Raport CJSU Alba: Pagube de peste 138 de milioane de lei în județ, după inundațiile din luna iunie

În urma deplasării în teren a comisiilor de specialitate numite prin ordinele prefectului, a fost întocmită situaţia pagubelor materiale produse în judeţul Alba ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în iunie 2018.

Astfel, situaţia pagubelor materiale rezultate este ordonată pe unități administrativ-teritoriale şi pe categorii de obiective afectate, fiind redată în tabelele de mai jos:

ELIT

Cumulat, totalul pagubelor înregistrate în județul Alba în luna iunie 2018 este de 13835,86 mii lei.

Efectele fenomenelor hidrometeorologice la UAT Sîntimbru:
Obiective afectate: 19.99 ha culturi agricole (porumb) – proprietar SC Agro Lotus SRL Galda de Jos. Cauze: revărsare râu Galda datorită blocajului format de amplasarea unui podeț provizoriu în amonte de pod CFR pentru reabilitare cale ferată.

ADEZIUNE PLUS

Pe categorii de obiective afectate, situația pagubelor din judeţul Alba, provocate de inundațiile și fenomenele hidrometeorologice periculoase în luna iunie 2018, se prezintă astfel :

Pe timpul activităților de constatare și evaluare a pagubelor produse în urma inundațiilor și a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, comisiile de evaluare au constatat faptul că locuințele au fost afectate în proporție de pînă la 50%, cu excepția locuinței lui Iancău Mircea din localitatea Șard, nr. 303 A, comuna Ighiu, care a fost distrusă 100% (locuința era construită din chirpici).

În luna iunie 2018 nu au fost înregistrate victime umane în judeţul Alba ca efect al inundațiilor și a fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

*COMPORTAREA LUCRĂRILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR CU ROL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR

În urma fenomenelor din luna iunie, dar mai ales in urma ploilor abundente din 22-23 iunie 2018 in comuna Cricău a fost grav afectată lucrarea Regularizare Valea Cricău la Cricău.

Lucrarea Regularizarea v. Cricău la Cricău aparține SGA Alba/ABA Mureș, a fost pusă în funcțiune în anul 1976 si a fost reabilitată in anul 2006. Capacitățile inițiale ale lucrării au fost 4 km curs de apă regularizat si a avut o lungime consolidată de 2,6 km. In anul 2006 s-a completat cu 15 buc praguri de fund.

In urma fenomenelor din perioada amintită au fost afectate următoarele capacități:
– Zid de sprijin= 65 ml –distrus
– Ziduri de sprijin subspalate = 200ml
– Prag de fund = 8 buc
– Colmatare curs de apa = 4km
– Talveg dalat distrus = 500ml

Pentru evaluarea pagubelor produse, comisia de specialiști ai CJSU Alba s-a deplasat la fața locului și a întocmit Procesul Verbal de Calamități întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri nr. 3493 din 03.07.2018 și Procesul Verbal de evaluare a pagubelor nr. 426613 din 06.07.2018 prin care s-a stabilit valoarea estimativă de 1340 mii lei pentru lucrarile calamitate. Totodată, s-au stabilit și alte lucrări de refacere.

Tot in această perioadă si ca urmare a acelorași fenomene, pe Valea Țelna au fost distruși 40 ml de gabioane si 3 praguri de fund executate in iunie 2018 în cadrul Programului Tehnic al SGA Alba. Pentru refacerea acestor lucrări s-a stabilit o pagubă de 55 mii lei reprezentând contravaloarea refacerii lucrarilor calamitate. Comisia de specialiști ai CJSU Alba a stabilit valoare pagubei prin Procesul Verbal de Calamități întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri nr. 3492 din 03.07.2018 și Procesul Verbal de evaluare a pagubelor nr. 426612 din 06.07.2018. Totodată, s-au stabilit și alte lucrări de refacere.
Datorita excepționalității fenomenelor din ultimul timp – iunie-iulie 2018 – majoritatea cursurilor de apă din administrarea SGA Alba sunt puternic colmatate si au suferit procese erozionale care pot conduce la alte pagube.

Denumirea construcţiei/deţinător sau administrator Valoare (mii lei) Propuneri de surse financiare
pentru refacere
Regularizare V.CRICAU LA CRICAU
Com. Cricau/Jud. ALBA/ Deținător: ABA Mures/ SGA ALBA 1420 mii lei – buget de stat
– buget local
– surse proprii ale deţinătorilor
– alte surse
Valea Țelna la Țelna – aparăre de mal din gabioane executate prin Programul de Gospodarire a Apelor 2018
Sat Telna/ Com. Ighiu /Jud. ALBA/
Deținător: ABA Mures/ SGA ALBA 245 mii lei – surse proprii ale deţinătorilor

TOTAL 1665 mii lei

*CONCLUZII

Luna iunie s-a caracterizat printr-un regim pluviometric excedentar. Ploile au fost sub formă de averse torențiale, cantitățile de apă căzute în interval scurt de timp au fost însemnate. Cantitățile lunare cumulate au depășit normalul perioadei cu valori de 2 până la 3 ori la majoritatea posturilor pluviometrice.

Intensitatea mare a precipitațiilor și persistența lor pe parcursul întregii luni a determinat o suprasaturare a solului cu apă, favorizând în acest fel amplificarea scurgerii de pe versanți, sau activarea/reactivarea unor torenți care a antrenat și cantități importante de aluviuni.

De asemenea, debitele râurilor au avut o tendință constantă de creștere pe parcursul întregii luni, depășind încă de la jumătatea intervalului debitele medii multianuale caracteristice pentru luna iunie. În acest interval au fost atinse sau depășite pentru scurt timp Cotele de Atenție pe câteva râuri din județul Alba

Valoarea totală a pagubelor se ridică la suma de 13835,86 mii lei.

Nu s-au înregistrat victime umane.

Fluxul informaţional între Comitetele locale şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a funcţionat în general bine.

*PROPUNERI

A. Propuneri lucrări hidrotehnice noi cu finanțare de la buget/surse proprii ANAR:

1. Regularizare și reprofilare albie Valea Cricăului pe sectorul amonte loc. Cricău până la confluența cu Valea Craiva, Comuna Cricău, jud. Alba – valoare 6300 mii lei.
2. Relarizare și reprofilare albie Valea Bucerdea pe sectorul amonte localitatea Bucerdea Vinoasă până la confluența cu Valea Ighiu, Comuna Ighiu jud. Alba– valoare 8400 mii lei.
3. Regularizare și reprofilare albie Valea Țelna pe sectorul amonte localitatea Țelna până la confluența cu Valea Ighiu, Comuna Ighiu, jud. Alba – valoare 8400 mii lei

Valoare totală lucrări hidrotehnice: 23100 mii lei.

B. Pentru daunele provocate culturilor agricole de porumb ale SC Agro Lotus SRL Galda de Jos, societatea se va adresa constructorului lucrărilor de reabilitare a căilor ferate, pentru acordarea de despăgubire.

C. Lista cu obiectivele calamitate prioritizate propuse pentru refacere, prezentate în anexa la prezentul raport de sinteză și care face parte integrantă din acest raport, a fost înaintată printr-un proiect de hotărâre de guvern de către Instituția Prefectului – Județul Alba și Consiliul Județean Alba la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și la Ministerul Afacerilor Interne. Acoperirea cheltuielilor pentru celelalte pagube provocate de către inundații și fenomenele hidrometeorologice periculoase se va face din fodurile publice la nivel local și central, sau din alte surse:

Nr. Crt. Obiective afectate Deținător/Administrare obiectiv UAT Suma aloc
– Mii lei –
Județul Alba Total: 7086,82 din care:
1.
Refacere drum județean DJ 107 I: Rîmeț – Ponor – Mogoș, pe raza comunei Ponor, județul Alba Consiliul Județean Alba 64,00
2. Refacere drum județean DJ 750 C: Ponor – Sălciua, pe raza comunei Ponor, județul Alba Consiliul Județean Alba 26,4
3.
Refacere drum forestier Cugir – Sat Mugești și 5 podețe, pe raza orașului Cugir, județul Alba Orașul Cugir 88,00
4. Refacere drum județean DJ 704 G, pe raza orașului Cugir, județul Alba Consiliul Județean Alba 51,00
5. Refacere drum forestier care face legătura între orașul Cugir și satele de munte, pe raza orașului Cugir, județul Alba Orașul Cugir 25,1
6. Refacere DN 74, pe raza orașului Zlatna, județul Alba CNAIR – SDN Alba 668,10
7. Refacere drum forestier Valea Bulzului, pe raza comunei Horea, județul Alba Comuna Horea 51,5
8. Refacere pod distrus, gospodărie izolată, sat Butești, pe raza comunei Horea, județul Alba Proprietatea lui Trif Radu, sat Butesti, nr. 111 A, comuna Horea 9,8
9. Refacere drum județean DJ 107 I: Aiud – Rîmeț – Ponor și podeț, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Consiliul Județean Alba 78,58
10. Refacere drum județean DJ 750 C: Rîmeț – Valea Mănăstirii, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Consiliul Județean Alba 82,80
11. Refacere drum comunal DC 104: Brădești – Valea Poienii, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Comuna Rîmeț 20,7
12. Refacere drum comunal DC 103 Valea Inzelului, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Comuna Rîmeț 163,12
13. Refacere drum vicinal Valea Inzelului, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Comuna Rîmeț 18,00
14. Refacere drum comunal DC 128 Valea Uzei, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Comuna Rîmeț 19,12
15. Refacere drum comunal DC 231: Rîmeț – Vlădești, pe raza comunei Rîmeț, județul Alba Comuna Rîmeț 19,98
16. Refacere DC 191: Lunca Vesești – Coldești – Runc–Ponorel, pe raza com. Vidra, jud. Alba Comuna Vidra
71,88
17. Refacere drum comunal DC 115, pe raza comunei Ciuruleasa, județul Alba Comuna Ciuruleasa 43,5
18. Refacere drum comunal DC 159, pe raza comunei Ciuruleasa, județul Alba Comuna Ciuruleasa 7,2
19. Refacere drum comunal DC 290 Vadu Moților – Burzești, comuna Vadu Moților, județul Alba Comuna Vadu Moților 30,00
20. Refacere DN 1R și podeț, pe raza comunei Albac, județul Alba CNAIR – SDN Alba 274,00
21. Refacere drum forestier Bucerdea Vinoasă, pe raza comunei Ighiu, județul Alba ROMSILVA – Direcția Silvică Alba 580,00
22. Refacere drum forestier Țelna, pe raza comunei Ighiu, județul Alba ROMSILVA – Direcția Silvică Alba 450,00
23. Refacere străzi, pe raza comunei Ighiu, județul Alba Comuna Ighiu 600,00
24. Refacere lucrări hidrotehnice pe Valea Bucerdea, în satul Bucerdea Vinoasă, comuna Ighiu, județul Alba ABA MUREȘ – SGA Alba 216,00
25. Refacere lucrări hidrotehnice pe Valea Țelna, în satul Țelna, comuna Ighiu, județul Alba ABA MUREȘ – SGA Alba 245,00
26. Refacere lucrări hidrotehnice pe Valea Cricău, în satul Cricău, comuna Cricău, județul Alba ABA MUREȘ – SGA Alba 1420,00
27. Refacere străzi, sat Cricău, comuna Cricău, județul Alba Comuna Cricău 193,64
28. Refacere drum forestier Cricău, comuna Cricău, județul Alba Comuna Cricău 698,36
29. Refacere drum județean DJ 106 E și rigole, pe raza comunei Șugag, județul Alba Consiliul Județean Alba 347,82
30. Refacere drum vicinal Dobra-Mușețoaia, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 146,21
31. Refacere drum forestier Valea Mirajulul și 2 podețe, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 43,00
32. Refacere drum forestier Valea Groșeștilor, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 140,00
33. Refacere drum ommunal Arți – Purcari, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 11,00
34. Refacere drum forestier Feți – Bîrsana, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 90,00
35. Refacere drum forestier Valea Mărtiniei, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 80,5
36. Refacere DN 1R și 2 podețe, pe raza comunei Horea, județul Alba CNAIR – SDN Alba 12,51

Preşedintele Comitetului județean pentru situații de urgență, Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Forțe proaspete la ISU Alba: 12 noi pompieri s-au alăturat salvatorilor din județ și au rostit jurământul militar

12 noi salvatori s-au alăturat Inspectoratului pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba. Aceștia au rostit marți, 2 martie,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro