Publicitate electorală| SĂ CONSTRUIM FRUMOS BLAJUL EUROPEAN!

Vă prezint proiectele europene semnate de către Municipiul Blaj în mandatul 2016 – 2020. Rezultatele implementării lor se vor vedea în perioada imediat următoare.

Unele dintre ele vor avea efect în îmbunătățirea infrastructurii rutiere, de sănătate, culturale sau școlare, altele se vor reflecta în activitățile cu caracter social sau de mediu, iar altele vor reprezenta foaia de parcurs care va însoți Blajul în drum spre Europa!

Elit ELIT

În același timp proiectul de dezvoltare pe care îl propun blăjenilor și despre care vorbesc în campania electorală, reprezintă o viziune nouă, care ne va ajuta să construim frumos Blajul european, în fapt casa noastră comună – un oraș al viitorului pentru copiii noștri!

Un astfel de proiect de dezvoltare durabilă a comunității noastre presupune să continuăm împreună, pentru că suntem echipa câștigătoare, formată din – Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, echipa care a reușit să pună Blajul pe drumul cel bun!

În mandatul 2016 – 2020 Blajul a performat în domeniul programelor finanțate din fonduri europene, semnând contracte cu finanțare nerambursabilă în valoare de 12.723.310 euro, ceea ce reprezintă bugetul propriu de investiții al municipiului Blaj pentru o perioadă de 7 ani.

A fost un test pentru municipalitate în a-și proba capacitatea administrativă de a atrage surse de finanțare neramburabilă cât și de a verifica viabilitatea strategiei de dezvoltare a Blajului din perioada 2014-2020. La un scurt bilanț a ceea ce am realizat, afirm că am reușit să punem Blajul în drum spre Europa și la capitolul de accesare a fondurilor europene, investițiile atrase ridicându-se la valoarea de 600 de euro per locuitor, conform ultimului recensământ efectuat pe raza municipiului Blaj, fiind unul dintre cele mai bune raporturi din țară, din punct de vedere statistic.

În mod concret, voi prezenta o scurtă descriere a proiectelor europene pentru care au fost semnate contractele de finanțare, care sunt în curs de execuție, au fost admise spre finanțare sau sunt finalizate:

-Îmbunătățirea calității vieții în municipiul Blaj, în valoare de 28.791.973,92 lei, cu termen de finalizare în anul 2023

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Blaj” are în vedere modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere în cele mai aglomerate cartiere de locuințe colective din Municipiul Blaj, respectiv Eroilor, Gării și Andrei Mureșianu, construirea străzilor și a rețelei de canalizare din noul cartier din zona Lacului Chereteu, precum și construirea, în centrul orașului, a Bibliotecii Municipale în suprafață de 1983 mp.

În total este vorba despre reabilitarea și modernizarea unei infrastructuri rutiere în lungime de 4,742 km, în fapt un spațiu urban reabilitat în suprafață de 41.111,48 mp.

-Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj, în valoare de 10.700.750 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj se va realiza prin construirea unui imobil nou, similar celui existent și alipit de clădirea spitalului. Ulterior realizării construcției se vor transfera secțiile de ambulatoriu în spațiile nou-create și vor fi dotate cu aparatură medicală și mobilier medical necesar pentru funcțiunile specifice de ambulatoriu.

Tot în cadrul acestui proiect, în curtea Spitalului Municipal din Blaj se vor amenaja spații verzi și o parcare pentru ambulanțe sau pentru mașinile autosanitare destinate consultațiilor la domiciliu.

-Reabilitarea Școlilor Gimnaziale Veza și Ciufud, în valoare de 6.246.548,10 lei, cu termen de finalizare în anul 2021

Școlile Gimnaziale „Ioan Micu Moldovan” din Ciufud și „Petru Pavel Aaron” din Veza vor intra într-un amplu proces de modernizare.Acesta va cuprinde modernizarea completă a școlii din Ciufud, incluzând și lucrări de extindere cu încă un etaj a clădirii școlii. La școala din Veza vor fi realizate lucrări de modernizare, care vizează ridicarea performanțelor funcționale ale clădirii.

-Amenajarea Parcului Veza, în valoare de 4.175.741, 56 lei, cutermen de finalizare în luna octombrie 2020
Proiectul vizează modernizarea a circa 9.000 mp și crearea unei zone publice de agrement și recreere în cartierul Veza. Până la finalul lunii octombrie 2020, vor fi realizate lucrări pentru dotarea zonei într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg.

Sunt construite și amenajate: o fântână arteziană, alei, skatepark, mobilier specific pentru parc, spații verzi complet reamenajate, aparate de iluminat și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri la toate utilitățile necesare, grupuri sanitare.

– Reabilitarea creșei din strada Eroilor, în valoare de 2.794.503, 14 lei, cu termen de finalizare în anul 2021
Noua creșă va funcționa în locul fostei grădinițe de pe strada Eroilor. La finalul proiectului, Blajul va avea una dintre cele mai moderne creșe din țară cu o suprafață desfășurată extinsă de 1587,74 mp, clădirea urmând să deservească un număr de 80 de copii.

-a) Administrație publică eficientă, în valoare de 2.624.758,31 lei, cu termen de finalizare în anul 2021
Obiectivul general al proiectului este simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică locală a Municipiului Blaj.
-b) Administrație publică eficientă și participativă, în valoare de 3.427.098,02 lei, cu termen de finalizare anul 2022

Proiectul „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă” are ca obiective: planificarea strategică și implementarea unor măsuri care vizează adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor orientate către cetațeni, precum și înființarea și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială. În cadrul acestui proiect vor fi elaborate cele mai importante documente de planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a orașului: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Realizarea acestor proiecte reprezintă primul și unul dintre cei mai importanți pași, în dezvoltarea pe termen lung (integrată, planificată, flexibilă și eficientă) a tuturor sectoarelor – cheie ale Blajului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este documentul strategic care va oferi soluții care vizează armonizarea dezvoltării urbane cu dezvoltarea infrastructurii de transport, astfel încât Blajul să devină un oraș accesibil și incluziv, favorabil dezvoltării economice, un oraș inteligent care să asigure o mobilitate eficientă și prietenoasă cu mediul, un oraș sigur și cochet unde istoria și viitorul se întâlnesc armonios în viața de zi cu zi.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este, la rândul ei, un document strategic care asigură o viziune coerentă de dezvoltare a Blajului, viziune transpusă într-un portofoliu de proiecte care privesc toate domeniile prioritare pentru comunitate şi care să fie finanţabile de către Uniunea Europeană.

Aceste documente, odată elaborate, vor fi un adevărat ghid de parcurs pentru dezvoltarea Blajului și transformarea lui într-un un oraș unde calitatea vieții este la o înălțime ridicată, unde istoria și identitatea locală se îmbină armonios cu soluțiile moderne de infrastructură și mobilitate dar și unde infrastructura culturală, școlară, socială, sanitară, sportivă și de agrement este completă și satisface nevoile întregii comunități.

Vor mai fi elaborate tot prin acest proiect cu finanțare europeană nerambursabilă :

Strategia privind serviciile sociale ;
Strategia de dezvoltare culturală a municipiului Blaj ;
Studiul privind adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;
Studiul privind analiza nevoilor în domeniile tineret și sport;
Sistemul Informatic Geospațial (GIS).

– „Bunicii comunității”, în valoare de 2.669.517,97 lei, cu termen de finalizare în anul 2023 Proiectul „O viață mai bună pentru seniorii din Mica Romă – municipiul Blaj, județul Alba” se adrezează seniorilor din Blaj și are ca principale obiective :

– Reducerea riscului de excluziune socială și dependență pentru un număr de 165 de persoane vârstnice domiciliate în municipiul Blaj, incluse într-un pachet integrat de servicii sociale și socio-medicale, care respectă standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și creșterea capacității instituționale a administrației locale, de a aborda problemele sociale și medicale ale acestora;

– Înființarea și dezvoltarea unui centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare și specializate unui număr de 65 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj;

– Înființarea și dezvoltarea Serviciului mobil de acordare a hranei – masă pe roți pentru un numar de 45 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj; – Înființarea și dezvoltarea Serviciului de asistență comunitară care va deservi un număr de 55 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj.

PROIECT FINALIZAT : Administrație publică eficientă, în valoare de 262.874,37 lei, proiect finalizat în anul 2019

Obiectivul general al acestui proiect era creșterea calitatii actului administrativ asigurat de administratia locala a Municipiului Blaj. În cadrul acestui proiect a fost implementat sistemul de management al performantei si calitatii ISO 9001:2015, inclusiv digitalizarea serviciilor ce optimizeaza procesele orientate către beneficiari, în administrația locală a Municipiului Blaj. Astfel, s-a urmărit prin efectuarea de cursuri și seminarii îmbunătățirea abilităților și performanțelor aleșilor locali, precum și angajatilor administratiei locale în furnizarea și comunicarea unor servicii publice de calitate, inclusiv digitalizate și online, către beneficiari.

PROIECT ADMIS – AFLAT ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE : PRIMEDU – Prima Educație, în valoare de 3.130.635 lei, cu perioada de finalizare de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Este un proiect educațional al cărui obiectiv general constă în asigurarea accesului egal la educația antepreșcolară pentru copiii cu vârstă până la 2 ani (3 ani neîmpliniți) din municipiul Blaj și localitățile limitrofe.

În cadrul proiectului se propune finanțarea unei serii de măsuri complementare care au ca scop înființarea, licențierea și oferirea de servicii de educație destinate antepreșcolarilor.

Proiectul vine în completarea unui alt proiect de ,,Extindere, reabilitare și dotare creșă la nivelul Municipiului Blaj”, menit să susțină și să ofere servicii, prin măsuri active tuturor părților implicate (copii, îngrijitorii lor, personalul didactic) în educația și stimularea dezvoltării optime a antepreșcolarilor, pentru a spori participarea în educația antepreșcolară ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții.

Acestea au fost proiectele europene semnate de către Municipiul Blaj în mandatul 2016 – 2020. În viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, respectiv 2021 – 2027, fondurile europene vor fi principala resursă de investiții pentru Blaj. Aceste fonduri nerambursabile reprezintă motorul dezvoltării durabile a Blajului pentru următorii ani.

În acest domeniu municipalitatea Blajului își propune să atragă fonduri nerambursabile în valoare de 80.000.000 euro pentru Blaj. Atingerea acestui obiectiv va face ca Blajul să devină un oraș competitiv adaptat la soluțiile inteligente de dezvoltare, un oraș conencat la arterele de transport și prietenos cu mediu, un oraș care să propună un învățământ competent, un sistem de sănătate modern, locuri de muncă competitive și servicii sociale dedicate cetățenilor.

Acestea sunt rezultatele noastre, în fapt argumentele pentru care cer sprijin maxim blăjenilor în favoarea proiectului de dezvoltare a Blajului, un suport total care să fie concretizat în votul masiv pentru candidații Partidului Național Liberal (PNL) la funcțiile de Primar al Blajului, Consilieri Locali, Președinte al Consiliului Județean și Consilieri Județeni.

Să rămânem învingători, în echipa noastră câștigătoare, formată din – Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, echipa capabilă să continue parcursul european al Blajului și parteneriatul de succes dintre Blaj și Alba, cu o eficiență maximă pe toate palierele de dezvoltare. Împreună construim frumos Blajul European!

Mergeți cu Rotar și… Blajul va fi bine!

Comandat de Partidul Național Liberal, Distribuit de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419