 Aiud, cu nr. top. 565/1/1/1, în suprafaţă de 32 m2, situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, la limita blocului A4.

                 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru întocmirea planului de situaţie a imobilului teren cu nr. cad. 1730/1, având suprafaţa de 158450 m2 şi destinaţia „amenajare zonă de agrement şi pescuit sportiv”, situat administrativ în Aiud –„ Sub Genesis”.

21. Proiect de hotărâre privind identificarea, rectificarea suprafeţei, parcelarea, schimbarea categoriei de folosinţă, înscrierea construcţiei şi întabularea imobilului teren şi construcţii situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, zona industrială.

INFORMĂRI, INTERPELĂRI, DECLARAŢII POLITICE

1. Cererea înregistrată sub nr. 3952/18.03.2013, a doamnei  Iepure Maria, domiciliată în Aiud, str. Ion Creangă, nr. 107, prin care solicită consiliului local acordul de principiu pentru ocuparea unei suprafeţe de 5m2 teren domeniul public în scopul realizării unor scări de acces în spaţiul comercial situat la parterul blocului A7 din Aiud, str. Transilvaniei, proprietatea petentei.

2. Cererea cu nr. de înregistrare a domnului Trifoi Ştefan, domiciliat în Aiud, str. Gh. Doja, bl. D15, ap. 5, jud. Alba, prin care solicită concesionarea parcelei nr. 11 din imobilul teren şi construcţii situat administrativ în Aiud, str. T. Tudoran, nr. 5, în desfăşurării activităţii de creşterea  şi dresajul câinilor.

3. Cererea cu nr. 2831/22.02.2013 depusă de Ando Shop Grup SRL, cu sediul în                Aiud, str. Mihai Viteazul, bl. 4D, ap. 10, prin avocat, solicită concesionarea sau închirierea terenului situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, în faţa cinematografului “Progresu” în scopul montării unei terase demontabile, în aer liber, cu caracter sezonier.

4. Cererea cu nr. de înregistrare 2631 din 19.02.2013 a Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud prin care solicită aprobare pentru prelungirea perioadei de atribuire a spaţiului din Aiud, str. Simion Bărnuţiu, nr. 24, pe o perioadă de 10 ani.

Publicitate

5. Cererea cu nr. de înregistrare 4075 din 19.03.2013 depusă de către SC ADONIS FARM SRL Aiud prin care solicită revocarea HCL nr. 166 din 31.08.2012.

6. Cererea cu nr. de înregistrare  4188 din 20.03.2013 a SC ATRIUM GLOB SRL ALBA,  cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 167,  privind amenajarea unei terase deschise sezoniere provizorii în zona aferentă imobilului situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 15.

Publicitate

Curier Județean

Cel mai mare producător de ambulanțe și vehicule speciale din Europa de Est solicită concesionarea a 11000 mp, în Aiud, pentru a investi într-o hală de producție

Publicat

în

Un mare producător de ambulanțe din Europa, Deltamed, va deschide o hală de producție la Aiud, o investiție importantă pentru cetățenii orașului.

„Deltamed vine la Aiud! Firma Deltamed a transmis o solicitare pentru concesionarea a 3 parcele de teren disponibile, în suprafață de 11.000 mp, cu destinația unități industriale/depozitare, situate pe strada Tribun Tudoran. Solicitarea s-a făcut în vederea deschiderii unei unități de producție în municipiul nostru.

Firma Deltamed își dorește edificarea, într-o primă etapă, a unei hale metalice moderne de producție, în suprafață de aproximativ 1500 mp, amenajarea platformelor, împrejmuirea și racordarea la utilități, urmate de creșterea capacității de producție cu încă o structură similară, în decursul următorilor 2 ani de la instalare.” transmit reprezentanții primăriei Aiud, pe mediul de socializare.

Electrica Furnizare Discount

„Astăzi, vă putem anunța cu bucurie lansarea unui proiect amplu desfășurat alături de Deltamed – cel mai mare producător de ambulanțe și vehicule pentru intervenție specială din Europa de Est, ce se va concretiza prin inaugurarea unei noi unități de producție în Aiud.” anunța primăria Aiud pe data de 07 iulie 2021.

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO| Poliția Rutieră Alba : activități pe linia depistării șoferilor consumatori de alcool sau substanțe psihoactive. „Toleranță zero față de asemenea genuri de fapte”

Publicat

în

VIDEO| Poliția Rutieră Alba : activități pe linia depistării șoferilor consumatori de alcool sau substanțe psihoactive. „Toleranță zero față de asemenea genuri de fapte”

„Efectivele de Poliție Rutieră de la nivelul Inspectoratului Județean Alba au desfășurat în această seară activități pe linia depistării participanților la trafic care consumă alcool sau substanțe psihoactive și pe linia conștientizării acestora cu privire la gravitatea acestor fapte.

Doresc să informez faptul că în primul semestru al anului 2021 pe raza județului Alba s-au produs patru accidente de circulație având cauză consumul de alcool, fiind soldate cu patru răniți ușor.

Electrica Furnizare Discount

Față de aceași perioadă a anului trecut se raportează o scădere de două accidente. În ceea ce privește fermitatea colegilor care acționează zilnic în stradă doresc să aduc  la cunoștință faptul că în această perioada de 6 luni, a anului 2021, au fost constatate 221 de fapte în ce privește consumul de alcool.

Dintre care 76 fapte penale și 145 contravenționale în care s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Efectivele de Poliție de la nivelul Inspectoratului Județean Alba vor avea toleranță zero față de asemenea genuri de fapte ce pot produce consecințe deosebit de grave.”, Comisar de Poliție – Muntean Răzvan

Citește mai mult

Curier Județean

Ce trebuie să știe românii care se întorc din concediile din străinătate?

Publicat

în

Ce trebuie să știe românii care se întorc din concediile din străinătate?

Românii care se întorc din străinătate în țară trebuie să știe că statul român are următoarele reguli pentru ei în perioada următoare. Precizările au fost făcute de DSU.

„1. Regulile privind stabilirea măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat fac obiectul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 2021, cu modificările și completările ulterioare, care prevede, în detaliu, categoriile de persoane cărora urmează să le fie aplicată măsura carantinei precum și a categoriile de persoane care sunt exceptate de la măsurile menționate anterior, toate acestea, în funcție de nivelul de clasificare a ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic din care sosesc.

2. Așadar, prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) conduce la:

– exceptarea totală de la carantină a persoanelor care sosesc din zonele Galbene de risc epidemiologic conform prevederilor art. 4 lit. b din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 2021 cu modificările și completările ulterioare;

– exceptarea totală de la carantină a copiilor cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani care sosesc din zonele Galbene sau Roșii de risc epidemiologic conform prevederilor art. 4 lit. e) și art. 5 lit. e) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 2021 cu modificările și completările ulterioare;

– exceptarea parțială a persoanelor care rămân pe teritoriul național, pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și care sosesc din zonele Roșii de risc epidemiologic conform prevederilor art. 5 lit. c din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 2021 cu modificările și completările ulterioare.

– exceptarea parțială a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe (altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană) și rămân pe teritoriul național, pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) conform prevederilor art. 3, alin. (2) lit. b din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 2021 cu modificările și completările ulterioare.

În concluzie, întrucât solicitarea inițială a avut ca obiect transmiterea unor propuneri de a lua în considerare introducerea testării rapide, ca metodă alternativă pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezent prin HCNSU 43/2021, respectiv propunerea de a modifica limita de vârsta până la care minorii sunt exceptați de la obligativitatea prezentării unui teste negativ RT-PCR pentru exceptarea de la măsura carantinei DSU s-a rezumat la transmiterea unui răspuns care să conțină informații, la nivel general, cu privire la exceptările de care beneficiază persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, fără a se circumstanția pentru fiecare situație în parte.

Totodată, în scopul unei informări complete a cetățenilor precizăm faptul că toate informațiile legate de ultimele hotărâri adoptate de CNSU, datele la zi privind situația epidemiologică la nivel național, întrebări frecvente și multe altele pot fi regăsite pe canalul stirioficiale.ro, principală sursă de informare oficială privind pandemia de COVID-19 în România, încă de la debutul acesteia pe teritoriul național”, au precizat reprezentanții DSU

Publicitate
Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare