Reabilitarea unui drum din comuna Poșaga: Undă verde din partea APM pentru începerea lucrărilor

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Poșaga.

Proiectul constă în reabilitarea unui drum existent, aflat într-o stare avansată de degadare. Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de starea fizică a drumului. Prin proiect se propune lucrări de reabilitare prin mărirea capacității portante și asfaltarea lui.

ELIT

Elementele geometrice în plan, profil longitudinal şi transversal sunt necorespunzătoare. Partea carosabilă a drumului comunal prezintă degradări, iar panta transversală nu este respectată, ceea ce face ca în multe locuri apa să băltească şi să se infiltreze în structura rutieră. Drum cu o bandă de circulație și stații de încrucișare pe toată lungimea.

Prin modernizare se dorește realizarea unei structuri rutiere adecvate, îmbunătățirea elementelor geometrice, asigurarea evacuării apelor pluviale.

Intervențiile principale propuse prin acest proiect sunt: Structura rutieră, ziduri de sprijin, apărari și consolidări și șanturi.

Principiul fundamental pentru proiectarea drumului a fost menținerea traseului existent în plan și corectarea elementelor geometrice, în profil longitudinal și în profil transversal.

Terenul care urmează să fie ocupat de obiectivul de investiție se află în intravilanul și extravilanul satelor Poșaga de Jos și Poșaga de Sus, iar conform PUG are categoria de utilizare căi de comunicație.

Infrastructura rutieră propusă pentru modernizare prin acest proiect este în lungime de 1,00 km și se găsește în domeniul public al comunei Poșaga ocupând o suprafață de 4500 mp , din care 3300 mp aflată în intravilan și 1200 în extravilanul comunei.

Elementele geometrice în profil transversal: parte carosabilă l=3m, acostamente 2x(0,0-0,5)m.
Lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale:  șanțuri de pământ L=1000 m
-4 podețe tubulare Dn600 mm, L=5m
-Apărări consolidări –anrocamente de bolovani din piatră brută 0,5-1,5 t. L=160m
-Apărări consolidări din gabioane cu înălțimea de 1,0 mL=116m.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419