Ziarul Unirea

Rata șomajului în Alba este de 5,46%. Câți bani a cheltuit AJOFM Alba pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, anul trecut. Raport pe 2015

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

sediul ajofm albaLa sfârşitul anului 2015,  un număr total de 9394 şomeri figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, dintre care: 2871 indemnizaţi şi 6523 neindemnizaţi. Din numărul total al şomerilor înregistraţi,  4138 sunt femei.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2015 este de 5,46%.

ELIT

 AJOFM Alba a făcut public raportul de activitate pe anul 2015.

Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2015

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2015, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 5670 persoane. Până la data de 31.12.2015 un număr total de 5910 persoane au revenit pe piaţa muncii, ca rezultat al aplicării următoarelor măsuri active:

Informare şi consiliere profesională

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 un număr total de 21.264 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizare acestor servicii s-a efectuat pe:

 1. a) categorii de vârsta astfel :

–        4323 persoane sub 25 de ani

–        3834 persoane cu vârsta între 25 – 34 ani

–        5386 persoane cu vârsta între 35 – 45 ani

–        7721 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

 1. b) studii :

–        3353   persoane cu şcoala generală incompletă

–        6574   persoane absolvenţi de şcoală generală

–        4477   persoane absolvenţi de şcoli profesionale/ şcoli de arte şi meserii

–        5450   persoane absolvenţi de liceu

–        211 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–        1199  persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–        încadrarea în muncă a 729 persoane

–        înscrierea la programe de formare a 1070 persoane

Formarea profesională

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desfăşurarea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cerinţelor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

Pentru anul 2015 s-a prevăzut prin Planul judeţean de formare profesională cuprinderea în cursuri de formare profesională a 1165 persoane.

În perioada ianuarie-decembrie 2015 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 59 programe de formare la care au fost înscrise 1070 persoane, din care şomeri 1031, iar 39 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate: (agent de securitate; bucătar; cofetar,patisier; comunicare în limba engleză; comunicare în limba germană; electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist; inspector resurse umane; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; îngrijitoare bătrâni la domiciliu; lucrător în comerţ; lucrător finisor pentru construcţii; operator introducere, validare şi prelucrare date; ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie; operator la maşini unelte cu comandă numerică; sudor; vânzător; competenţe antreprenoriale; ghid de turism; lucrător comercial; peisagist –floricultor; rectificator; frezor, rabotor; contabil.

În cadrul şedinţelor de consiliere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, premergătoare serviciilor de formare profesională se are în vedere ca procesul de pregătire profesională să pornească de la analiza nevoilor de formare, cu scopul de a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenţilor economici.

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 477 absolvenţi, din care 147 prin subvenţionarea locurilor de muncă.

Din numărul de 147 absolvenţi subvenţionaţi, 11 persoane sunt absolvente a ciclului inferior al liceului sau a şcolilor de arte şi meserii, 64 sunt absolvenţi de învăţământ secundar superior sau postliceal şi 72 sunt absolvenţi de învăţământ superior. Se remarcă disponibilitatea angajatorilor de a accesa această măsura activă pentru a acorda o şansă în primul rând absolvenţilor de studii superioare.

Din cei 477 absolvenţi încadraţi, 67 au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru un număr de 437 şomeri, din care 226 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

 • 13 persoane cu vârsta mai mică de 25 ani;
 • 77 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
 • 133 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;
 • 214 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu vârsta peste 45 de ani ceea ce demonstrează că persoanele din această categorie deţin o experienţă profesională bogată precum şi calificări în domenii diverse de activitate şi nu în ultimul rând acceptă criteriile impuse de angajatori.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 5 ani până la vârsta de pensionare

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost încadraţi în muncă din această categorie un număr total de 2767 şomeri din care 486 cu subvenţionarea locului de muncă.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

–        1350 persoane din mediul urban

–        1417   persoane din mediu rural

După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din aceasta categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă (486) se structurează astfel :

–     347   şomeri neindemnizaţi

–     139   şomeri indemnizaţi

Aceste date sunt relevante pentru a concluziona faptul că această măsură activă creează locuri de muncă în primul rând pentru şomeri neindemnizaţi – grup ţintă care se confruntă din ce în mai mult cu fenomenul şomajului şi riscul de a se reintegra pe piaţa muncii cu dificultate respectiv de a face parte din categoria şomerilor de lungă durată.

