Rămâi conectat

Economie

Regiunea Centru este pregătită să atragă cu 60% mai multe fonduri europene decât în perioada 2007-2014

Publicat

în

*Directorul general al ADR Centru, Simion Crețu, se declară optimist în privința stadiului pregătirii portofoliului de proiecte regional

Simion Cretu-ADR CentruAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a publicat prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020. Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari ai Programului, ADR Centru organizează șase seminarii județene pentru informarea potențialilor beneficiari și a beneficiarilor de fonduri referitor la noile reglementări aplicabile în implementarea proiectelor, precum și despre viitoarele oportunități de finanțare nerambursabilă.

Noul document strategic de programare își propune să completeze și să dezvolte direcțiile și prioritățile de dezvoltare regională conținute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) și Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2007 – 2013, implementate prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, precum și prin alte programe naționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Strategia Programului Operațional Regional 2014-2020 se fundamentează pe analize socio-economice detaliate și pe analiza SWOT, care evidențiază actualitatea celor mai multe priorități de dezvoltare regională identificate pentru actuala perioadă de programare 2007–2013, dar și priorități noi, menite să conducă la creșterea capacității inovative la nivel regional și local. De altfel, la nivelul Regiunii Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru).

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. Prin PDR Centru se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Acest document include Analiza socio-economică a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum și o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate în perioada 2014-2020.

Obiectivele de dezvoltare de la nivel regional sunt în concordanță cu politica de coeziune și cu țintele de atins în contextul Strategiei UE 2020, privind investițiile în tehnologii moderne, servicii și creșterea competitivității. De aceea, POR 2014 – 2020 nu vizează doar regiunile sau zonele cele mai sărace ale ţării în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare, ci se adresează și regiunilor mai dezvoltate, pentru a le valorifica potențialul competitiv, într-o măsură cât mai mare.

Programul Operațional Regional (POR) abordează dezvoltarea regională ținând seama și de necesitatea asigurării unei stabilități macroeconomice. El este completat de politicile sectoriale orizontale, menite să asigure un mediu propice mediului de afaceri, creării de locuri de muncă, inclusiv pentru persoane dezavantajate și creșterii bunăstării generale a populației. Noul POR are 10 obiective specifice, prin care se dorește orientarea dezvoltării și integrarea economiilor regionale, stimulând şi încurajând toate iniţiativele de dezvoltare. POR 2014-2020 s-a construit pe o abordare de jos în sus și de sus în jos, în largi parteneriate, pentru asigurarea corelării cu strategiile regiunilor de dezvoltare conținute în Planurile de Dezvoltare Regională, precum și cu strategiile naționale sectoriale. La nivelul Regiunii Centru avem un portofoliu consistent de peste 1300 de proiecte, fapt ce ne permite să estimăm că vom putea atrage peste 730 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, la care se adaugă peste 100 milioane euro contribuție națională. Astfel, în perioada 2014-2020, vom putea contracta proiecte cu o valoare de peste 60% mai mare decât în ultimii șapte ani. Menținând trendul actual al absorbției de fonduri, considerăm că vom depăși 90% ca grad de absorbție efectivă pentru cele circa 470 milioane euro alocate în perioada 2007-2014, lucru care se va repeta și peste șapte ani. Pe cale de consecință și în județul Alba vor putea fi dezvoltate investiții în valoare totală de aproape jumătate de miliard de euro, doar ținând cont de proiectele din programele REGIO 2007-2013 și, pe noul program REGIO 2014-2020”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Concret, POR 2014-2020 va investi în domenii ca promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor între întreprinderi și centrele de cercetare-dezvoltare sau de educație, în special pentru dezvoltarea produselor, serviciilor și transfer tehnologic, dar și pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi.

Mediul de afaceri va fi susținut prin investițiile pentru crearea și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, precum și pentru îmbunătățirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și internaționale.

Ca și în actualul exercițiu financiar, se vor susține investițiile în domenii sociale, în structurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate; în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții; dar și pentru regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate din mediul urban. În fine, investițiile destinate infrastructurii prevăd stimularea mobilității regionale, prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică și în sectorul locuințelor, susținerea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, precum și acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, respectiv pentru revitalizarea orașelor.

Nu în ultimul rând, POR 2014-2020 va investi în domeniul turismului, pentru conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

–––––––––––––––-

Detalii despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 în Regiunea Centru regăsiți pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, unde poate fi accesată și o Hartă Interactivă a proiectelor contractate, în timp ce informații actualizate privind noua perioadă de programare 2014-2020 se regăsesc atât pe site-ul dedicat Programului Operațional Regional de ADR Centru, cât și pe site-ul www.adrcentru.ro, secțiunea Dezvoltare Regională.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

Publicat

în

De

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Publicat

în

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT: „DEZVOLTARE PRODUCȚIE PLASE SUDATE PENTRU CONSTRUCȚII, beneficiar SC ACTUAL SRL

Publicat

în

Comunicat de presă

Proiectul  „DEZVOLTARE PRODUCȚIE PLASE SUDATE PENTRU CONSTRUCȚII”, cod MySMIS 134640, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către ACTUAL SRL și are o valoare totală de 1.103.775,66 lei, din care 734.431,33 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 1.10.2019 – 31.01.2022. Obiectivele proiectului sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Dezvoltarea unei noi activități în cadrul SC Actual SRL, prin înființarea unei noi capacități productive de plasă de sârmă sudată pentru construcții;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dotarea cu utilaje și echipamente destinate producției de plasă de sârmă sudată pentru construcții, care să poată asigura realizarea de produse de calitate ridicată, astfel încât să poată răspunde oricăror cereri de pe piață;
  2. Crearea unei echipe de profesioniști care să poată asigura operarea echipamentelor și realizarea produselor la un înalt nivel calitativ;
  3. Câștigarea unei reputații și a unei cote de piață care să permită dezvoltarea subsecventă a societății.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare