Propunere: Susținere financiară până în 2014, pentru Aşezământul „Sfântul Andrei” din Bărăbanț

Pe Ordinea de Zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia se află proiectul de hotărâre privind asocierea în parteriat cu Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ, pentru susţinerea financiară a Aşezământului pentru persoane vârstnice „Sfântul Andrei”.

Parteneriatul vizează asigurarea finanţării din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru 25% din costurile cu salariile angajaților din așezământ, respectiv pentru un număr de maxim 12 salariaţi, pentru perioada 1 februarie 2013- 31 ianuarie 2014.

ELIT

Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ solicită un ajutor financiar pentru plata salariilor, respectiv 50% din salarii şi cheltuielile aferente acestora, ţinând cont de încadrarea personalului din sistemul bugetar. Sprijinul financiar care se asigură din bugetul local, pentru cheltuieli cu salariile personalului din Aşezământul „Sfântul Andrei” pentru persoane vârstnice, va acoperi cheltuielile de întreţinere pentru persoanele care sunt fără aparţinători”, se arată în raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială Alba Iulia (SPAS).

Proiectul „Aşezământul pentru persoane vârstnice aflate în situaţii de vulnerabilitate socială ”Sfântul Andrei” a fost implementat în perioada 2006-2008, cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi de la bugetul local. Din anul 2008 şi până în 2011, în perioada postimplementare, s-au respectat principiile de finanţare în baza cărora s-a elaborat proiectul. Prin HCL nr.284/2011 s-a aprobat asocierea dintre Consiliul Local Alba Iulia şi Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ pentru susţinerea financiară a Aşezământului ”Sfântul Andrei” pentru persoane vârstnice pentru perioada 1 octombrie 2011 – 31 decembrie 2012 pentru cheltuieli cu salarii şi medicamentele care nu sunt suportate din fondurile privind asigurările sociale de sănătate, în procent de 1/3.

Mihail David - 2020

Asociaţia Sfântul Andrei Bărăbanţ a solicitat continuarea relaţiilor de parteneriat deoarece ”resursele financiare ale Asociaţiei sunt limitate iar costurile pentru întreţinere sunt mari”.

În Aşezământ sunt asistate 24 persoane vârstnice care solicită îngrijire de specialitate. Persoanele asistate, cu domiciliul/reşedinţa din Alba Iulia, precum şi susţinătorii legali ai acestora, dispun de venituri proprii pentru a se acoperi cheltuielile din pachetul de servicii, excepţie fac trei persoane vârstnice care sunt fără aparţinători. Aceste persoane plătesc o contribuţie de întreţinere către aşezământ, costul total variază între 45 lei/beneficiar/zi şi 90/lei/beneficiar/zi, în funcţie de nevoile socio/medicale ale beneficiarului”, precizează reprezentanții SPAS Alba Iulia.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...