Publicitate electorală| Mircea-Liviu Macavei – Continuăm împreună pentru binele comunei Mogoș

Din anul 2004, la conducerea comunei Mogoș se află Mircea-Liviu Macavei, care a reușit să implementeze proiecte importante pentru comunitate, chiar dacă specificul zonei este unul mai special, datorită așezării geografice, în sud-estul Munților Apuseni, în bazinul văii cu același nume.

Pentru mandatul 2016-2020, cele mai importate proiecte sunt:

ELIT
 • Pietruire drum de exploatație agricolă care deservește satele Bogdănești, Butești, Tomești și Bîrzogani;
 • Proiect de asfaltare a drumului comunal DC152 Valea Barnii – Bărbești;
 • Proiect de asfaltare a DC 225 din DJ 107 I – Valea Țupilor;
 • Proiect de extindere alimentare cu apă, în lungime de 3,5 km, în satul Valea Barnii, lungime de rețea care se adaugă celor 18,4 km deja realizați, care însumează o rețea de alimentare cu apă în lungime totală de 21,9 km rețele de distribuție a apei potabile pentru cetățenii comunei Mogoș;
 • Realizarea cadastrului pe 25% din suprafața UAT Mogoș, prin emiterea a peste 3.500 cărți funciare;
 • Realizarea unui centru de colectare a laptelui, împreună cu fermierii crescători de vaci de lapte din comuna Mogoș, la care fermierii pot să își valorice, la un preț foarte bun, laptele;
 • Implicare maximă asupra realizării proiectului de asfaltare a DJ  107 I  Aiud – Abrud, cu partenerul nostru, Consiliul Județean Alba;
 • Drumurile comunale au fost practicabile pe toata perioadă anului, chiar dacă au fost distrugeri datorită fenomenelor naturale.

Pentru următorul mandat, propun următoarele proiecte:

 • Modernizarea drumurilor comunale, prin asfaltarea DC 124 Mămăligani – Valea Ghiogheși, DC 155 – Poienile Mogoș, DC 165 – Valea Bârluțești, DC 106 – Valea Cocești, DC151 – Mogoș – Cristești și DC 154 – Valea Mlacii (proiect depus deja pentru finanțare la Compania Nationala de Investiții, valoarea proiectului fiind  de 2,5 milioane euro)
 • Proiect de modernizare a liniei de alimentare cu energie electrică în satele Valea Barnii, Bărbești, Bârlești, Cătun Cășești, Valea Țupilor, Cristești și Negrești, precum și montarea de lămpi pentru iluminat public acolo unde nu sunt existente – proiectul este depus deja la Electrica Transilvania Sud;
 • Modernizare, prin asfaltare, a 3 segmente de drum, cu finanțare pe GAL Munții Trascăului, care fac legatura cu DJ 107I,  respectiv: – stația Hidro (500 m), Biserică Bârlești (500 m), Cătun Cășești (1.500 m);
 • Realizare rețea de aducțiune a apei potabile din locul numit Șipotul Rece, pentru creșterea debitului de apă potabilă;
 • Realizarea rețelei de aducțiune a apei potabile pe zonele Tăul Geamăna – Mămăligani și Geamăna – Poienile Mogoș;
 • Amenajare centrul civic al comunei;
 • Amenajare teren sport cu gazon sintetic.

Împreună cu președintele Ion Dumitrel, Mircea-Liviu Macavei va dezvolta în continuare comuna, pentru a crea un mediu sigur şi prosper pentru toți locuitorii.

Avem nevoie şi de sprijinul consilierilor locali şi judeţeni şi de aceea vă rugăm să votaţi candidaţii de pe listele de Consiliu Local şi Consiliu Judeţean ale PNL!

Împreună, om lângă om, umăr la umăr, vom putea continua dezvoltarea judeţului!

Comandat de Partidul Național Liberal, Distribuit de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419