Ședință a Consiliului Județean Alba cu peste 25 de proiecte: Modernizarea ”Transalpinei de Apuseni” și demararea lucrărilor la secția de psihiatrie, între proiecte

Consilierii județeni se întrunesc, vineri, de la ora 10.00, în ședința ordinară din luna aprilie, care are peste 25 de proiecte pe ordinea de zi, între acestea aflându-se modernizarea ”Transalpinei de Apuseni” și demararea lucrărilor la secția de psihiatrie.

Citește și Spitalul din Alba Iulia solicită Consiliului Județean acord pentru obținerea autorizației de construire a secției de psihiatrie cu centru de relaxare, panouri solare și zone verzi

INFORMARE COVID-19

Citește și Consiliul Judeţean Alba, pe… „drumul cel bun”! Proiectul de modernizare a DJ 107I, ”Transalpina de Apuseni”: Aiud – Bucium Cerbu cu finanţare europeană a trecut de etapa evaluării tehnice

Ședința va avea loc în sala 100 ”Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu, judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 şi a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru Județul Alba, a indicatorilor de performanță și a nivelului penalităților aferente serviciului public de salubrizare pentru Judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba, în vederea obţinerii autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2017

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul Alba – proprietate publică a Județului Alba, cu destinația de sediu

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra unor bunuri imobile din domeniul public și domeniul privat al Județului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, de servicii de asistență şi reprezentare juridică

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4×4 Dacia Duster, care au făcut obiectul Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită „Asociaţiei Târnavelor pentru Acțiune Comunitară” a suprafaței utile de 51,80 mp, respectiv un birou în suprafață de 34,30 mp. și un birou în suprafață de 17,50 mp, din imobilul identificat ca „Apartament 2”, înscris în CF nr. 71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I al imobilul Palatul Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, proprietate publică în cotă de ½ a Județului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 16 martie 2017

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

 1. Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pe anul 2016 Prezintă: Chirilă Sorin Valerian, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
 2. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...