Ziarul Unirea

Românii păcăliți de compania de curent: Transelectrica amendată de ANRE pentru 7 contravenții

Românii sunt păcăliți de compania de curent Transelectrica. Compania a fost amendată de către ANRE pentru 7 contravenții, cu 2.400.000 lei.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anunţat miercuri că a fost amendată de către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu 2,4 milioane lei, pentru un număr de şapte contravenţii, şi acum ia în calcul să conteste în instanţă sancţiunea.

ELIT

„Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica informează publicul investitor asupra faptului că în data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare şi sancţionare nr. 74109 prin care a stabilit sancţionarea companiei, în conformitate cu art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem a obligaţiilor prevăzute la art.15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, pentru un număr de şapte contravenţii cu amendă în cuantum total de 2.400.000 lei, compania având posibilitatea să achite în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii totale prevăzute de actul normativ, în cuantum de 70.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat tranSmis miercuri.

Concret, articolul din Regulamentul CE pentru care a fost dată amenda și la care face referire Transelectrica prevede că:

(1) Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare mecanisme de coordonare și schimb de informaţii pentru a garanta siguranţa reţelelor în contextul gestionării congestiei reţelelor.

 (2) Standardele de siguranţă, de exploatare și de planificare utilizate de către operatorii de transport și de sistem trebuie să fie făcute publice. Informaţiile publicate trebuie să includă o schemă generală pentru calculul capacităţii totale de transfer și al marjei de fiabilitate a transportului, pe baza caracteristicilor electrice și fizice ale reţelei. Aceste scheme trebuie să fie supuse aprobării autorităţilor de reglementare.

(3) Operatorii de transport și de sistem publică estimări ale capacităţii de transfer disponibile în fiecare zi, indicând orice capacitate de transfer care este deja rezervată. Aceste publicări se fac la intervale specifice, înainte de data transportului, și includ, în toate cazurile, estimări cu o săptămână înainte și cu o lună înainte, precum și indicarea cantitativă a fiabilităţii scontate a capacităţii disponibile.

 (4) Operatorii de transport și de sistem publică datele pertinente cu privire la cererea prognozată agregată și la cererea reală, la disponibilitatea și utilizarea reală a activelor de producere și de consum, la disponibilitatea și utilizarea reţelei și a interconexiunilor, precum și la energia de echilibrare și la capacitatea de rezervă. În privinţa disponibilităţii și a utilizării reale a unităţilor mici de producere și de sarcină, se pot utiliza date estimative agregate.

(5) Participanţii la piaţă implicaţi furnizează operatorilor de transport și de sistem datele pertinente.

(6) Întreprinderile de producţie care au în proprietate sau care exploatează active de producere, dintre care cel puţin un activ de producere are o capacitate instalată de minimum 250 MW, păstrează la dispoziţia autorităţii de reglementare naţionale, a autorităţii naţionale în domeniul concurenţei și a Comisiei, timp de cinci ani, datele orare ale tuturor centralelor, necesare în vederea verificării deciziilor operaţionale de dispecerizare, precum și comportamentul pe bursele de energie electrică, în cadrul licitaţiilor pentru capacităţile de interconexiune, pe pieţele de rezerve de energie și pe pieţele extrabursiere. Informaţiile orare pentru fiecare centrală includ, fără a se limita la, datele cu privire la capacitatea de producere disponibilă și la rezervele angajate, inclusiv alocarea acestor rezerve angajate la nivelul fiecărei centrale individuale în momentul tranzacţionării pe bursă sau în momentul producerii.

”Compania precizează că va analiza motivaţia prezentată în cadrul respectivului proces-verbal „în vederea exercitării dreptului de a contesta în instanţă eventualele neregularităţi existente în cadrul acestuia”.

Transelectrica a înregistrat un profit net de 30 milioane lei în primul semestru, în scădere cu 69% faţă de prima parte a anului trecut, când a realizat un rezultat pozitiv de 98 milioane lei.

Veniturile operaţionale realizate în semestrul I 2019 au înregistrat o scădere de 4% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1,184 miliarde lei în semestrul 1 din 2019 faţă de 1,233 miliarde lei în primele şase luni din 2018), determinată în principal de veniturile operaţionale aferente activităţii zero profit (servicii tehnologice şi piaţa de echilibrare).

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este operatorul de transport şi de sistem din România, care gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 81 de staţii electrice de transformare, cu o capacitate de peste 38.000 MVA şi 8.834,4 kilometri de linii electrice aeriene de 100/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate în gestiunea a opt sucursale de transport.

Compania are circa 2.200 de salariaţi şi se află sub autoritatea Ministerului Economiei.

sursa: stiripesurse.ro

Adela SPĂTAR