Protecţie reală şi de calitate pentru persoanele cu handicap din Cugir

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Din lipsa creditelor bugetare alocate de la bugetul de stat prin transfer la bugetul local pentru plata salariilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap s-au asigurat de la bugetul local în acest scop, la 26 de asistenţi personali din Cugir le-au încetat contractele de muncă. Au mai rămas în plată 3 angajaţi, la restul întocmindu-se actele pentru primirea indemnizaţiei de şomaj aferente. Potrivit unui raport întocmit de şeful serviciului de asistenţă socială Cugir, Stirb Nedel Viorica, în această perioadă nu s-au înregistrat cereri de încadrare ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. În ciuda demersurilor efectuate la Ministerul Finanţelor nu s-au suplimentat creditele bugetare cu destinaţie de la bugetul de stat, astfel că prin eforturi deloc uşoare, au fost suplimentate din bugetul local sume în cuantum de 215 mii lei pentru efectuarea plăţilor restante şi acoperirea necesarului de credite până la finele acestui an. Se ştie că în baza Legii 118/2010, privind unele măsuri pentru restabilirea echilibrului bugetar, au fost diminuate salariul de încadrare al asistenţilor personali al persoanei cu handicap grav de la 705 lei la 600 lei şi cuantumul indemnizaţiei de la 534 lei la 461 lei.
La această dată în evidenţa SPAS Cugir se află în evidenţă 3 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi un număr de 113 indemnizaţii. Merită precizat că persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de serviciile de la Baia socială – spălări rufe, exerciţii de recuperare fizică, cantina de ajutor social prin acordarea mesei zilnice, acordarea de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, inclusiv kinetoterapie şi masaj de recuperare.
Prin punerea în aplicare a prevederilor legale privind acordarea ajutoarelor alimentare acordate persoanelor cele mai defavorizate, s-au distribuit alimente unui număr de 765 persoane din totalul de 881 persoane cu handicap grav şi accentuat. De asemenea, tuturor acestor persoane cu domiciliul în Cugir şi localităţile aparţinătoare aflate în evidenţa SPAS li se achită lunar contravaloarea abonamentului de transport local din fondurile aferente bugetului local Cugir. În medie se plătesc abonamente pentru 440 persoane/lună, transportatorilor din Cugir, toate aceste preocupări dovedind acordarea unei protecţii speciale reale cu caracter permanent şi de calitate. (C.P.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419