Încadrarea în munca prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

Până la 31.12.2015 au beneficiat de aceste stimulente financiare 56 persoane, şi anume 19 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distantă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul (aceste persoane au primit o primă de instalare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă), iar 37 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului (aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă – unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării).

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă cuprinsă între 35 şi 45 ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

 • 7 persoane cu vârsta sub 25 ani;
 • 15 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani;
 • 18 persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;
 • 16 persoane cu vârsta peste 45 de ani

Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, până la data de 31.12.2015 a 31 persoane fără subvenţionarea locului de muncă şi 5 persoane cu subvenţionarea locului de muncă.

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 17.867. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 5910 persoane, din care: 3432 persoane în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 2478 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. Putem aprecia faptul că se păstrează în continuare o pondere ridicată a contractelor pe perioada nedeterminată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 1885 persoane.

MUNCA ÎN STRĂINĂTATE

Activitatea prin reţeaua EURES

Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “creşterea gradului de ocupare” în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă :

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ăi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE;

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate;

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

Activitatea EURES în perioada ianuarie – decembrie 2015

Din activitatea desfăşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales,în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba menţionăm faptul că în primele 4 trimestre ale acestui an, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 355 persoane, din care 124 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania iar ocupaţiile cele mai solicitate cele de agent de pază, asistent medical, electrician, muncitor în construcții, muncitor în agricultură, stivuitorist și șofer.

Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. De aceea informaţiile agenţiei noastre despre numărul de persoane care au încheiat contracte de muncă în spaţiul european se bazează mai ales pe bunăvoinţa aplicanţilor sau, în cazurile în care procedurile îl presupun, pe feed-back-ul angajatorilor. Astfel încât, putem spune cu certitudine ca în anul 2015, 5 persoane şi-au găsit loc de muncă în Marea Britanie (3 persoane) și Spania(2 persoane).

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 85 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/U1, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state. Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 78 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/U006.

Alte formulare eliberate/primite conform Regulamentului 883/2004 – 23 emise, 16 primite.

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

În perioada ianuarie-decembrie 2015, Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă

 • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 199.822 lei;
 • ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 350.452 lei
 • şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 2.913.235 lei;
 • incadrarea prin subventionarea locurilor de munca a persoanelor cu handicap – 25.461 lei;
 • încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 126.162 lei;
 • încadrarea şomerilor prin stimularea mobilităţii forţei de muncă – 148.700 lei;
 • încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de muncă – 1.022.875 lei;
 • încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 34.000 lei;
 • încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de stimulare a încadrării din perioada de şomaj – 9.176 lei;
 • încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate – 85.235 lei;

Se poate remarca faptul că cea mai accesată măsura activă de către angajatori pentru care s-au alocat şi cele mai multe resurse financiare o reprezintă încadrarea persoanelor peste 45 de ani sau unici întreţinători de familie. Angajatorii preferă acest tip de măsură activă datorită faptului că persoanele care fac parte din această categorie de vârstă deţin experienţă profesională, mobilitatea pe piaţa muncii în rândul acestei categorii este scazută motiv pentru care firma poate avea o anumită stabilitate în procesul de producţie.

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

 • indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii – 186.752 lei
 • contribuţii aferente la asigurarile sociale şi de sănătate ale şomerilor – 516.139 lei.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

În cursul anului 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a înregistrat cereri de plată a creanţelor salariale pentru 8 angajatori şi 85 persoane, în sumă de 209.073 lei reprezentând salarii restante şi compensaţii băneşti restante.

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Te-ar putea interesa și:

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro